Gedichten

Allerlei Gedichten 4

Featured Image

Photobucket

Ik heb niemand meer nodig
Weet je
Ik heb je al gevonden
Ik zoek ook niet meer
Ik weet dat jij bent daar
Nooit nader gekomen
Maar ik weet dat het is waar
Want sinds ik jou zag
Zoek ik niet langer
Wens ik niets meer
Ben ik tevreden
Heb ik niemand anders
nog nodig
Zelfs jou niet
Nu niet meer
Ik voel je altijd nabij
Hoever je ook van mij bent
In jou vond ik alles
dat ik zocht
Ik weet nu dat het bestaat
Ik heb nu rust gevonden
In mijzelf de raad
De liefde en de woorden
Van kracht en wijsheid
Als ik denk aan Jou
Ben ik gewoon gelukkig
Word ik blij van binnen
Omdat ik weet
Dat Jij Bestaat!

AngelWings

Photobucket
De weg was breed !

De weg was breed
De weg was lang
Voeten die de grond raakten
Ver weg wilden zij
gaan
van deze plek des onheils
Zo hij dacht
Ooit zelf verkozen
Ooit zelf bedacht
Veel teveel van verwacht
Maar nu de jaren telden
En het gras zoveel groener leek
aan de andere kant
van de levensbeek
Wilden die voeten rennen
ver weg
Heel ver weg
Van de plek des onheils
zelf verkozen
Die hem ooit lieten blozen
liefkozen
Ren maar
Ren…
Want hoever je ook rennen zal
je komt jezelf
overal weer tegen
Wegrennen voor het zelf
Kan geen mens
Ga terug
naar je grens

AngelWings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 31/1/2009 ]

Onpeilbaar !

Onpeilbaar
onbegrip
Bemoeizucht
Besef
Schop na
Geen inzicht
geen tijd
Ego
Diepgang missend
Simpelheid
Anders
Gezeur
Domheid
Zoek verder
Kwam eerder
Niets te vinden
zoeken
stok
slaan
om niets
nonsens
onbegrip
Eerlijkheid
kan men niet begrijpen
schijnbaar
in deze tijd

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 31/1/2009 ]

Roddels !

Aandacht is
wat men verkrijgt van
Geklets
Gezwets
Geroddel
over anderen
Negatieve aandacht
is geen pluspunt
Schenkt geen respect
Enkel medelijden
En weet iemand die roddelt over anderen
Tegenover u
Roddelt bij die ander
Over U…

AngelWings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 30/1/2009 ]

Misselijk

Misselijk
makend
kun je weinig anders
dan slikken
wat
dat dom wicht
bedacht had
Verzonnen had
om geld te kunnen verdienen
was zij gelijk een blonde hoer
die leugens verspreiden moest
Voor haar werk
Stort het liever mensen
in onmacht
neder via het zwaard
der zg gerechtigheid
had zij geen enkele kaas gegeten nog
van dat wat leven inhield
Trok ze niet haar zonnebril af
van haar verblinde geest
Maar als een Phoenix wederkeerd vanuit de as
Zal ik klapwiekend opstaan
Gelijk een engel
De bazuin doen klinken
in wonderland

Angelwings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 27/1/2009 ]

Leugens

Leugens
Over en weer
Wat gingen zij tekeer
Niets te vinden
Iets moest er toch zijn?
Een kruimel?
Een vlek?
Een geur?
Een psychisch iets misschien?
Rapportages
Werk
und arbeit
Rotting
Der geesten
Verpauperde generaties
Woorden
Die alles
Vermoorden dat
mooi en zuiver is
Alsnog in deze wereld
Waar niets meer kan en mag
men let op wat je eet
In je mond stopt
Met argusogen
vergif in geesten
Zo ver heen
men bemoeit maar
Met anderen
Het leven
En is blind
op wat men zelf
niet ziet
In eigen boezem
zo rot
zo appel
Een rel om niets
ga voortaan toch niet met de fiets
En zoek maar lekker verder
in het ravijn door jullie
geschapen
in deze wereld
I am

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 26/1/2009 ]

Verguist

Verguist
Vertrapt
Verbrijzelend
kapotgeschoten
Vernaait
Je ziel aan flarden door
het ego van een ander
Gezeur
Wat kan hen dit nu schelen?
De Egoloze vertrappen
als paarlen voor de zwijnen
gooide jij je
hart neder
in oprechtheid
vriendschap misschien?
Lachten zij
renden zij
in vol galop
eroverheen
Toch was jij de sterkere
zo heel alleen
maar dat beseften zij niet
naar het scheen
doch jaloerzie was
de wraak
vanuit verziekte harten
Die geen volheid kenden
vanuit de ziel
die verlegen zaten
om hetgeen
jou draaiende,
levendig hield
in lach en traan
gevoelens
ten spijt
Begrepen zij dit niet
Simpelen van geest

Angelwings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 26/1/2009 ]

Verlangens

Hitte
Golvend
lichamen
zij en zij
diepzinnig rakend
vanuit de geest
Geliefden
van dat al
nog het meest
Lippen die
liefkozen
harten die verwarmen
verlangens die
Sidderen langs de trappen
van de ziel
ontkomen
Aan al
dat dagelijks heet
Bewijs dat
het leven
levens smeed
aan elkander
genotzucht
in Verlangens
Diepgaand vol beloften
Geloften
soms ongedaan
gemaakt
toch de ziel geraakt
Liefde is
verlangen
naar
JOU

Angelwings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 24/1/2009 ]

Animus Anima

Animus Anima
Kruiswoordraadsel
Ga maar na
Kracht en spel
Thema gewijs
Heeft liefde altijd
Een prijs
Samen verdelen
Delend
Gelijk een som
Drijvend water
In een kom
Regen na zonneschijn
Zon na de pijn
Vice versa

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 24/1/2009 ]

Geen woorden

Geen woorden
Om te zeggen
wat ik voel
denk
weet
gebroken glas
Verloren
Blind
En de bomen ruizen
De wind waait
De regen valt neder
Teder
Blaast
de storm
Verloren woorden
verloren in de nacht
Ik wist wat verlies was
Ik trotseerde
stormen
Eeuwen
Woorden
Gedachten
gedrag
Voor jou

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 24/1/2009 ]

Twee druppels water

Twee druppels water
Verlangen
diep
van ver gekomen
doorstromen
diepten
ongekend
Een kus
voor je ziel
Vanuit verre verten
verloren zo het scheen
Toch stil weten en
niet langer alleen
Twee druppels water
Die stromen
In dezelfde richting

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 20/1/2009 ]

Ik had een wens

Ik had een wens
dat jij je hart zou openen
Beseffen zou
Maar je draaide je om
Reden onbekend
Misschien ook teveel shit gewend
Wantrouwen
Gebroken
Wat doet het er nog toe
het verhaaltje is
uit
_________________
.

Magisch moment

Magisch moment,
Ogen die doorvorsen
Dichterbij
Mij
Jij
En Ik,
je gezicht
Tastbaar
Streel langs je kaaklijn
Zie je mond
Geloken ogen
Half geopend
Mondhoek
Verleiding nabij
ik wil je voelen
Zachtheid
Hardheid
Kleinere afstand
Tussen onze neuzen
Geur en proevend
Van elkaars huid
Verdiep ik mijn speurtocht
Duik in het vocht
Van je warme mond
Onstuimige harteklop
Wilde vurigheid
Van verlangens
Naar elkaar
Strelen onze lippen elkaar
Aftastend
Diepgaand naar
Onze zielen

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 15/1/2009 ]

De zoveelste

De zoveelste
Die verwoorden wil
Dat
En denkt
dat alles
en omdat
Vermoeit zuchtend
leg ik mij erbij neer
bij zoveel onwetendheid
Berust ik mij
maar in mijn lot
zonder
zg vrienden

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 13/1/2009 ]

Sad
Verdriet
Men doet maar
ziet het niet
wat zij aanrichten
met domme daden
onwetendheid
Simpele zielen
Simpelen van geest
En dat ergert mij nog het meest!!!!!
Met bemoeienissen
vanuit kortzichtigheid
Domheid
is het niet dat ik hen nog benijd
maar je moet ja en amen zeggen
je hoeft niets uit te leggen
gewoon knikken
simpel zijn
Nietszeggend…
niets wetend
beseffend
van het kwaad…
Aanpassing

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 7/1/2009 ]

Soms is het

Soms is het
dat je gewoon houdt
van de mens
die schuilt
in pure vorm
achter de mens
die zich laat zien
Omdat je er achter kunt kijken
door een gave misschien
begrijpen kunt
waarom misschien
Maar zij
begrijpen dit niet
Hoe leg je uit
Dat je aanwezig bent
ergens
en zij
die niet begrijpen
kunnen
vanuit
je pure wezenszijn
Je eerlijkheid
Je liefde gewoon weg deelt
als een
niet zijn
Alsof wij
allen water
zijn
die samen
delen op deze aarde
En dan
besef je wel eens
welk een paarlen je
strooit voor
de zwijnen
omdat zij
deez goedheid
nooit kunnen begrijpen
nml
Angelwings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 4/1/2009 ]

Tijd

De dag
De nacht
Verglijdt
In eeuwigheid
Tijd
Minuten, urenlang
Dagen
Weken
Maanden
Voorbij
Een jaar
Oud
En
Nieuw
Een nieuw begin
Een nieuw jaar
Maanden
12
Weken
52
Dagen
365
Uren
Minuten
Dag
En nacht
De tijd
Verglijdt
In eeuwigheid
~*~
AngelWings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 30/12/2008 ]

Op een dag

Op een dag
Lijkt niets nog
als voorheen
voel je, je als ziel zo
intens
alleen
in deze grote wereld
en is het alsof
je enkele jaren
verloor
Niet meemaakte
omdat je overleefde
in het leven
en alles verdoofde
Als bescherming
voor het zelf
Maar geloof me
de dag komt
opdat
jij
wederom
opstaat
gelijk een sfinx
Je de kracht weer hervond
in het leven
Je vergeet wat je nu
denkt en ervaart
aan moedeloosheid
en verwensing aan het ik
en zelf
ego
verloor jij niet het zelf
wel het contact misschien
met
je diepste wezen
dieper dan het diepste in jouzelf
en mag je nu uitrusten
bijkomen
in de liefde die je zo moest ontberen
in al die jaren dat jij
de sterke vrouw moest zijn
Maar echt alles komt goed
Ook al lijkt dat nu nog lange niet
zo te zijn
Gun jezelf genezing
van de ziel
in de liefde
die je overviel
En heb genade met jouw ziel
Liefde verdien je
maakt ook zwakker
zachter
en zorgt er weer voor
dat je opent
op elk vlak en dat
was je al die jaren vergeten

Voor Sandra s

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 30/12/2008 ]

Gezwegenheid

Gezwegenheid
Gezwegen woorden
niet verkoren
tot eerlijkheid
in machteloosheid
onbesproken
onzin
nige gedachten
bedacht
u iets
nieuws om
macht te beklijven
als zijnde de uwe
het was zo zinloos
het karma vervolgt u
in volgende levens vanaf nu
Bezweeg jij dingen
die jouw daglicht verdroegen
doch de waarheid niet
langer

Angelwings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 28/12/2008 ]

Kerst

Kerst

Is nooit meer als voorheen
Voel enkel
Bevreemding
vervreemding
van mensen
die lief waren of deden alsof
om
wat?
Iets dat je had?
Een ego deed zeer
trapte op een ziel zo teer
Het maakt niet meer uit
Zo groei je op
in het leven
Eindelijk beseffend dat liefde niet
langer bestaat!

Angelwings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 28/12/2008 ]

Takken

Takken
Druipend
Van tranen des hemels
Naargeestig
verloren in de kou
Heeft het zaad
de stam overwonnen
In vergeving
Opdat het besef
godzijdank kwam
nooit zo te willen zijn
kunnen zijn
In de ijzigste winterkou niet
bevroren hart
Leugens die niet ontdooiden
Verhard
Verloren
Het zelf
in dit leven
het zelf in een zijn
Druipt de regen
langzaam aan
druipend
druppend
van de takken
van de boom
gelijk een kaars smelten kan

Angelwings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 28/12/2008 ]

Mijn muze

Mijn muze
Waar ben je mijn muze
Met je twinkelende woorden
Die mij zo kunnen bekoren
Waar ben je muze
Mijn!
Die ik zo waardeer
Liefheb zelfs
Omdat je mij kunt inspireren tot grote hoogten
Hoger dan mijn ziel alleen reiken kan
Waar ben je toch mijn muze
wist je wel dat jij dat was?
Speel mij toch enkele woorden toe
Zodat mijn ziel
verzadigd gelijk een spons
weer geven kan
Uitgeknepen
Beantwoord ik
op het niets
dat jij
uitzendt aan
woordelijk stilzwijgend dood
getrokken
soulmate achtige nonsens
Maakt het uit muze?
Wat we er ook van maken?
Ik verkoos jou
tot mijn muze
Laat men genieten
van die spielerij
Inspireer mij
tot op hogere hoogten
waar mijn ziel niet
kan reiken
alleen

AngelWings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 28/12/2008 ]

Ken ik jou?

Ken ik jou?
Ken ik je ziel?
Wat denk je nu?
Weet ik het wel of niet?
Heb ik je leren kennen,..
ook al wilde je het niet?
Ontken je…
Maffia
Padre
Rust
in de ziel
Hand
Op ziel
diep
Gaander
dan dit
Wil jij niet
Ik weet het toch
hoe je bent?
Daarom heb ik je lief
Vrees niet
Ik begrijp

Angelwings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 25/12/2008 ]

Spreek de woorden en verspreid
Spreek de woorden en verspreid je bloemen geur
Geloof wat zoek je?
De roos zei, eerder deze dag
Wat zing je toch nachtengaal
In de tuin zit je neder
Ademt bloemen in en spreekt ze uit
Lippen tegen lippen
Wang tegen wang
laat de bloemen hun
Zaden verspreiden
De woorden geur
Dralen
Verwaaien
In eeuwigheid
Laat je trots rijzen en dalen
De rozenknop glimlacht
Wie wil je nu gelieven?
Wie wil jou nu niet betalen?
Voor je woorden zo zoet als
Bloemen bloeiende geuren verspreiden
Pas op voor bedriegers
Hun woorden
En daden
Je goedheid kan zo snel omslaan
In onbegrip der mensheid
Die in slechtheid goedheid
niet kunnen herkennen
danwel erkennen
Schijn en reik uit
Naar de zielen der mensheid
Elke krul van je haar
Is onbetaalbaar
En toch zo raar
Geniet en speel
In de tuin van de koning
Want jij mag daar vertoeven
Dankzij
Je kracht en gaven die
De God jou meegaf in dit leven!

