september 18, 2021

 

Narcis

Narcis
Narcis geel Lente Verdorvenheid Stormen in je ziel en hoofd Teveel beloofd Geen respect Schop je Om je heen Manipuleer je Speel je het spel En lijkt het lente Maar is het...
Read more

Opstervennadood

Opstervennadood
Opstervennadood Verlorenlost Nietwetennoghoe Liefdeisniet Bestaathet? Zoverlorengevoel Inleven Dood Wonderlijkleven Gevengeven Onderwegverloorik Jou Ergens Entoen Stierfo...
Read more

Moe…

Moe...
Moe Moe zijn we allemaal wel eens Van het leven an sich dagelijkse dingen Elke keer opnieuw doe je dingen die altijd dingen zijn en niet dingen die gewoonweg leuk zijn om...
Read more

Zoekend

Zoekend
Zoekend vragen rondom cirkel Geen weg uitweg geen antwoorden te vinden in de ogen van anderen Teveel misschien Morgen een dag opnieuw met vragen opnieuw willen vragen om...
Read more

Als…

Als...
Als… Als verdriet je hart overvalt Je ziel overspoelt Je tere snaren raakt Je gronding doet trillen Op hun grondvesten Als Als dan… Dan weet je dat je van iemand houdt An...
Read more

Nieuwe fasen

Nieuwe fasen
Nieuwe fasen Nieuwe fasen Nieuwe wegen Nieuwe tijden Anders dan voorheen Middelbare school Niet meer halen en brengen Even wennen Groter Ontdekken Wat de wereld is Inhoud...
Read more

Schaduw

Schaduw
De schaduw van het verleden Verlaat zijn moddersporen Achtergelaten als herdenking in het geestelijk gewelf Ramen lichtkoepels die regendruppels laten glijden langs het g...
Read more

Cocon

Cocon
Cocon der stilte Geen geluid Geen woord Niet spreken had je iets te zeggen niets te zeggen Mocht je niets zeggen of zei je teveel of ben je gewoonweg met stomheid geslage...
Read more

Donderslag

Donderslag
De plotse donderslag Bij heldere hemel Die ons soms overkomen kan Evenaard de stormen De atoom & kern bommen Als het je leven treft Wij denken immers vanuit het ego z...
Read more

Online gespuis

Online gespuis
Ranzig smokend Niets willen missen je biertje je drankje je ziel open en bloot ongeneerd online ben jij Online om te volmaken om te zijn wie je misschien hoopte ooit te z...
Read more

Gedichten 2012

Gedichten 2012
Stilte… Vogels in de lucht Vliegend In vrijheid Vol heimwee kijk je Ervaar je de gevangenis Van de leugens In deze wereld Hoe men je opsloot Je van je vrijheid beroofde O...
Read more