Wingzzzzzz

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 19/12/2008 ]

Argh dt
Wat doen wij toch moeilijk
Is het nu een d
of een t
is het nu een dt
of een td
oh nee
dat kon niet
Men wordt voor dom versleten
met veel plezier
als iemand het beter weet
Met al dat gedeet
Is het toch niet zo gek
dat je het soms niet meer weet?
Als men die spelling nu
eens zou veranderen
gewoon
alles met een dt
zou eindigen
Zat niemand er nog mee
op dictee
en dt
wandt
dan zou ieder mens
weten dat
alles eindigdte op
dt
Zonder ach en wee
Dat ik het wel al dee
in breezertaal
die zo gek nog niet is
als ik mij niet vergis

Wings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 12/12/2008 ]

Dat plekje…
Wat er scheelde hoefden
wij niet te weten
Geen woord
geen vraag
Geen antwoord ook
werd er gevraagd
Doet dit terzake?
Voor hen niet
voor mij helaas nog wel
Egoïsme is mij vreemd
Helaas
Ben ik bijna uniek aan het worden
in deze wereld
blijkbaar
Toch klein meisje
met schoppende benen
die ik ooit terugkneep
Je kunt nu wel blijven trappen
En oké je doet wel zeer
Maar dat plekje in mijn hart
om wie je was
en nu niet meer
zul jij nooit raken
want dat is te teer!

Angelwings
Voor D

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 6/12/2008 ]

Op het graf..

Op het graf prijken bloemen
Sneeuwklokjes komen op
Een kleine kandelaar
Onder de aarde
De zo geliefdeling
De aarde bezaait met tranen
Van ouders,
Vrouw, man,
Kinderen, en familieleden
Bloeien
De bloemen
op vanuit
Het levens verdriet
Het verlies
Van een ziel zo dierbaar
Voorbij
dat leven
Sta je daar
Even bij
Als onbekendeling
Te lezen
Van al dat verdriet
Ook al ken je diegene niet

Angelwings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 3/12/2008 ]

Ik begreep je wel
Ik begreep je
Jarenlang
Wel
Maar
Toen ik zo mijn best deed
Jou te begrijpen
Begreep
jij niets
Nog van mij

Angelwings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 3/12/2008 ]

Ik riep jouw naam

Ik riep jouw naam
de storm
Wakkerde aan
De bliksem was al ingeslagen
En knetterde mij
Vurig af
Brandend
Smachtend
Verloren
Gegaan
In liefde
Zo intens
Kon ik niet meer opstaan
Met tranen in mijn ogen
Was ik verblind
Door de zon die doorbrak
Even maar
Enkele stralen
Op mijn ziel liet branden
Achterlatend
Gebrandmerkt
Met het woord
LIEFDE
In mijn zijn
Verlaten
En de storm
Wakkerde aan
En de regen geselde
Mijn hart en ziel
Maar er was niemand
Die mij opving
Toen ik viel…

Angelwings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 3/12/2008 ]

Begrip
Soms is het begrip
Ver te zoeken
Begreep
men die woorden niet
Niet elk mens
Kan die snelheid dragen
Die de sprankelende geest
Beweegt in dit leven
Soms is dat zo moeilijk te begrijpen
Vice versa
Andersom

Angelwings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 2/12/2008 ]

Het onrecht

Het onrecht
Zo diepgaand
Zo kwetsend
Zo vernederend
Zo zinloos
Door wet en macht
Snijdend door je ziel
Smeulend vuur
Van woede
Ongeuite woorden
Machteloosheid
De ongelovige Thomassen
De ridders van achterom
Trek je het zwaard
Uit woede
Verdriet
Hopend dat de dag zal keren
Ten goede
Opdat het
Je naam zal zuiveren op den duur
Als het onterechte gif uit hun zielen is gezogen
En zij beschaamd verder zullen gaan
Misschien
Maar zulke mensen kennen geen schaamte
Kennen geen fatsoen
Zo kende ik er al genoeg nml.
Alleen dit keer
Had men niet verwacht
Dat ik terug zou slaan

aw

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 29/11/2008 ]

Laster en smaad

Laster en smaad
is zo gemakkelijk
Als je denkt te kunnen winnen
Met man en macht-
igheid
Je gestoorde zoeken
Naar de speld in de hooiberg
Een stok zoekt om de hond
Te kunnen slaan
Omdat je geen hoogte krijgt
Je eer hoog in het vaandel wilt
houden en uit
angst
Je dreigementen
Ten uitvoer brengt
In de onschuld
Het vervloekte zelf
hervindt
De bekende spiegel
De projecterende reflectie
In arrogante waanzin
In roddels
En in plezier
Genot zelfs misschien
Moge dat zwaard
Van Damocles
terugkeren
Boven uw hoofd
En de laster en smaad die
Gij verkondigde
Terugkeren in eigen vorm
aw

Damocles was in de Griekse Oudheid een hoveling van Dionysius de Oudere,
tiran van Syracuse. Hij was een vleier die tegen Dionysius zei hoe
jaloers iedereen wel op hem was.
Dionysius bood hem daarop op een dag een banket aan in zijn paleis,
maar boven zijn hoofd had hij een zwaard aan een paardenhaar gehangen
om het gevaar te laten zien waardoor iemand, die gelukkig of machtig is, voortdurend wordt bedreigd.
Damocles leeft voort in de taal, zoals de uitdrukking “Het zwaard
van Damocles hangt hem/haar boven het hoofd”, een continu dreigend en
acuut (levens)gevaar, te midden van voorspoed, volkomen onbeheersbaar
en onafwendbaar. De zegswijze wordt al gebruikt door Cicero

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 29/11/2008 ]

De zwarte wolken stegen op naar de hemel

De zwarte wolken stegen op naar de hemel
Gelijk het hellevuur
Ontstoken op een heldere dag
Gelijk een teken aan de wand
Kolkend
Vechtend
Bevrijdend
Van terreur
Zwarte golven
Vlogen over
Jonge zielen
De pure hemel in
Niets beseffend van het kwaad
Dat het aanrichte
Niet bewust van
Het gif dat zij spuwden
De leugens en het bedrog
Hoelang nog
voor dat zij
op hun vingers
getikt
naar wijsheid drijven
Gelijk wolken
langs de pure hemel
De blik open
en eerlijker gericht
Als een goed beeldig
voorbeeld
deelden zij
enkel trots uit
aan allen die oordeelden
zo zij dachten naar
oorsprong en gebruiken
deden zij hetzelfde met anderen
De duivels
nog niet uit het pak
gestegen
Waren de zwarte wolken
een symbolisch teken aan
de schoolse wand

Angelwings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 25/11/2008 ]

Verdwaalde traan..

Verdwaalde
Traan op het hout
opgezogen
Verdroogt
de Kans
Vingers die strelen
Op het gelaat
Het beeldscherm
Vertoont stoffenissen
Bittere trek
om de mond
Lijnenspel
Gewond
Waarop ik je vond
In de wirwar
van het
Online spel
Later, ooit
en nooit
misschien
begrepen
Vergreep
jij je
aan mijn hart
Verstomden
woorden
in die mij tart

AngelWings

Huilen is

Huilen is
Naakt zijn
Met
Je kleren
Aan

Angelwings

2 Puzzelstukjes
2 Puzzelstukjes
Dat zijn wij twee
Ze passen in elkaar
Net als wij twee

Angelwings

Vragen
Vragen die vragen
om een antwoord als het
kan

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯)

Depri

Depri
Dagenlang lag je op de bank
Voor je uitstarend
Zo leeg, zo zonder doel
Je probeerde het te verwoorden
Maar niemand begreep dat gevoel
Dagenlang waren de dagen grauw
Zo kil
Stil voor je uitsnikkend
Niemand die wist
Te goed van vertrouwen
Je had je zo vergist
Tot de dag kwam waarop de zon weer ging schijnen
Het niet meer nodig was
Dat men jou begreep
Je stond op en zette door je verleden een streep
Nu sta je op eigen benen
En baan je een weg
Naar je vrijheid
Gesterkt door je verleden
Vind je nu bij je zelf
De veiligheid
Gesterkt door een dagenlang
Grauw bestaan
Weet je nu
Uiteindelijk
Je kunt van jezelf op aan.

Angelwings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯)

Wat speel je

Wat speel je
vreemdeling
die ik zo goed ken
Enkele tonen
arrogant
onzeker
als de wind die door
de bladeren rent
Wat speel je
op je eigen ontworpen
instrument
Verrassend
en pijnlijk,
jouw woorden
berekenend
Ergens een weerklank
uit de echo van jouw ziel
Een zware toon vind
toen de hoge toon viel
Herinnering
of herkenning
een keus onbewust
De muziek die mijn ziel kust
Berustend een schrille dwaze toon
Bang voor
gewoon
Lieve vreemdeling
vertel me van jouw instrument
hoe jij het bespeeld
En jij sprak
van de zon
Die liefde gaf als zij kon
De muziek mijn bekende
was
jij vergeten
Daar had jij al te lang mee gestreden

(¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯)

Twee mensen

Twee mensen
in hun
liefde
voor elkaar
Hij draagt haar
in zijn armen
Zij, haar armen om
hem heen
Vinden
hun
ogen
lippen
& hart elkaar

Angelwings

Mooi weer

Mooi weer
Speel je,met sneeuwvlokken
Die dwarrelend om je hoofd
Je glimlach doen verstarren
Narcissus
Speel je,
je deuntjes uit
Tegenover de buitenwereld
Laat je een spoor achter
Van een tornado
Een sneeuwstorm
En vernieling

Angelwings

De dood

Wat is de dood wreed
Weggenomen
Getrokken
Verloren…alles dat was
Nooit meer zal zijn
De kou
De kilte
Dat al wat diegene was
Is vergaan
Weggegaan
Nooit meer een kus
Een arm om elkaar heen
Verloren
Weggegaan
Waarnaartoe?

Angelwings

Jouw ogen
In jouw ogen zag ik
Haar ogen
Haar blik
En ik voelde ergens
liefde en trots
dat zij
Die ik zo liefhad
in jou haar
Haar blik
Deed voortleven
In jou
En jij wist van niets
En ik zei ook niets
Maar haar ogen
Spraken
uit jouw blik

Angelwings

I hate you

I hate you
I love you so
I wish that I never knew you
but also i wish i had
So double
that feeling
I like to forget you

you are my god
you’re my devil
you are my soul
my conscienceness
you are my everything
but let me not forget
that there is no
trust between us
only hope
and anger
so odd
so sensitive
so dark and so
light
yin and yang
I destroy
my hope
my belief
in you
in the hope
I can do
this actually

Angelwings

You give me fun

You give me fun
all those times
I had to laugh
to
that what I learned
thanks to you
you did not know
That i learned
thanks to you
My smile
time after time
I quietly had to think
about you
in laughter
and knew i recognized
you in it
the words
who danced
the words that played
thanks to you
I learned so much
more than
I could ever dream

Angelwings

Cruelty

Cruelty
was your name
Stupidity your game
your laugh an echo
in the distance
Your reputation
was famous
You were proud
of it
What did it brought you
Your laugh
was full of loneliness
in your heart
That was broken
long before
You thought I did not know
I give you
what you want
in the hope
that it will heal your heart
in the long term
Because I, don’t want
you,
my beloved
to feel your cry
in your laughter
you exhibited spread
by your broken heart
I hope you will heal
before
cruelty
will never heal again
and your world is falling to pieces
And that my dear
I do not wish to anyone
even someone
that sees cruelty
like a game

Angelwings

I was the icequeen

I was the icequeen
nobody could make me melt
long ago I made a choice
Nobody could have hurt my heart again
I froze and froze
my hair as black as ebony
my skin as white as snow
my lips as red as blood
the snow around me
wherever i went
one day the prince came
He kissed my lips so cold
he changed my heart in molten lava
and the spring came back to life in me
But then de witch came
and took him away from me
and now I am here
to bloom
and do not know what to do
I shine and shine
i can not believe
that I could shine without
Prince
But i do
It appearances so strong
That shining in me
I almost wished
that i was like winter again
because I do not know what
I should do with it

AngelWings

Als iemand je kwetst

Als iemand je kwetst
Willens en wetens
Moeten ze wel van goede huize komen
En begrijpen dat zij
niet de eersten waren
En jij allang gehard was
In de strijd
Die leven heet..

Angelwings

Verlies

Als halmen wuivend in de wind
Zo is het leven
Zo zijn wij
Je was geliefd
Je hebt geleefd
Je was bemind
En nu is je ziel gewoon
Weer verder gegaan

Voor Tante Annie

De regen op het dak
De bloemen in de tuin
De poezen in de keuken
Het zoutvaatje in de kast
Je jas aan de kapstok
Je geest in de hemel
Je lichaam opgebaart
En alles
Staat nog net zoals
Toen jij nog luisterde
naar de regen
op je dak
De bloemen zag bloeien in je tuin
De poezen wegjaagde van het aanrecht
Het zoutvaatje nam
Voor één van je beroemde soepjes
De pannetjes op je fornuis
Je jas nog aantrok
Om buiten te gaan wandelen
langs het kanaal
En nu
Staat al dit
te wachten op niemanddal
Werkeloos
Roerloes
Verstild
Zonder jou is dit alles niet meer echt
Komt dit niet langer tot zijn recht
Leegte
verlies
Zonder jou
En de regen valt op dak
Van veler daken
Hoor jij het nu ook nog?

Voor Tante Hiltje

Ja en amen

Je doet zo je best
Lief gevonden te worden
je zegt ja
maar bedoelde nee
Je zei amen
en voelde mee
Je dacht even
weer eens
niet aan
jezelf
Vergat weer
hoe dat was
omdat
niemand
dacht aan jou
denk je enkel nog mee
zonder grenzen
ja en amen
en nee is zo fout
intussen heb
jij het zo ontiegelijk koud

Angelwings

Sterk

Sterk
ik red mij wel hoor
Roep je lachend uit
naar een menigte
Die jou niet kent
Zoals je echt bent
Je mond straalt een lach
Naar iedereen
Toch ben je zo verslagen
Zo moe van
Al dat gedoe
En eigenlijk
kun je niet meer
Maar wie kijkt nu toch dieper
Dan die stille lach
Die roept om vrede
Vreugde
en kracht
Die je verloor aan
Alles
Waarvan jij dacht
Dat men dit
Van jou verwachtte
Terwijl men onderwijl
Je hele ziel, hebben en houden
Verkrachtte

Angelwings
_________________
.

Moegestreden

Moegestreden
moeder
Ben je nu
Alleen in dat
Wat je nu ervaren moet
Alles gegeven
Van je levensbloed
Je liefde
Je aandacht
Wat was er ooit voor jou?
Wie was er ooit voor jou?
Nu je tranen je verstikken
in een intens verloren
verdriet?
Nu je adem je benomen wordt.
In zorgen en angsten van zolang gelee
En niemand vecht
met je mee!

Angelwings

Ik mis je
Waarom die dromen
Die mij kwamen halen
Jaar na jaar
Wat zag ik dan
in jouw beeltenis
Je woorden diepgaander dan
Wie dan ook
Wat wilde ik nu bewijzen
Tegenover jou
Of mijzelf?
Iets dat ik niet kon weten
Doet het er nog toe?
Ik mis je nog elke dag
Steeds meer en meer
Je was al te lang weg…
Ver weg van mij…
Maar hoe kun jij dit nu weten?

Angelwings

Dragen
Tekort

Aan tijd
Gewenning
Niet gekend
nooit verloren
Of toch wel?
Als ik je blik zie

In dat toen van ooit
Nu in dit zijnstijd gebeuren
Zie ik je pijn
Diepgaand

Dieper dan jij je bedenken kunt
Had jij allang verloren
Jaren tevoren
Door ontkenning
Van niet zijn

Niet bestaan
Nu dragen wij
De vruchten
Van jouw pijn

(¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯)

Even schuilen nog

Even schuilen nog
als het mag
Volwassenheid noemt men dit
toch?
Even verwarmen
in armen
die niet zijn
Even wegduiken in verdriet
en pijn
Even wegduiken
denken niet te zijn
Zoals je als kind
even
weg kon duiken
in armen van ouders
Mits je die had
Even huilen mocht
om niets misschien
Even zeggen
nu kan ik niet meer
Ik weet het niet meer
En iemand
die dan gewoon liefde gaf
niets wenste
niets verwachte
van jou.

AngelWings

Moe

Hij was moegestreden en
Bekeek de wereld door
een glazen deur
Verdriet glooide op in zijn ogen
Dal van ziel
En geest
En keek nog eenmaal
Rond
In dat wat zijn wereld was
teleurstelling
Al zolang voelbaar
Verloor hij
Naar het scheen
De macht
over het stuur
En onbestuurbaar nu
Ging hij nergens heen
Herinneringen te pijnlijk
om nog te verstaan
Woorden wazig ver
Van zijn gehoororgaan
Stond hij op
om weg te gaan
Echt dit keer
voorgoed
Ging hij heen
Nog net zo alleen
Als altijd
Verloren en lost
gegaan
Ging hij dan heen…
Ver weg van ons
Gehoor orgaan
Want zien
Was ons allen teveel
Zo druk nog met
ons eigen bestaan

Voor Lightning Spirit
Ter nagedachtenis aan Robbie!

AngelWings

Je moet het toch alleen doen
Je dacht
Hoopte dat
Maar zo was het niet
Misschien
en
Maar…en…
Zo ging het niet
in het leven
Nu je dit weet
En vrienden niet doen
Deden wat ze zeiden
Belooften
En niemand
Achter je
Stond
Besef je eens te meer
Dat je alles
Alleen moet doen
Echt alles!
En zij de bewustelozen
Zich ergens mogen schamen
Maar dat snappen zij niet
Nog niet

AngelWings

Had ik soms

Had ik soms
Iets anders moeten doen?
Had ik soms
Onbereikbaar moeten lijken
Nietszeggend misschien?
Had ik het spel der vrouwen moeten spelen?
Had je dat liever gehad dan misschien?
Had ik kil en cool
Jou voor fool
Uit moeten maken
En mij afschermen tegen
Dat wat ik niet eens zoek?
Je dacht dat je vergeten was
Je dacht dat je versleten was
Je denkt misschien
Dat je niets betekende
Helaas
Voor mij juist wel
In je prison from life
Trek ik je naar buiten
De zon in
De liefde in
Betrekkend
Tot op
Heden
Sla je alles af
Had ik mijn brains moeten afsluiten?
Mijn gevoelens moeten doden?
Mijzelf niet langer verwoorden
In gevoel en gebaar?
Heb ik de verkeerde keus gemaakt?
Zeg niets
Alles is niet waar
Of is alles waarheid
Ik weet toch
Hoe je denken moet?
Alsof hetzelfde mij niet voedt
Dippend aan de sausen des levens
Probeer ik uit alle macht
Jou mee te trekken
In het leven van een nu zijn
Jij verdiept je enkel nog in zielenpijn
Zo onnodig
Zo onwaar
Het nu is elke dag
Gewaar
Wording
Van
Dat wat nu is en niet was
I promise you
I am first class
Geen zorgen
Meer
Liefde is teer maar
Toch ook zo sterk
I am here
To take or
To take revenge
Glimlacht
Two minds as one
No body counts, just souls
Don’t be afraid
I run
I am
Just here
Stronger
Wiser
Smarter
But just here
Take it or leave it
Its all in the game
Present
Or not.
Butterfly from minds
En dat
Ken je maar al te goed
Spirituall blood

Angelwings

Gedichten …

Het verleden
Heeft veel geleden
Kostbaarheden uitgesneden
Vernield en soms ook genezen
Geantwoord, soms waar vragen rezen
Tussen ons heeft het verleden zijn stempel gezet
Ons hart en geest bezet
Verdord dat wat had kunnen groeien
Moesten wij ons tuin snoeien
Verloren dorre takken
Weggegooid in vuilnisbakken
Het hek gesloten
Deuren toe
Ontspringen nieuwe loten
Ook al ben je nog zo moe

Angelwings
————-

Op afstand kunnen ogen
Soms beter zien
Wat dichtbij verloren ging
Zelfs woorden kunnen
Fluisterend door de nacht
Dat de ander opving
Die afstand tussen zee en
Strand
Laat je hand niet langer knijpen
In het zand
Maar laat je het stromen
Van afstand zie je soms beter
Nog
Dan van dichtbij

AngelWings
—————-

Verwoorden wat liefde voelen doet is enkel te voelen
Door iets zachts heenwoelen
Het lichte geuren opsnuiven
Grashalmen die wuiven
In de wind
Lachen als een kind
De zon de zomer
De regen
De geuren
De kleuren
Warmte zo dichtbij
Chakra’s
Het aura om ons heen
Samen twee is één
Liefde is altijd verschillend
Tussen haat en puur geluk
Alles daartussen
Dat is liefde
Uit een stuk

Angelwings
—————

Woorden die striemden in de ziel
Gelijk een zweepslag over de huid
De pijn onhoudbaar
Schreeuwt het uit
Twee mensen die vechten
Een strijd beslechten
Woorden over en weer
Gaan ze tegen elkaar tekeer
Woorden die liegen over verdriet
Maar dat zeggen ze niet
Machteloos
Moedeloos
Die man
En die vrouw
Ze durven het niet
Maar zeggen eigenlijk
Ik hou zoveel van jou.

Angelwings
————

Toen jouw maan niet vol was
Gaf ik jou het mijn
Het mijne werd afnemend
Ik kreeg al jouw pijn
Toen jouw maan vol was
Van het mijn, dat ik jou gaf
Liet je mij afnemen
Dat was wel heel erg laf
In het donker zit ik nu
Mijn liefde geeft een straf
Dat alles was dank
Voor al wat ik aan jou gaf
Nu geef je licht weg aan zwijnen
Om jou heen
Je weet niet eens wat het was
Dat jou donkerte bescheen.

Angelwings
———

De zon
De blauwe lucht
Diamanten paden
De rookwolk in een zucht
Meeuwen die cirkelen
Schaatsers op het ijs
Een winter
Met de ereprijs

AngelWings
—–

Stilte
Intense
Stilte
Vredig
Rust
Alles in slaap gekust
In jezelf
Even niets willen
Even niets moeten
Even
Heel even
Maar
Die stilte
Intense vrede
Met
Alles
En jezelf
Toch wel raar

AngelWings
——

Samen even Gaan
En nog zie je mij niet staan
Je laatste kans
Laat dit niet voorbij gaan
Ik ben niet een vanzelfsprekend iets
Jij moet mij zien staan

AngelWings
——

Een winter lente dag
Een vlaag
Van een regen bezwangerde hemel
Komt tot mij
Prikkelt mijn zinnen
Herinneringen
De
Geur ben jij
Pijn in mijn hart
Heimwee
Naar jou
Oh geur der regen
Regenwoudman
Ik ben jouw vrouw

AngelWings
—–

Ik wacht
Op een teken
Ik wacht
En bereken
De tijd hoelang het was
En al had kunnen zijn

AngelWings
————–

Met ogen dicht
Kan ik jou voelen
Het aftasten van mijn geest
Waar je ook bent
Samen denken is nog nooit
Weggeweest
Dezelfde tijd
Elkaar over afstand wenken
Ineen gekomen
Een band die verder gaat
Dan dromen

AngelWings
—–

Regendruppels dalen zachtjes neer
Bomen
Takken
Bladeren
Bloemknoppen
Teer
Lichtgrijze wolken
Zwemmen door een hemel
Gelijk
Mensen
De aard
Bevolken
Zonlicht Liefdevol
Doch verdwenen
Achter wolken
Zoveel
Eist zijn
tol
Op de waterplas
Een witte
Zwaan
Niet bang
Voor de regen
Verenjas
Verfrist
Geopend
Alles dankzij de regen
Heb ik jou
Nog steeds niet
Gemist

AngelWings

De nacht

De nacht
Ik kijk door mijn wimpers
Langs mijn arm
De huid
Zie kleine zachte donshaartjes
Glanzend in de maneschijn
Zilverachtig
Lief
Een mens
Is
Het wonder

AngelWings

Eerlijk

Eerlijk
Zijn
Is dat nu zo moeilijk?
Is dat nu ingewikkeld?
Ben je dan kwetsbaarder?
Of is een leugen
Harder voor je ziel?
Omdat je
Altijd op je hoede
moet zijn
Voor je eigen woorden
En verhalen
Die na jaren
niet meer kloppen
Ooit komt men
Erachter
Wie je werkelijk bent
Achter die mooie schijn
Wereld die je maakte
Voor een ander
opdat je
niet diep zou vallen
Zonder leugen kon je
immers niet bestaan
Dacht je
Respect
krijg je niet voor
oprechtheid
Maar later
Pas dan
Begrijpt men….
Wie je was
Wat je deed
in eerlijkheid
Want onrecht
En leugens
Zijn in feite
je eigen diepe valkuil
Kun je daarmee leven?
Op den duur?

Angelwings

Moegestreden

Moegestreden
Verleden
Haalt je altijd in
Zonder woorden
Is er dat
Wat je altijd achterhalen zal
Op een dag
Komt het weer
Een roos zonder doornen bestaat immers niet?
Zo is ook het leven.
Sluit nooit je ogen
Voor nesten die men bouwde
Waar jij in moest vallen
Uit kleinzielige wraak
Uit onvolwassenheid
Want niet elke wezen
Dat is en bestaat
Begrijpt alles
Waar het om draait
LIEFDE
Voor jezelf en
De ander
Niet elk een is zo wijs
Men voert oorlogen
Tegen landsdelen en elkaar
Vice versa
Het weten
Beseffen
Maakt moe
Bezorgd en zat
Van dat
Ga voor jezelf
Niemand die het anders doet
Voor jou.

Angelwings

Als de duivel

Als de duivel
In je ogen schijnt
En jij de wereld beleefd
Als een oorlog
En alles wat je wenst
Niet gaat zoals het moet
Jouw wil
niets of niemand ontziend
Niet langer in tel is
Als de duivel uit je neusgaten briest
Stoom je ziel verlaat
Je drakenstaart
Je hoorns
Zich openen in je aura
Als deze rood kleurt
En alles wegzinkt in je
Geestelijk moeras
Als het gif uit je ziel
Zich uitbreidt
Gelijk een atoomwolk
Dan
Dan haat ik jou het meest

AngelWings

Als pijn je blik vertroebeld

Als pijn je blik vertroebeld
Als tranen zich een weg banen
vanuit je gekwetste en
Gekwelde hart
Weet dan
Dat er niets is
Dat jou kan raken
In de kern
Van jouzelf
Dat jij
Je unieke zelf bent
Wat een ander ook zegt
Of denkt
De wereld is niet leuk of lief
De mensen zijn dit vaak ook niet
Besef dit
En weet
Dat als jij niet
Achter jou staat
En ieder achter
Die ander staat
En ook jij
Aarzelend die stap waagt
niet meer wetend waarheen
Of waarnaartoe
Dat er niemand nog
Achter jou staat
Dus
Sta achter
Jouzelf!
Want een ander doet dit niet zo snel meer…nml

AngelWings

Vrijheid
Verloren in een strijd
Geen weg terug
Vluchten kon niet meer
Vernederd
Door velen
Goedheid kon niet bekoren
Verschopt
Verloren
De liefde had geen naam
Was loslaten de weg
Die zij gaan moest
Niet langer treuren
Om dat wat had kunnen zijn
Gewoon doorgaan
En niets gelegen laten
Meer
Aan dat wat men
Zo graag stuk maakte in haar
Trots was het niet
Ook niet arrogantie
Maar het was eerlijkheid
in een zo pure vorm
dat men verdwaast raakte
Beduust was
Dat er nog een mens
Was
Zoals zij
in deze wereld
Maar zij begreep dit nog niet
Nog niet…
Maar langzaamaan
Kwam dat besef
Dat de wereld eerder tegen is
Dan met
mensen die
De waarheid hoog hebben
in hun vaandel

AngelWings

Mes
Mes in de rug
Trap na
Verwoorden
Zij een pijn
Van niet begrepen zijn
Toch is zij wel begrepen
Maar kan zij nog niet horen
Verblind nog van pijn
Aangedaan
Zwelgt zij nog
in de slachtoffer rol
Wentelend
Omkerend
Niet opstaand tegen
Hetgeen haar kwetst

AngelWings

De lach, het masker

De lach, het masker
De wens
Te vernietigen
Het woord
Uit wraak
Genieten
Ze van hun daden
Lachen zij
om andermans
Leed
Als de nood
Het hoogst is
Is de redding nabij
Dat waren zij even vergeten
Dachten in macht en plan
En onrein weten
Dat ze jou
onderuit trappend
Zichzelf verhogend
Hebben zij enkel zichzelf
verloochend
En niemand hoefde iets te doen
Zij keren al tegen het zelf

Voor een Narcissus…

AngelWings

Patstelling

Patstelling
Niet voor
Niet achteruit
Opwelling
Gedood
Schreeuwt het hart luid
De vogel vliegt op
In de lucht
De wind waait
Langs veer en vleugels
Een schreeuw
De vogel vliegt
Vrijuit

Angelwings

Liefde

Liefde
Het hoeft niet meer
Genoeg gezien tot nu toe
Ik was zo teer
Ik ben nu moe
De hoop en dromen verloren
De man trok diepe sporen
Voorbij is die liefde
Voor mij
Liever vrij
En geen vraag
Gaat het om de buiten of
de binnenlaag

Angelwings

Verdriet

Verdriet
Men ziet het niet
Men kwetst zomaar
Geen geldige reden
Zonder geldig verleden
Zomaar gaan ze voorbij
Aan jou en mij

Angelwings

Het kan toch niet..

Het kan toch niet
Dat je zoveel sneller denkt
Dan velen?
Het kan toch niet dat jij
Die jaren dacht
Dat je
Anders
Misschien dommer
Was dan die anderen?
Maar zelfs nu moet je beamen
Dat er iets is met jou
Dat zo snel is
Zo snel denkt
Zo snel is
Dat men je soms niet kan bevatten
En jij jezelf ook niet meer
Heet dat nu hoogbegaafd?

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 13/9/2008 ]
De gedachte aan slapen
De gedachte aan slapen
Straks
Arm om mijn kussen
Dekens beklemd in mijn benen,…
Mijn ziel opgevend
Aan het niets
Dat toch zoi vertrouwd is
Zo slaap al kwam sinds ik geboren ben
En toch weet ik niet
Wat de slaap is
Wat die leegte is
Die mij overspoelt als een overbodig iets
Als een zijnsstaat die niet is
Geniet ik als het maar laat is
En morgen ook weer veels te laat is
En niet te vroeg
Is
Wanneer ik mijzelf weer
Doe opbloeien gelijk een bloem
mij open voor de levensadem
Maar liever
Later dan te vroeg
Ben ik soms te laat geboren?
Angelwings
_________________
.

..~*~AngelWings~*~ .
~*~AngelWings~*~
AngelWings
Aantal berichten: 554
Leeftijd: 43
Hobby’s: Digitale beeldbewerking, lezen, dichten en schrijven
Humor: JAH!
Angels Punten: 205
Reputation: 0
Registration date: 11-03-08

Bericht nummer 4
Re: Gedichten 2009
van ~*~AngelWings~*~ op 11/1/2010, 19:25
Macht
Woorden
Verpakt in macht
onmacht misschien
Niet begrepen
Geen moeite gedaan voor
Verloren
Verlies
Maakt de mens
Boos
op degeen die niet in
hun hokje past
Geplaatst kon worden
Hoe vreemd
De rest wel
Maar zij niet!
Zij niet…
Angelwings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 13/9/2008 ]
The name gives you power
The name gives you power
The name is You
I Need to See You
You’re name
You are just there
Around
Breathing
Sparkling
For others around
In this world
I don’t need to know
Who you are
I know
I don’t need to know
What you want
You are
Youre name is powerfull enough
To read
And feel comferteble with
That is all i need
Around
in Cyberlife
With you
no words
No talking
Just you
around
in circles
In energy
It is enough
Angelwings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 7/9/2008 ]
Hoogbegaafd
Hoogbegaafd
en zo miskend
Zo vertrapt
En onbegrepen
Wie snapte nu hoe jij voelde
En dacht
En was!
Wie begreep je woorden?
Niemand
Wie begreep je gedrag en je zijn?
Niemand
Wie wist dat jouw hersenen tien maal sneller liepen dan
Die van de anderen
Wie begreep dit fenomeen?
Begreep je het zelf?
Onzeker gemaakt door
alles dat langzamer verliep en jou versleet voor minder
omdat je maar niet zei?
Jou beschimpte,
omdat ze jou niet begrepen?
Dachten dat je dommer was
Terwijl je zelf al veel beter wist
Maar er niet meer in durfde te geloven?
Jij altijd jezelf was
En zij iets uitbeelden waarvan zij dachten dat men
daarvan hield?
moet je dan nep zijn
beter zijn dan?
Als je angst daar niet in ligt?
Mag je het zelf
zijn
Zoals je bent
Zonder oordeel van
lower hands
Omdat zij niet weten om te gaan met…jou?
Omdat je anders bent
Dan doorsnee?
Ze jou niet kunnen snappen?
En jij hen des te meer?
Laat ze gaan
Laat ze los
Als ze niet openstaan voor
meer!

Angelwings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 7/9/2008 ]
Muts

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 3/9/2008 ]
Als woorden
Als woorden
die kwetsen
Als glassplinters in een wond
Als woorden
Pijn en verdriet
de diepte in jou vond
Als woorden
niet te stuiten
Slaan diep in je ziel
En je ver weg in de diepten viel
Als de zon niet meer kan verwarmen
wat woorden teniet deden
Heb je toch al te lang
geleden
Waardig heb je gedragen
Al die woorden
vol venijn
Riskeerde je
volop pijn
En verguist
vernederd geslagen
Stond je trots rechtop
en sloeg niet terug
met woorden
Niet verslagen
Enkel verdriet
dat de mens zover moet komen
Zo intens laag
Een slachoffer zochten
Voor woorden
die slaan
kraters
in de ziel
Mag je trots zijn
Op de kracht
die je ervaren hebt
diep in jouw zijn
Je was wijzer
Je wist beter
Je was verstandiger
dan menigeen
Ook al stond je heel alleen!
Laat geen mens
ooit
nog woorden slaan
diep in je ziel
Want je bent respectwaardig
Een krachtig mens
Een mooi mens
die woorden
kan weerstaan
zonder terug te slaan
Angelwings
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 3/9/2008 ]
Een wens zo groot…
Je had een wens zo groot
Hoe kon ik nog weigeren
Bij het zien van jouw hoop
Die ik niet mocht doven
Ook al is het nog geen sinterklaas
Heb ik een keus?
Als jij al zo groot bent
om zelf ook te mogen kiezen?
Ik moest wel doen en luisteren
Naar jouw lieve hart
En zo heb ik het gedaan
Precies zoals jij wilde
Want jou iets weigeren kan ik toch niet?
AngelWings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 3/9/2008 ]
Twijfel
Breng mij geen twijfel
Ik weet toch wat ik voel?
Breng mij geen valse beloftes
Ik zie toch wat je doet?
Spreek geen mooie woorden
Als je niet weet wat je zegt.
Verwar mij niet met jouw hoop
Ik doe toch wat ik wil!?
Breng me geen beinvloeding
Ik ga toch mijn eigen weg.
Zeg mij maar niet welke fouten ik bega
Als jij je eigen fouten niet kunt zien.
Ik weet wel wat ik doe en waarom
Zoals jij ook weet waarom
jij jezelf bent
Mag ik dan ook mijzelf blijven?
Bemoei je toch niet zo met mij
laat me leven
Mijn leven
Niet dat wat jij ervan verwacht
Ik wil geen aftreksel zijn
van jouw wensen
Ik wil dat je mij waardeert om wie ik ben
zoals ik jou
waardeer om wie je bent
Maar veranderen doe ik jou niet
Doe dit dan ook niet bij mij
AngelWings
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 3/9/2008 ]
Diep gemis
Diep gemis
Waar ben je
Ben ik je verloren ooit
Onderweg ergens
Waar ik niet wist dat
Jij daar was?
Heb ik je ooit gekend
In een vorig leven?
Hebben onze lippen elkaar gekust
Ooit in onze dromen?
Hadden wij elkaar ooit lief?
Streelden onze handen elkanders lichaam
Deelden wij onze zielen met elkander
Het was jij die
Ik mis
Verloren ben
Onderweg
Ergens
Zomaar
In deze wereld
Ooit
Lang geleden
Mis jij mij ook?
Als ik aan je denk
Denk je dan ook aan mij?
En als jij
Misschien
Aan mij denkt
Denk ik dan ook
Aan jou?
Hebben wij elkaar zo liefgehad ooit
In een vorig leven
Dat ik je nog niet vergeten ben?
Zo intens liefgehad?
Dat ik je niet vergeten ben?
Gemis
Eeuwig
Durend
Zonder jou
Verloren
Koud
Kil
Gemis
Geen warmte
Geen zon
Geen bloemen die bloeien
Geen schoonheid om mij heen
Enkel
Gemis van ooit voorheen
Hoelang nog zal het duren
Voor
Dat wij
De liefde weer mogen delen vanuit
Ons geheel
Diepe zieleneenheid en zijn
Ik je weer mag kussen
En liefhebben en strelen
En warmen
Aan elkaar
Hoelang nog
Zal deze illusie duren
Als het een illusie is
Dan is het een wrede
Die mij verloren
Doet missen
Gissen
Naar wat ooit was

AngelWings
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 22/8/2008 ]
De woorden
De woorden
Geen verweer
Als een vlinder
Zo teer
Draag je zo heel stil
Je verdriet
Dit is niet wat je wil
Weet je het ook niet meer
Wegrennen lijkt zo simpel
De groten die niet helpen
Nu voel je, je heel alleen
De wereld is hard
Soms
ook niet
Toch vlucht je liever weg
Dan een ander te kwetsen
En heb jij liever het verdriet
Dan voelt een ander het tenminste niet
AngelWings
voor N

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 20/8/2008 ]
Is het niet triest
Is het niet triest
Als je, je kind normen en waarden
bijbrengt
Dat ze opeens niet meer deugen
En jij je kind
moet leren
van een net aardig kind
een mens te worden
Die een grote mond heeft
en van zich aftrapt
leert schelden
Opdat een ander kind
niet over jouw kind
heenwalst
met een grote mond
of lichamelijk?
Is het niet absurd
Dat het engelengeduld van je kind
nooit opraakte
Hij maar niets zei?
Alles maar liet aanleunen?
Al die treiterij?
is het niet bespottelijk dat
Je een kind moet leren
Dat je beter maar slecht kunt
zijn in deze maatschappij?
Omdat andere ouders
niet opvoeden kunnen!
Wat deugt er nu niet?

Angelwings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 12/8/2008 ]
Onvree
Onvrede
Met alles dat is
Zoals het is
Geen genieten
Enkel negatief denken
Denk je enkel nog
Aan dat wat
Is
In het nu
Maar vergis je niet
Alles kan in een seconde
Voorbij zijn
Wat is
Was opeens
Voorbij
En dan
Heb je dan reden om?
Te klagen?
Dus geniet van wat is
Voor gemis
komt in een NU zijn
Angelwings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 10/8/2008 ]
Je bent pas goed als
Je bent pas goed als
Je een eigen huis hebt
Een goede baan
Elke dag werkt
Van 8 tot 5
Je sport
En fietst
En beweegt
Als je een mooie dure auto hebt
Je merkkleding draagt
Je naar een dure kapper gaat
Lid ben van dure bladen
Je huis opgeruimd en schoon is
Je een goed kind bent
Een goede ouder
Een diploma hebt
Je hairextensions hebt
Creme van Dior
Je naar de ah gaat
Je vaak op vakantie gaat
Omdat dat zegt dat je iemand bent
Maar men let niet op
Of je aardig bent
Lief bent
Netjes bent
Niet scheld
Lief bent voor je kinderen
Je ouders
Je grootouders
Alles voor een ander overheeft
Je meestal Ja zegt ipv Nee
Je niet afgunstig bent
Je anderen echt het beste gunt
Je niet zo rijk bent
Maar toch van je armoede een ander alles geven kan
Want je woont in een rijtjes huis
Je haalde toevallig- pech -niet je diploma
Je hebt een oud barrel van een autootje
Of een kort van een fiets
Je knipt zelf je haar
Je draagt tweede hands kleding
Je hebt weinig euro’s
En je gaat bijna nooit op vakantie
Of soms helemaal niet
Je naar de lidl gaat
omdat het anders niet kan
Je zit niet op sport
Je oefent zelf maar wat
Je hebt geen hairextensions alles is echt
Je hebt rimpels want dure creme kan er nu even niet vanaf
Maar je telt niet mee
Want je bent niet iemand
Zoals zij wel iemand mogen zijn
Je bent dus pas goed als
Je iemand mag zijn
Ook al ben je niet aardig
En altijd jaloers
Gun je een ander het licht in de ogen niet
Kleineer je anderen
Opdat jij er beter vanaf komt
Haat je mensen
Denk je liever alleen maar aan jezelf
Dan ben je dus goed?
Of kijken mensen niet verder
dan hun neus lang is tegenwoordig?

Door Angelwings
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 10/8/2008 ]
Puurheid is een kracht
Liefdevol
Mens
Liefdevolle
Vrouw
Liefdevolle
Moeder
Die maar gaf
Alleen geven kende
Puur en eerlijk was
Haar kracht was
puur zijn
Puurheid
Is mooi
En geen zwakte
maar een grote kracht
Angelwings
Voor Oma
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 9/8/2008 ]
Acceptatie
Is acceptatie
Niet de grootste sleutel
Des levens?
Is acceptatie niet
onder alle omstandigheden
De kracht die jij vindt in het zelf?
Is dat niet hetgeen
De mens
Op de been houdt bij tegenslag?
Acceptatie
Een woord…
om uit te drukken
Dat een feit een feit is
In het nu
En de hoop
is voor morgen

Angelwings
*mijmerde even over joodse mensen in de oorlog ooit*

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 9/8/2008 ]
Nacht
In de nacht
Wil je toch veiligheid
ervaren
In je bed
Genoeglijk op het kussen
in dromenland verkeren
Zonder angsten of nare dromen
Maar soms ervaar je dat niet
Enkel nachtmerries
Van dromen die kwamen
Om je te kwellen
Te pijnigen
Misschien
ben je dan toch Blij
dat je wakker wordt
Misschien
Angelwings
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 9/8/2008 ]
Bloeddruppels
Bloed
Druppels
Op de grond
Verdwaalden zij
Onder schoenprofielen
meegenomen naar huis
Naar buiten toe
Weg van de plaats delict
Bloeddruppels
Van iemand die pijn
Kreeg dankzij een ander
Zinloos
Geweld
genomen
onder de profielen van
Een schoen

Angelwings
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 9/8/2008 ]
De dwerg
De dwerg liep in het echt
Door de supermarkt
Op korte beentjes
ook zijn armen waren kort
Verbaast keek je toch
Heimelijk
Want in het echt had
een dwerg nog nooit gezien
Angelwings
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 9/8/2008 ]
Geen tijd
Geen tijd
Om alleen
Bezig te zijn
Met een kind
Van eigen makelij
Vakanties waren niks voor hem
Weekenden dito
Chaggerijnig klinkt zijn stem
Het liefst kwam hij gewoon even langs
Kon hij haar ook nog zien
Lastig vallen
Plagen
Treiteren
Zo gek was zij nog wel
Zo lief
Voor haar kind
Onderwijl hate zij hem
Maar zei niets
Tot hij weer eens te ver ging
In zijn ziek gedrag
Geen tijd
Zo druk
Fantaseerde hij zich
Dat hij daar nog de teugels in handen hield
De baas was
Maar hij was niks
Voor niemand nog
waardig
Omdat hij geen enkel respect betoonde aan
anderen
Kreeg hij het ook niet weerom
Geen tijd
Onderwijl zorgden anderen
Voor zijn kroost
Kon hem dat nu schelen?
Hij kon nml niemand velen
Angelwings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 5/8/2008 ]
Lastig zeg
Lastig zeg,
Zei hij
Trekkend aan zijn joint
En aan iets anders
Verveling blonk traag op
uit geloken ogen
Wat vervelend zeg
Ben jij
Zei hij loom
Iemand die hem ter verantwoording riep
Meer niet
Maar voor hem
Een last
Zoals alles in zijn Verwende wezen
Een last was
Altijd was hij al slap
Wezenloos
In het leven
Bezig met vage dromen
Die geen waarheid konden bevatten
De ene leugen volgde de andere op
Gelukkig geloofde hij zichzelf nog
Traag van begrip geworden
Diep gelukkig met het zelf
Was alles lastig
Die zijn dromen verstoorde
Zijn wiet
in de peuk vermoorde

AngelWings
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 5/8/2008 ]
Dartel
Dartel
Dansende geest
in het zelf
Dansend van plezier
Genot
Genieten
Ben ik die vlinder…die dansend
Zichzelf kapot vliegt
Als een mot
tegen de lamp misschien
Of misschien vang je mijn geest wel
in je fles
om jouw wensen te vervullen
Ik vlieg weg
In een kadans
van levensvreugde
Vang mij dan
Als je kan…?
Wings
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 3/8/2008 ]
Puurheid
Met woorden
Ik speel
Mijn wonderlijk spel
Ik weet het wel
Wat ik doe
Allemaal
Ik lach
En geniet
Voel geen verdriet
Ik dans in de geest
Door al wat is meest
Gewezen
Doorvoeld
Doortastend
Afgelastend
Spelen wij
Door de nacht
Ons eigen spel
& muziek instrument
En voel ik mij verwend
Vol van
Al die energie
Die mij zomaar gegeven werd
vanuit laster
Woorden en sympathie!
Ik geniet..alleey..
Laten wij dansen toch
Op de nachtelijke stromingen
Des levens…laten wij dansen en lachen…zoals
nooit voorheen..
Toen alles nog eerlijk en puur scheen

Wings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 3/8/2008 ]
Verloren zo zonder jou
Verloren zo zonder jou
Is het leven
Zo koud
Nooit meer
Samen zijn
Mogen zijn
Kunnen zijn
Bedenken alles dat eens was
Zoeken naar wat ik las
vanuit jouw pen
Geschreven
In je leven
Opdrinken
Vanuit jouw energie
Die niet langer is
In dit aardse leven
Mis ik jou
Zozeer
Zo teer
En is het alsof ik wacht
Tot je weer binnenkomt
op een dag
En ons groet
Kan ik nog niet aanvaarden
Van jouw dood
Er niet meer zijn
Probeer ik
Het weg te stoppen
Weg te lopen van dat was
Is
En doet het pijn
Dit enorme gemis
Angelwings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 29/7/2008 ]
De tijd vergleed
De tijd vergleed
In uren
Dagen
Weken
Jaren
Zonder jou
Nooit vergeten
Geliefd
Houden van
Jou
Gemis zo diep
Dat niemand
ooit zo diep kan geraken
De tijd verglijd
In eeuwigheid
Het is zo’n cliché
Gezegd in woord
Terwijl magere Hein
Alles in de mensheid vermoord
Ook al leef je door
Verder zoals dat moet
Begrijpt niemand
Wat dit met je doet
Men denkt
dat je weer echt lachen kunt
Voluit vanuit
Een dieper weten
Ofzo
Maar dat is er niet
Enkel onbegrip
Dat de dood zo onverwachts kan komen
En zijn
En zo leven velen met deze pijn…
Door en door…tot
En vergetelheid rust kan brengen
In je wereld
Je liever niet meer denkt aan
Omdat dat teveel is
Om te moeten aanvaarden
Maar men snapt niet
Het is al zolang geleden immers?
Maar dat is het niet
Want bij verdriet
Kent pijn
geen enkele tijd

Angelwings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 29/7/2008 ]
Ik…
Ik zie
De lijnen in mijn gezicht
De lijn onder mijn ogen
Die blik die immer vraagt waarom?
Ik zie de vermoeidheid
Opkomen
In lijnen
Gelijk een boek
een gedicht misschien
Voor diegene die er van houdt
De pijn Gedragen
In volheid
Moeten aanvaarden
Zomaar
Vond God dat ergens een goed plan
mij zoveel te plagen
Wat weet ik er nog van?
Ik aanvaard maar
Zie die blik ook terug
Aanvaarding
Van verdrietige dingen
Die moesten komen
op mijn pad
Het voelt zo mat
Maar toch ach
Zo moest het zijn
Lijn voor lijn
Getekend op mijn gezicht

Angelwings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 27/7/2008 ]
Ik
Ik
wenste jou
De liefde toe in je leven
Geluk volop
Warmte
Genot
Ook als ik het niet was
Dan nog zou ik je dat gunnen
Gewoon omdat ik simpel weg
Van je Hou
Om wie je bent
Jij bent geweldig!
Jij verdiend geluk
Liefde
Alles dat Mooi is
en in regenbogen verwoord
Zichtbaar mag zijn
ja
Ik hou gewoon van jou
om wie je bent
Wat je ook zegt of doet
ik zie een heel mooi mens in jou
Sorry hiervoor

Angelwings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 26/7/2008 ]
Last
Ik stond altijd klaar
Voor een ander
Zag mijzelve niet
Ik heb gevochten voor de underdog
Doch dit werd mij nimmer in dank afgenomen
Ook hiervan was ik mij zeer bewust
Ik heb geknockt en gevochten
Tot ik ben waar ik nu mag zijn
Doch gewonnen heb ik niet
ook al was dat nooit mijn einddoel of optie
in het leven
Toch heb ik meer gegeven
Dan ik ergens aan kon
Toch heb k dat gedaan
Vanuit een vol bewogen liefde
Eerlijkheid heel spontaan
Nu zit ik op een zijweg en weet
niet meer
waarheen te gaan
Het is alles zinloos lijkt het wel
k’Ben niet meer zo spontaan als voorheen
Ben vermoeider
Verdrietiger
Verlorener
Dan het scheen
En toch zal ik staan
rechtop t.o
Maar eigenlijk kan ik niet meer..ik ben op!
En zo moe…
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 25/7/2008 ]
Heb jij mensen nodig
Heb jij mensen nodig
Voor een oordeel over het zelf?
Heb jij
Jezelf
Al leren kennen?
Heb je waarachtig
De ander nodig
Om te zijn wie je bent?
De waarheid wordt immer verguist
Verlorenheid
Toegeworpen
In ijdelheid
Woorden
Onbezorgd
Woordeloos
Toch met zoveel diepte
Dat woorden de betekenis kregen
Zonder bedoeling te hebben
Gehad
Zegt men
Doch je wist beter
Zij ook wel
Sporadisch sporen nalatend
Sterk zijn
Is in je eigen kracht staan
Gelijk een pion
Geen die je omgooit
Per ongeluk
Tijdens het spel
Dat leven heet
Want dan lachen zij
Om hun eigen bravoure
Te eren
Staan blijven
Zonder steun
Is het krachtigste dat je doen kunt
Als mens
op deez aarde!
Angelwings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 18/7/2008 ]
Soms
Soms
Op een dag, zou je wel eens
opnieuw willen beginnen
Met waar je ooit begonnen bent
Elkaar te verkennen
Herkennen
Opnieuw nieuw zijn voor elkaar
Zonder het weten
Dat je nu denkt te weten
Van de ander
Elkaar
Samen opnieuw
Ontmoeten
Op deze wereld
Maar geweest is geweest
Kun je ooit patronen nog
Ongedaan maken?
Helemaal nieuw
Zoals elke dag
Opnieuw
Nieuw is
In het Nu
Zou ik
jou zo graag
Opnieuw ontmoeten
Als het kan..en mag

Angelwings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 18/7/2008 ]
De wereld is verziekt
De wereld is verziekt
Met egoïsme
Alles draait om de mensen zelf
Als het hen maar goed gaat
Als zij het maar leuk hebben
Als zij alles maar kunnen
En als ze dan alles hebben
Wat de ander niet heeft
Scheelt dit hen een hoop jaloerzie
Die zij voelen naar allen die het
Beter hebben dan zijzelf
En zij moeten alles showen
Aan anderen
Duizend vakantiefoto’s
Twee auto’s voor de deur
Een hulp in de huishouding
Een zwembad in de tuin
Met kerstmis honderden kaarten
Geslingerd door de kamer
Dat het kaarten zijn van jaren voorheen
ziet toch geen ziel?
De verjaardagen overdadig
Niet zoveel vrienden als men zei
Maar die konden niet
Uiteraard is de smoes
Liegen
Jokken
Zij alles aan elkander
Ik ben druk
Ik kon niet even bellen geen tijd
Voor jou
Want ik heb zoveel vrienden
Meer dan jij
Ooit hebben zult
Want ik ben zo populair
Ik ben zo goed
Beter dan jij
Zie mijn hyves
Eens
Vol met vrienden
Die ken jij niet
Maar ik wel
Mijn vrienden
Ik ben geliefd
Men houdt van mij!
Zie mij eens geweldig zijn
Op scholen
Trapt men elkaar onderuit
Om niets
Om aan te tonen hoe simpel
De ander is
En zijzelf niet
Uiteraard
Het wrede vernederen
Van anderen
Kleineren
Ziek is dat!
Echt ziek in de mind!
Niet gezond meer
En niemand zegt nog iets
Men zegt liever
Leer er maar mee leven
Want die persoon is nu eenmaal zo
Ipv de ander te leren omgaan met anderen
Zoals het hoort
Met fatsoen en normen en waarden
Die er niet langer zijn
Schoppen mensen elkaar kapot
De vernieling in
Voor welke prijs?
Ik eerst en dan pas jij
Dringt men zich vooraan bij de kassa
Bij het zwembad
Bij de supermarkt
Kijk mij toch eens geweldig zijn!
Ben ik niet bijzonder
Ben ik niet iemand
Die geliefd is
Lijkt men te schreeuwen
Om aandacht
Om eindelijk begrip
Voor alle oneerlijke wandaden die zij begingen
In hun wanhoop
Toch eindelijk iemand te zijn
Maar je weet toch dat kracht niet zit in
Bedrog
En list
En leugens?
Kracht zit puur in het
Jezelf blijven
In liefde voor al dat leeft
In respect naar anderen toe
In warmte
Gemeende warmte
Tranen van troost
Omdat je echt meevoelt met anderen
Niet in de leugenachtigheid van
Schijnheiligheid
Want daarin schuilt niets anders
Dan het kwaad
Dat je niet enkel de ander aandoet
Maar meer nog jezelf
Want reinheid is
Puurheid ervaren in jezelf zonder
Al dat gekonkel dat negatieve
En anderen lager inschatten dan jouzelf
Dus
Wat gij niet wilt dat u geschiedt doe dit ook een ander niet
Of
Wat je een ander aandoet
Komt op je eigen bord terug
Tzt
De schreeuw van de aarde is
Liefde
Voor al dat is
Liefde voor al dat leeft
Liefde is ook respect
En waardering
En geen oneerlijk gedrag
Dus voel je niet trots als je
Van dit alles
Veel herkend
Eerlijk zijn is eerlijk zijn naar jezelf toe
Inzien wat je fout doet
Naar anderen toe
Je mag jezelf bedriegen
Maar anderen niet
Je bent niets meer
Ook niets minder
Je bent een kind op deze wereld
Geboren uit liefde
De goddelijke bron
Alle pijn die je aanricht
Zul je ervaren
Op het einde van het leven
Alsof men het jou aandoet
En niet andersom
Dus denk niet
Dat je slim bent
Of wijs
Als je er beter uitkomt
Ten koste van een ander
Je verlaagt jezelf zo
Tot een mens
Die niet is
Wat hij. zij had kunnen zijn
Een waarachtig mens
Om trots op te zijn
Om van te houden
Omdat je puur jezelf durft te zijn
Kunt zijn
Omdat je geen angst hebt
Voor de minachting van anderen
Die nog niet beter weten!
Want daaruit komt kracht
Uit puur zijn
Niets meer niets minder
AngelWings

Meeldraad
Verstorven woorden
op je lippen
Verstomd in een groet
Vage zaken
In een heldere gloed
Verstoven
Meeldraden
Hun zaden
In stilte in het rond
Verbijt je tot bloedens toe
de woorden in je mond

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 10/7/2008 ]
De traan
De traan
Die het hart verlaat
Druppelend
op je gelaat
Te laat om nog
Te vangen
Om te verbergen
Misschien dat niemand het
Ziet
Alleen met je
Verdriet
Verloren
Geen wortels
Om te aarden
Verloren al dat was
Geen mens die dat genas
Maar de kracht
Gegeven
In dit leven
Om te blijven staan!
Veeg ik verwoed de tranen weg.
Jullie bloed
Jullie genen
Ik ben!

AngelWings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 9/7/2008 ]
Ik had nog zo graag eens…
Ik had nog zo graag eens…
Met jou willen praten,
Samen zijn
Even samen lachen
Samen zijn
Ergens heengaan
Samen
Delen
Eenzijn
Jouw vreugde voelen
Je kracht
Energie
Je stem horen
Jou zien
Die onoprechte wereld
laten voor wat het is
Omdat samen meer is
Tegenover dan
Alleen
Hoop ik dat er echt een hemel is
Waar je eindelijk
Je geluk vinden zal
Je eindelijk
Thuis gekomen bent.

Voor Mam…
AngelWings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 9/7/2008 ]
Lang geleden
Lang geleden
gaven zij het leven
aan
een familie
Een familie
die uiteen viel
toen
zij
het leven gaven
AngelWings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 9/7/2008 ]
Woorden van toen…
Woorden van toen
op papier voor mij
Van jou…
ooit lang geleden
alweer…
ik lees ze, wil
ze liever niet lezen.
Maar toch lees ik ze
En voel je energie weer
Door de woorden heen komen
En dan voel
ik weer dat gemis
aan jou
Zo diep
Zo pijnlijk
leg het papier weg
Loop weg
van dat voelen
elke keer maar weer
opnieuw
Zonder jou
mist er een glans
op aarde
een liefde
en warmte
die nooit meer komen zal
Waar ik niet
meer in geloven kan
Wil
Want ik weet inmiddels
hoe hard de mensen zijn
de wereld
zonder jou

Voor mam

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 7/7/2008 ]
Boosheid, ergernis, woede.
Boosheid, ergernis, woede.
Een kwestie van zelfbeheersing.
Niets meer, niets minder.
De kracht ontstaat
vanuit de sleutel der zelfkennis.
Van daaruit kunt u uzelf overtreffen,
en misschien ook de ander.
Door zelfbeheersing
win je misschien geen respect
van anderen.
Maar wel het respect van en
voor jezelf
AngelWings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 4/7/2008 ]
De oppervlakte rimpelt
De oppervlakte rimpelt
Oeverloze
Rivier
Des levens
Kabbelend
Diepgaand
Soms kil en soms ook
Niet
Varen wij
Mee op de golven
Des levens
Van oever tot oever
Naar een horizon
Die niemand kent
Naar de zon
Die ons verwarmt
Op zoek
Naar
Onszelf?
De ander?
Ons doel?
We kabbelen voort
In de maalstroom
Van de rivier
Op de golven
In de storm
Als drenkelingen
Watertrappelen wij ons
Weer naar boven
Naar het oppervlak
Halen weer diep adem
Klampen ons vast
Aan een voorbijgaande rots
Om ooit op
Eigen benen
Op de walkant
Te staan
Maar dan is het vaak al erg laat
In het leven
Drijven wij
Mee
Gelijk vissen in de zee
AngelWings
_________________
.

..~*~AngelWings~*~ .
~*~AngelWings~*~
AngelWings
Aantal berichten: 554
Leeftijd: 43
Hobby’s: Digitale beeldbewerking, lezen, dichten en schrijven
Humor: JAH!
Angels Punten: 205
Reputation: 0
Registration date: 11-03-08

Bericht nummer 5
Re: Gedichten 2009
van ~*~AngelWings~*~ op 11/1/2010, 19:27
De leugen
Zo snel verteld
Je ogen schitteren koortsachtig
Van adrenaline door je lijf
Je ademt sneller
Je bent drukker dan anders
Ik zie het aan je ooghoeken
Die trillen
Nerveus
Je handen
Bewegen als
Roekeloze kraaien
In het rond
Als je je woorden kracht
Bijzet
Ik ken je toch al zolang
Maar zo diep gezonken
Had ik jou nog nooit verwacht
Je leugens
Ik zeg niks
Ik luister en zie
En weet
En die wetenschap
Is mij al pijnlijk hard genoeg
Het waarom kan ik gelukkig niet begrijpen
Omdat ik zo niet ben
Ik voel medelijden
Om jouw zijn
Op dat moment
Want
Ik weet nu ook
Dat je dit
Zo goed gespeelde spel
Al vaker opvoerde
Onder mijn blinde blikken
Zonder blozen
De eerlijkheidshalve zelve
Die jij voordeed te zijn
Hoe triest
Moet je zijn
Dat jij mij
De waarheid
Zo moest voorliegen
En bedriegen
Ik laat je
In je waan
Achter
En ween
Om jouw ziel
AngelWings
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 21/6/2008 ]
Harmonie
Harmonie
Is
Niet het samen
Zijn
Is niet de liefde delen
Is niet het samen
Vechten en staan
t.o
De maatschappij
Want dat is angst!
Dat is geen liefde
Dat is egoisme
Dat doe je voor jou zelf
Niet voor de ander
Dat vastklampen aan
Elkaar
Harmonie
Is als je
In je eentje
Het geluk gevonden hebt
Diep in jou zelf
Dan pas kun je delen
Met iemand
Die diezelfde harmonie in
Zichzelf herkend
Liefde is een zijn
Niet een samen
In angst
Uit angst
Geboren
Liefde is harmonie
Met het zelf
Het een zijn met al dat is
Dan pas voel je de compleetheid
Van je een
Zaam
Heid
En zijn
Een zijn!
En in een zijn
Kun je samenkomen
Met de andere
Eenling
Zo wordt je tot tweeling
In liefde tot elkaar
AngelWings
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 21/6/2008 ]
Er is niets
Er is niets
Niets
Dat niets is
En niet is
Dus is niets een iets
Dat niet is
En ook iets is
Wat is dan dat iets
Of niets
Het?
wings
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 21/6/2008 ]
Bemoeienis
Bemoeienis
Van anderen
In het leven van
Anderen
Duidt dit niet op
Domheid
Simpelheid
Van geest?
Want wiedt eerst het
Onkruid in
Uw eigen tuin
Voordat u begint aan dat van
een ander
Want als het onkruid in uwen tuin
Te hoog staat
Mag u nooit klagen
Over dat van een ander
Ook al ziet u dat niet meer
Door het onkruid dat
Uw blik verdoezelt
AngelWings
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 21/6/2008 ]
Woorden
Woorden
ooit ontstaan in een Wereld
Zonder
Woord
Doch enkel klank
Gromde men naar elkander
In een woordeloos verstaan
Pijn kwam pas later
Toen men iets aan kon
Richten met woorden
Als pijlen
Gericht op harten
Te goed
Van vertrouwen
En vol hoop
Woorden soms zo
Bijzonder
En soms
Zo doods
AngelWings
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 21/6/2008 ]
Zij dachten
Zij dachten
die denken te weten
dat zij dachten te weten
maar zij wisten nog werkelijk
van niets
AngelWings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 21/6/2008 ]
Hoe kon jij
Hoe kon jij
Mij
zo diep kwetsen?
Met woorden
die zoveel onwaarheid bevatten?
Waarom deed je dit?
Je weet toch
hoeveel ik van je hield?
Na dit alles
Ga ik je verlaten
Voorgoed
Je bent mij niet waardig
Zo is gebleken
De pijn die mij aandoet
is teveel
van alles dat nodig was
namelijk
Had je mij echt begrepen
dan was
Het een ander verhaal
Maar dat verhaal
daarvan had jij nooit iets begrepen
schijnbaar
Geen moeite heb ik ermee
Jouw ziel alleen te laten
in deze wereldse spelonk
Met al zijn eigen fijne religies
bedenksels
bedachtsels
vanuit welk een boek
jij een wijsheid
hervond
Ik hoef jou niet te kwetsen
als jij een Engel
zo weerstaat
met giftige pijlen
verslaat
Alsof dit nodig was?
Wat een grap
Hoop enkel dat je er iets van leerde
Daarvoor had ik veel geduld
namelijk
Jou doen beseffen
dat je respect behoort te hebben voor
elke vrouw
Dat was alles
wat ik je nog te zeggen heb!
Zelfs mij!
Liet jij nog in de kou
staan
en weggaan!
Zelfs mij
na zoveel geduld!
heb je wel genoeg geluld!
Vaarwel
AngelWings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 14/6/2008 ]
Verward in het web
Verward in het web
van de liefde
belevingen
des levens
ademt de Goddelijkheid
door uwen ziel
Beademt
de wind uwer zielevoegsels
Beseffend
Welk een kind
in uwer borstkas woont
OPgegroeit zonder liefde
herkennen wij elkander
in elkanders wezen
keer op keer
schoppen wij elkander neer
Eenzame hoogten verloren
elk een diepgang
van down there
Muren om te beslechten
vechten wij
tegen elkander
of op en neer
vliegen wij tegen de bierkaai
heen en weer
om gevangen te worden in
ons zielenweefsel
vechtend niet bevrijd
nogthans
vrijheid is geen ultieme oplossing nml
voor ons zijn
die wij nimmer zochten
in dit aards festijn
vliegen wij verder
dankbaar voor
alles dat ons goedgezind
heid
vond en gaf
soms sterk soms
laf
wezen wij
af
wat goed was
en soms ook niet
gelijk een straf
laten wij loslaten
al wat ons tegenhoud
lief te hebben
haat is nml zo fout
AngelWings
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 14/6/2008 ]
In de nacht
In de nacht
staar ik en
voel
jou
op afstand
je pijn
verdriet
je spijt
Het geeft niet
wat je zei
je woorden
als pijlen
vanuit een boog
Die mij diep raakten
en deden wat jij wenste
het geeft niet
dat je zo boos werd
in je onbegrip
niet begrijpen of weten
waarom
Kan ik je uitleggen
hoe of wat?
Dan?
Je had niet hoeven gaan!
Je begreep mij niet!
Nml
maar zelfs dit begrijp je vast niet
Diepgang bij anderen
schijn je te verafschuwen
alsof je de enige bent
die dat kan
toch mis je er wel iets van!
maar daar kom je soms te laat achter
als ik weg ren
vanuit jouw web!
Denk daar maar eens over na
AngelWings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 14/6/2008 ]
Ik wilde je nooit verdriet doen
Ik wilde je nooit verdriet doen
had geen enkele intentie
Ook al dacht jij van wel.
Het was niet zo!
Maar je wilt het niet weten
ook dat weet ik wel
Kan je niet veranderen
je denken en doen
en laten en zijn
zoals je bent
dat is goed
jij mij ook niet
zoals het moet
misschien
verlaten wij elkaar
voorgoed
misschien
te laat
nog
voor woorden
die doen beseffen
beschrijven misschien
van het onbegrip dat
wij denken
en niet beseffen misschien
weet ik meer
dan jij misschien
of ook niet
weet jij het?
dan wel soms
denk je dit?
Weet dat ik
je nooit pijn wilde doen!
je zelfs beschermen wilde
ook al besefte jij dit niet
en wil je dat ook niet
vaarwel
AngelWings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 14/6/2008 ]
I know you never promised me a rosegarden
I know you never promised me a rosegarden
I know you never said you loved me
I know you never said you liked me
I know you never ever
said
You hated me
But now you did!
Thnks
Now i know
what you feel
Goodbye
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 14/6/2008 ]
Woorden
Mensen die denken
zeggen
dat ze weten te denken
jou te kennen
en jou met kwetsende woorden
onderuit mogen trappen
Kennen jou zeker niet
Angelwings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 10/6/2008 ]
Gordijnen dicht….
Gordijnen gesloten,
Een deur
Waarachter
De Pijn niet te harden is
Waaraan wij
Voorbij gaan
Meeleven
Toch niet de gehele dag
Toch weten
Dat achter de gesloten deuren
Gordijnen toe
Een intens verdriet heerst
Willen helpen
Niet weten hoe
Wat is dat is
Gebeurd
Geen terugkeer mogelijk
Voorbij voor hen
Een enkel uur in hun leven
Ga je voorbij
Niet aan hun pijn
niet aan hun verdriet
Maar zoals alles
Doorgaat bij verdriet
Vol verbazing jij dat aanziet
Hoe het toch kan
Dat de aarde doordraait
En de mensen voorbij komen
Langsgaan
Langs jouw raam
En niet weten
niet begrijpen van
jouw verdriet
Daarom gordijnen dicht
Deur gesloten
Want een ander begrijpt het schijnbaar niet..

Voor de achterburen
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 6/6/2008 ]
Dromen
In de droom
ligt fantasie
in de nacht
In volle kracht
Opgesloten in jouw zijn
Omsloten
In een mysterie
Zo rein
Onbegrepen
Woorden
Daden
In tranen
verhult
Vergeet je maar
Wat de nachten je brachten
In fantasie
Vanuit je geest
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 4/6/2008 ]
LIEFDE

Altijd maar weer sterk moeten zijn
moeten vechten
Voor een plekje
plaatsje voor
JIJ
Altijd maar weer moeten doorgaan
Ondanks pijn of verdriet
Dat het lijkt alsof
Het water niet langer bestond
Verdroogde de
VERGEETMIJNIET
Op een dag
Wordt je dan wakker
Vanuit nachtmerries
Nachtenlang
Je ziel in een gevang
En
VLIEGJEUIT
Bevrijd begin je weer opnieuw
Zoekend naar een plekje
op deez aarde
Om te schuilen als het mag
Bij sterke schouders
VOORJOU
LIEFDE
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 4/6/2008 ]
Vaarwel…

Ik ben je trouw gebleven al die jaren
Wilde jou zo graag zien lachen
Ook al huilde ik diep van binnen
Was de vrouw slechts enkel een spel
Op jouw dienbord
Van tralies
die jij bouwde voor onze zielen
De magie
verspreide een melancholieke
kleur
in de atmosferen
Raakte je ons in diepte aan
Genoot je van je macht
en zogenaamde populariteit
Toch heb je nu mijn hart gebroken
met een futuliteit
Die zo simpel was
Het fatsoen was jij vergeten
In al je zg wijsheid
en begrip
Zegt het zoveel over
beperkte liefde
die jij niet geven kon
Niet bezat misschien
Ik was je zo trouw
voor niets
gewoon zomaar
Onvoorwaardelijkheid
daarvan heb jij niets begrepen
Vaarwel…

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 4/6/2008 ]
Een Roos
Een roos

die verkoos even
te leven
om dan te sterven
in schoonheid en pracht
dat tijdelijke in de schoonheid hiermee aangeduid wordt
is een Goddelijk plan

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 1/6/2008 ]
Zat van bemoeienisen
Zat van bemoeienissen
Vertoef je liever nog op een verlaten eiland
zonder al die simpele zielen die niet
willen begrijpen
niet willen inzien
horen weten en..ervaren
dat wat is
Zat van
Alles dat duidt op bemoeiende vermoeienissen
verlatenheid in geest
en ziel
wat wil men nu
van jou?
je zijn je ziel je hebben en houden?
wat verwacht men nu toch
in hun speels kwartier van
zg een weten te denken
wie jij wel zult zijn?
zij weten niets
want zij verdiepte zich nimmer
in de ander
dan zijzelf
wat moet ik nu verwachten van zij
die niet zijn zoals ik?
niets immers?
ANGELWINGS

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 31/5/2008 ]
Don’t leave me
Why does God give me the bird
Who called your name
loud out
In reality
Why?
If there is just emptyness
Nothing at all?
Why there is destiny
Why there are so many questions?
And no answers
In this life
Is it so difficult?
To say what is of isn’t?
Is that a question to far?
Don’t leave me
i can’t hold that…
in life..for now
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 31/5/2008 ]
Zoals je daar nu zit
Zoals je daar nu zit,
Als een kleine broze vogel klein
Je ogen zo stil,
het doet ons allen pijn
Naast jou zitten, een hand
op je magere schouder,
even een aai over je hoofd
Even kijk je me aan alsof je mij niet gelooft
Niemand weet nog wat jij denkt
of voelt
Of wat je met een fluistering bedoeld
Heel af en toe een helder moment
als een kaars die flakkert in de wind
Zoals je daar zit
als een klein lief kind
Voor oma

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 28/5/2008 ]
Jij was
Jij was
Ik wacht nog elke dag
Op die frisse windvlaag
rond mijn deur
De deur welke openen zou
Als jij nog komen kon
Ik hoor niet meer de voetstappen
Hoor niet meer jouw lach
Zie geen lange jas meer zwieren
achteraan jouw pas
Geen stormachtige snelle bezoekjes
Snel zoals jij was
De wind is stil gaan liggen
Jij bent niet meer
Jij was…
Voor mama

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 28/5/2008 ]
Storm
Storm
De storm raast over de heide
Maait bomen half neer,
De grijze wolken kolken,
De hemel,
dalen
De regen
De vlakten
Regent alles nat
De storm gaat stil weer liggen
Dan komt het zonnebad
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 28/5/2008 ]
ADHD’er
Eeuwig slikken, braaf knikken, want
hij zou eens exploderen in
weer een van die woedeaanvallen van hem!

Dat wil je niet, dat wil je voorkomen
Want dat trek je niet…
Dat kun je er niet meer bij hebben
Na jarenlange terreur, van een adhd Charmeur
De ene keer zus en de andere keer zo
Gek maakt hij je..met zijn
gezeur
Nooit is iets goed
genoeg in zijn adhd ogen
die je immer bedrogen
want eerlijkheid is niet zijn sterkste kant
Ondertussen krabbel je je nagels sleets aan de wand
Trek je de haren uit je hoofd
van frustratie
Vervloek je hem
keer op keer
Zo moe versleten
gesleten gewoonten
Niet te veranderen
gewoon zijn
ZIJN Dingen
Altijd zijn waarheid
En niet de jouwe
Wat je ook zegt of doet
Het is nooit goed
En als je zegt ga!

Komt hij toch weerom
Want hij denkt zo verdomde krom…

moe van

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 24/5/2008 ]
Hautain
Jarenlang bepaalden zij het beeld
Van het leven van een ander
Hoe zij dachten
En Wogen
En Bevonden
Goedkeurden
Of niet
Deden zij velen verdriet
Niet beseffend
Wat zij aanrichten
Niet beseffend hoe weinig
liefde er toch sprak
Van uit hun eigen wijsheden
In het verleden
Maar nu nog
Even maar keek ik naar ze
Die nooit iets om mij gaven
Die nooit iets konden delen
In liefdevolle pracht
Spelen zij wederom het spel
Dat zij al jaren speelden
Met mijn Geliefden
Die niet langer zijn
Denken zij nu nog
Ergens dat die spelregels
Mij bekend zijn?
Even vliegt mijn blik
Over ze heen
Langszij
Achter hen om
Hautain
Loop ik langs hen heen
Vind ze armoedig en dom
Even maar voelde ik haar pijn
Over hoe zij toen waren
En nu nog
Bezwaren
Verzwaren
In de levens van anderen
Hebben zij nog steeds niets geleerd
Enkel bezeerd
Een vraag rest mij nog
Waarom?
..hautain keer ik mij om..

AngelWings
Voor de twee zussen van mijn moeder
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 15/5/2008 ]
Talk to me
Talk to me like lovers do
No words to save me
From going down under
No need for
Talking
To tell me its okay
Do you hate me that much?
Why? I only pray for you
Every Night
To be happy
In Life
Is that wrong?
Tell me
iff words are not to
Expensive for you
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 9/5/2008 ]
De zee
De zee
Golven
Die breken tegen
De spelonken van je ziel
De meeuwen die krijsen
Roepend langs het strand
Als zielloze zielen
Verloren in zilte tijd
Zoutende woorden
Druppelend langs de chakra’s van de ziel
verlorenheid
In bekoring
De natuur
in een met jouw zijn
Verwoordend
Het geheim
Van alles wie jij bent
Of was
In eeuwigheid

Angelwings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 1/5/2008 ]
Een spel
Wat weet jij nou
Wat mijn ziel
verwarmen kan?
Wat mijn geest zal verkwikken?
Denk je nu echt dat ik een spel speel?
Dat ik niet echt meen wat ik zei?
Verdiep jij je wel?
Interesseerd het je wel?
Of is het alles voor jou
Een spel?

Angelwings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 1/5/2008 ]
Een hart
Een hart
Zo hard
Wat kan dat zijn?
Liefdeloos
heid
Verloren
In het zelf
Is materie dan alles
Dat telt
in jouw ogen
Die velen bedrogen?
Het geld is nu op
En wat heb je over
Van al dat bravoure lef
Ben je nu niet eenzaam?
Nu de buit op is
En er geen liefde over is
Voor jouw ziel?
Angelwings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 1/5/2008 ]
Woorden
Woorden
Als verloren helden
Als glas
Tussen je lippen
Verwoorden zij
niet wat je hart
vermoord
AngelWings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 1/5/2008 ]
Regendruppels
De regen drupt
Druppel voor druppel
Druppel na drup
Verlaat het de hemel
Alsof de hemel huilt
Als een menselijk oog
En ziel
Die rouwt en roept
Om liefde
Verlorenheid
In het leven
Tranen de druppels
Uit de hemel
Op de straten
van ons hart

AngelWings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 1/5/2008 ]
I don’t Need Love
I don’t Need Love
anymore
I’ve waited to Long
maybe
To Love
And be Loved Again
I learned to Love
Myself
I’ve Learned to make myself
Happy
I’ve learned That I am a Nice person
To life with
I can take care of myself
All allone By myself
Also when nobody Loves me
I still stand up
With a smile
I don’t care Anymore
So what’s next?
AngelWings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 22/4/2008 ]
Lijkenpikkers
De vleugels sloegen op en neer..
Zwart was het pak van hun hart..
Kraaiend over al dat glitter
En glans dat hen te wachten
Stond
Eventueel
Vochten zij zich een weg
Door spelonken
En vage wegen
Stonden zij
Voor deuren die gesloten
Bleven
Maar toch
Bleven zij fladderen en roepen
In de hoop dat
Zij uiteindelijk zouden winnen
Met het spel
Dat zij al zo gewend waren
Te spelen
Lijkenpikkers
Minderwaardig volk
Onder de mensheid
Onbeholpen brutaal
Onvermoeid
Om geld
Te stelen van de doden
Die nog niet zijn
Daar mag je trots op zijn

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 12/4/2008 ]
Een gedachte leeft
Een gedachte leeft
In de mens
heid
Een hand die streelt
Langs het kleedje
op een tafel
Bezit
Warmte
verloren
heid
Gemis
Verdriet
Staren de ogen
Naar het verleden
En in het niet
Bestaan wij dan zomaar?
In een zijn
Van NU
En misschien morgen
Groei je op
Als kind
Volwassene
oudere
Verlaten Dagen
Ouden van Dagen
Verslagen
Waren zij nooit
Zij overleefden
Het leven in jarenaantal
Voorbij gingen zij al velen
Die evenzo leerden
Dagelijks de dingen deden
Beleden
Waren
In Het Zijn
En op een dag
Zijn wij allen verloren
In de dood
Van een Morgen die ooit komt
Angelwings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 1/4/2008 ]
Spiritueel?
Het spiritueel zijn
is een woord
Waarbij men
Zichzelf een beetje uitmoord
Gevoelens onderdrukt
of opent
op momenten die
Je liever niet geopend zag
Waarbij je op muziek je geest
Dweilend langs
De geestenpaden
Laat verdwalen in de geest
Het moet je opluchten
Maar van alles nog het meest
Doe je iets
Waarbij je ergens wel weet
Dat het absurd is
Bizar is
Omdat je nu eenmaal niets beters had te doen
Mooie termen
Mooie zinnen
Verzonnen op een bepaald moment
begon je erin te geloven
Totdat het wendt
En je niets anders meer beter weet dan
Hetgeen je voor de waarheid versleet
Spiritualiteit is zoveel meer
Dan leren van uit de boeken
Zoveel meer dan zeggen het te zijn!
De echte spirituelen ontkennen
het en vinden dat fijn!
Het is een manier van leven
Of denken
het te zijn!
Alles is uniek in het nu
werkelijk van waarde zijn
Angelwings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 1/4/2008 ]
In stilte lach je…
In lichtbanen
Verspreiden zich
De gedachten
Via cyberspacen
In spelonken donker en krachtig
Gemeten
Strelend
Aan gemis
Diepgaander dan ooit
Energieen banen zich wegen
Nooit gekend
In dromen
Om die vent
Jaren, maanden, dagen lang
Je ziel in het gevang
Je wacht
Denkt te weten
Wat hij voor het gemak maar is vergeten
Smachtend lonk je
Naar enkele signalen
Waarbij je weet
bij alles te kunnen falen
Zonder beeld
Weet je
Wat er heelt
Kust en
Streelt
Misschien in dromenland
Weet hij
van je smachterijen
Droomt hij over je handelingen
Ver van hem vandaan!
En in stilte lach je
En laat je elkaar misschien wel gaan..

Angelwings
;o) v. o.a es

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 1/4/2008 ]
No hand..to touch
There is a Bridge
We can cross over
But there is no Hand
To Touch
To Hold on to
So we walk
Alone
on earth
Without knowing
There is someone
Somewhere
With a hand
We can touch
And Hold
To be Loved
And to Love…

Angelwings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 29/3/2008 ]
Why
Why do you Worry,
Why do you Fear
Me
I am all that you Ever
Wanted
Needed
Ask for
Why
Can’t You be
Honest
With Yourself
So tell me
The Story
of Who
You really Are….
In Love there is
no Fear
No anxiety
Just deeply
Transparently
being
You
And
Me….

AngelWings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 29/3/2008 ]
Zwemmen
Een herinnering
Gesloten
omhoog
Gestoten
verbonden en toch ook niet
Verloren
Wat niets kon zijn
Jarenlang een strijd
Koste tijd
En veel pijn
Ik zat daar
En jij deed iets
Dat mijn ziel
aanraakte
Opeens
ik verloor mijzelf
in jou
Wie ik dacht
Dat jij was
verloren
Lost
En nu denk ik
Terug aan dat moment
Waarop jij even
Mij
mijzelf liet zijn
Mijzelf liet mogen zijn
Ik nam een sprong
In het diepe
En verdronk bijna
Maar ik zwem nog
nog wel..
AngelWings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 29/3/2008 ]
~Afscheid~

~Afscheid~

Hand in hand
Je ogen, blind en gesloten
Boog ik mijn hoofd
Voor jouw bed
Biddend dat je niet zolang
Hoefde te lijden
Kil en koud
Was nu jouw hand
De dood omhoog
Gekropen
Langzaam
Doofden
Al jouw lichten uit
De laatste ademtocht
Blies jouw ziel
Van ons heen
Ik voelde mij
Opeens zo intens alleen
Opgeborgen
Reed men jou weg
Langs de bomenlaan
Ver weg van ons
Voortaan

Afscheid
AngelWings
Voor Oma
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 20/3/2008 ]
De bril
Geuren uit vervlogen tijden
Doken op uit
De koffer der vergetelheid
Rommelend tussen
Spullen
Goed
Raakten mijn vingers
Jouw bril
Jaren keken
Jouw ogen
door dit kleinood
Wat zag je
Allemaal
Welke gedachten
Bereikten
jouw denken?
In mijn handen
De glazen
Het Montuur
Tranen
Rollen Over mijn wangen
Mijn neus
Ruikt nog
jouw geur
Droefheid vervult mijn hart
Ik Huil
Je bent niet meer hier
Ik ben je zo kwijt
De tranen die komen
Lossen niets op
Want de dood
Is iets
Dat voorbij is
Ik sluit de koffer
Weer van de herinnering
Voorbij
Maar de pijn
Gaat nooit meer weg
Of voorbij

Angelwings
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 18/3/2008 ]
De mensheid
De mensheid
Verkilt
Onderling
Haat en nijd
Afgunst
Dat niets baat
Op een eiland
Vertoevend
Delen ze niets meer
Dan zichzelf
Aan de ander
Alsof alles
Fungeert als een prullenbak
Geen feedback
T’is teveel
Niet meer rieel
Te verwachten
Dat,
De ander
stilstaat
Bij jou…
Angelwings

_________________
.

..~*~AngelWings~*~ .
~*~AngelWings~*~
AngelWings
Aantal berichten: 554
Leeftijd: 43
Hobby’s: Digitale beeldbewerking, lezen, dichten en schrijven
Humor: JAH!
Angels Punten: 205
Reputation: 0
Registration date: 11-03-08

Bericht nummer 6
Re: Gedichten 2009
van ~*~AngelWings~*~ op 11/1/2010, 19:28
Weet je
wat je aanrichte
met woorden
als pijlen
vanuit een ongerichte boog?
Weet je wat ik voelde
toen je op mij schoot
zonder dat ik erom vroeg?
Toen je raakschoot?
En mij diep raakte in mijn hart?
Weet je wel
dat jouw woorden
zo ongericht
onredelijk
me toch zo diep konden raken?
Wist je dit wel?
Dat ik je nu niet meer vertrouwen kan?
Dat ik het niet meer wil zelfs?
Dat ik je die kans niet eens meer gunnen wil?
Dat ik je niet meer vergeven kan?
Ook al zou ik willen?
Weet je wel
wat je deed
toen je richte
op mij?
Ik denk niet dat je besefte
hoe diep je mij raken kon
Ik noem dat echte vriendschap
maar
die is nu
voorgoed voorbij!
AngelWings
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 10/3/2008 ]
[ 27/9/2004 00:12 | .-·~¤AnGeLWinGs¤~·-. ]
[ 27/9/2004 00:12 | .-·~¤AnGeLWinGs¤~·-. ]
Het oneindige einde
was snel nabij
te laat nog
voor mooie dingen
en wensen
te laat voor een laatste maal
verdooft
verslagen
voorbij
zomaar voor jou en mij
Ik mis je zo vaak nog
Jij mijn moeder, om mij heen
Moet nu alles zelf doen
en dat voelt zo heel alleen
Soms zie ik geen uitweg
mis ik jouw bestaan
Soms weet ik niet meer
waarheen te gaan
Zo verloren
zonder jou
in het leven te staan
Enkel herinneringen
Aan jouw lach en traan
die me zo zeer doen
omdat ik je zo mis
zo intens mis
omdat ik niet kan praten
met jou
zoals toen
De dood geen weg terug is
maar een einde
een open einde misschien
Naar een ooit of een misschien
Begrijp niet waar ik dit aan verdien
………….

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 10/3/2008 ]
Ik zag jouw handen.. [ 25/4/2004 00:50 | ~*~AnGeL~WinGs~*~ ]
Ik zag jouw handen.. [ 25/4/2004 00:50 | ~*~AnGeL~WinGs~*~ ]
Ik zag jouw handen vandaag
zomaar
opeens
zij
stond daar
en had jouw handen
jouw gezicht ergens
in de verre verten van mijn herinnering..
en
ik voelde pijn
jou te missen
jouw handen
trilden daar
jouw aders klopten daar
in die handen
jouw witte haren
glommen daar zomaar
in de zon
in haar die vreemde vrouw
opeens
zag ik jou
weer
was je bijna vergeten na alle pijnen
en verdriet
ineens
zag ik jou
daar zomaar naast mij staan
en de pijn vlijmde door mijn hart
en
de tranen wilden gillend een weg banen zomaar
door mijn ziel heen
naar buiten de zon in
de buitenlucht in
en die oude vrouw daar
oma
ze leek zoveel
ineens op jou
dat ik maar wegliep
snel
sneller dan ik denken kon zag iemand kijken
zag ze
de herkenning
en begreep ze
of niet
oma
‘vandaag miste ik je
weer eens
zo heel erg
zag jou
zomaar in een vreemde vrouw

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 10/3/2008 ]
Ik schonk je [ 13/10/2004 22:56 | .-·~¤AnGeLWinGs¤~·-. ]
Ik schonk je [ 13/10/2004 22:56 | .-·~¤AnGeLWinGs¤~·-. ]
Ik schonk je
al mijn paarlen
mijn diamanten
mijn edelstenen
mijn rijkdommen
deelde alles met jou
en je gooide
alles
voor de zwijnen
Alsof ik niet meer waard was
dan een dier
Toen heb ik het eens omgedraaid
en bedacht me
dat enkel een ”zwijn”
deze rijkdommen
kon vergooien
deze schoonheid kon vertrappen
want een mens
een eerlijk
mens zou zoiets nml nooit doen
_________________

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 10/3/2008 ]
Het
Het
Recht
om
vrij te zijn
in Denken
maar niet
in
Woorden
De
Woorden
die Moorden
de Woorden
die
Vermoorden
Woorden
die Stoorden
Woorden, Moorden, Denken is vrij,
maar
de
Woorden zijn
Dood

Angelwings 2004

De duif
Vliegt op
en
Verliest
zijn veren
Deze dalen
op
ons neer
Bij laffe daden
keer
op
keer
Angelwings 2004

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 10/3/2008 ]
Haten is zinloos
Haat verdoet je tijd
In woede boosheid en nijd
Haat is ongezond
Kost energie
Is zinloos
Want de ander
Voelt nooit wat jij voelt
Dus los die haat op
En ga door
met je eigen leven
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 14/2/2008 ]
Tot ziens..mijn lief
Als een bloesemtak
Ontbloesemde zich
Een liefde
Diep innig samen
We wilden nog zoveel
Samen bereiken
En delen
Doch het mocht niet zo zijn
Hard is het leven
Om dat wat goed is
Zo te doen stranden
Was het te laat
Voor ons?
Mochten wij dan niet
Samen een leven delen?
Waarom
Moest alles dan zo gaan?
De bloesem werd gebroken
De takken zegen neer
Geen woorden meer
Bij machte
Om te zeggen
wat ik zeggen wil
Tegen jou
Die zo snel
verder ging
Met leven
De tijd is kort
Voor onze leeftijd
Ik weet dit alles wel
Hoe kon dit alles zo besloten zijn
In enkele maanden
Van tijd?
Beschoren verlorenheid
Verloren ligt niet in de dood
Doch ook niet in de moederschoot
Onthou wat ik ooit zei
Want vergeten doet een mens zo snel
Ook jij!
Er was geen tijd meer
Voor ons samen
Om te delen
In dit leven!
Tot ziens..mijn lief

Van B v J

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 10/2/2008 ]
Als gelijken
Ik hoop dat jij
In de nacht
Idem zoals ik
Voelt wat
mij tot tranen toe beroeren kan
Dat je van veraf weet
Dat wat jij verloren deed
Geworden in mijn ziel
In mijn leven
Jij die wegrent
Alsnog
Nog steeds
dat jij die pijn
Mag voelen
Als de jouwe
Gelijken
Van een boom
Voor jacques

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 10/2/2008 ]
Zielenpijn
Opeens een woord
Dat je ziel doet ontwaken
Vanuit lethargie
Wakker geworden
Voel je pijnen
Omhoogspattend
vanuit je ziel
Je sluit je ogen
Je sluit je ziel
Je sluit je hart
En gaat verder slapen
Want het leven
Gaat niet alleen
Om smart
En zielenpijn!
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 10/2/2008 ]
Je hart huilt het uit
Kou
Verslaat
De regen
Op je ziel
Verdrinken
In hetgeen
Dat leven heet
Het karmische wiel
Sta je daar
Eenzaamheid
omvat je
Omarmt je in kilheid
Verloren
Verlaten
Omarm je terug
In accepterende zekerheid
In de hoop
op een glimpje liefde
Die de regen
doet verdampen op je huid
In je kledij
Je zielspakket
En je hart
Huilt het uit

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 10/2/2008 ]
Vechten
Als iets is zoals het is
Waarom vechten tegen
Dat wat is?
Je weet het
Je voelt het
Het is zoals het is
Vechten is zo zinloos soms…
Zo vermoeiend
Dus vecht niet maar heb gewoon
lief

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 10/2/2008 ]
Dat ego van jou
Het ego speelt op
In je hart van steen
Je verspeelt koppig je
kaarten
In dit spel
Je loopt weg
Je denkt niet na
Je voelt zg zoveel
in jouzelf
Ik wacht
Met gerust hart
dat wel open kan staan
Ondanks alles wat jij deed
Kan ik jou wel vergeven!
Kan ik nog wel houden
Van jou
Ook al verdien jij dit niet!
En doe je mij verdriet
Ik sta boven dat ego van jou
Ik zie erop neer
Je kunt beter dan dit
Je kunt beter en veel meer

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 10/2/2008 ]
Do you
Do you bellieve in magic?
Are you the one
That make the magic
in this life at all?
Do you really think
You are the King
To make your life
As possible as it seems?

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 10/2/2008 ]
Ik zag
Ik zag
Hoe de mensheid zich keerde
Tegen alles dat liefde heet
Zichzelf verheerlijkte
Met het ego van zijn
Een domper
op de schepping
Vereerde het venijn
Verlorenheid
Creeerde het
Simpelheid
Domheid
Van het Vlees
Verloor het
van alles nog het meest
het zelf
In de leugen van
Een ik bewustzijn
En niet een samen
Delen gaat niet
Als men
Enkel denkt
Aan eigen genot

Angelwings
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 10/2/2008 ]
Atoom?
Dankzij alle ongeuite woede
Van goede mensen
Is de atoombom
Ontstaan
Uit weggeworpen
Ongebruikte energie

Angelwings 16 jaar

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 22/1/2008 ]
Moegestreden
Moegestreden
Leg je je hoofd neer
Op het groene gras
In herinnering
Weet je nog hoe alles was
De hoop die je had
op liefde
in het leven
dat niet meer kon geven
dan dat
wat was
Geloof
Hoop
& liefde
van dat laatste toch het meest
Gaf Liefde
hoop op leven
Stilte in je geest

AngelWings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 22/1/2008 ]
Laat mij
Laat mij
Je ziel
kussen,
Strelen,
misschien
Geef mij je hand
Zodat we samen
kunnen lopen
Laat mij in jouw ogen kijken
En je tranen wissen
met zachte hand
Strelend langs je wang
Laat mij
ook dragen
Wat jou bezielt
Zodat we naast elkaar
Lopen
In dit aardse
Battlefield

Angelwings
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 21/1/2008 ]
Men leeft langs elkaar heen
Men leeft het leven
Naast elkaar
Langs
Elkaar heen
Werken, sporten, vakanties, kopen, huizen, auto’s, relaties,
En in feite zijn velen
Toch nog zo
Intens alleen

AngelWings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 21/1/2008 ]
Schouders
Schouders
moeten sterk zijn
Als je groot bent
En je doet wel je best
Om alles te dragen
Gelijk Atlas
Alles alleen aan te kunnen
Te vechten voor een bestaan
Maar alles dragen is onmogelijk
Daarom vond God de liefde uit
Om samen te kunnen delen
In het leven
Omdat schouders er ook zijn
Om op uit te huilen
Om bij te schuilen
En niet alleen om te dragen
Die intens grote last

Angelwings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 21/1/2008 ]
Teer
Teer als glas
Gebroken dagen
Het verleden dat je inhaalt
Op een dag

Verloren uren
Gemiste kansen
Misschien
Angst
Niet nog een keer
Die mallemolen
Die liefde heet
Scherm je, je af
Durf je niet meer lief te hebben
Te voelen
Of te zijn
Verloren kansen
Geven Pijn
AngelWings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 21/1/2008 ]
Megawijf
Hij denkt-zegt dat ik van hem hou
Mijn hart is voor hem koud
Hij zegt dat hij van mij houdt
Hij is nooit met mij getrouwd
Niet dat ik dat zou willen
Omdat ik van hem gil
Hij zegt ook dat ik slecht ben
Alsof ik mijzelf niet ken
Hij denkt te weten
Heel verbeten
Ik vraag me keer op keer af
Liefde doet dat dan pijn?
Liefde laat dat sloven?
In je sop gaar koken?
Laat dat vernederen toe?
Of scheldpartijen?
Waarom hij telkens maar weer bij me blijft?
Hij heeft het veels te gemakkelijk met zo’n megawijf!
Angelwings 1995

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 20/1/2008 ]
Herinnering
Herinnering

Herinneringen bij muziek
Van jou
Op een tape
Voor mij
Zo’n wee gevoel
Heel diep
En ver
Het lijkt wel pijn
Alsof tranen willen vallen
En mijn hart roept om tederheid
Maar niemand hoort
Niemand die ziet
Er is geen bevrijding
Vergeten zal ik niet, je leugens evenmin
Bij jouw muziek, een zoete verlangende pijn
vol verdriet
Een herinnering
Angelwings 1987

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 20/1/2008 ]
Spijt
Spijt
Ik wil zeggen dat het me spijt
Heeft het wel zin na zo’n lange tijd?
Mijn woorden, jouw woorden
Het was enkel gif wat wij hoorden
Ik deed het verkeerd,
Jij deed het verkeerd
Wat hebben wij dan van elkaar geleerd?
Ieder mens heeft zijn fouten
Al willen wij ze van onszelf vaak niet zien
Ik dacht je was mijn vriend
Je gooide alles stuk
Je was het nooit geweest, zei je mij
Jij bent onafhankelijk, jij kent geen verdriet
jij bent vrij..
Nu is alles onherstelbaar kapot gemaakt
Enkel door boze woorden heb jij mij, ik jou, misschien
veels te hard geraakt..
Sorry

Angelwings 1986

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 20/1/2008 ]
Toneelspel
Toneelspel
Een toneelspel
Op zijn hoogtepunt
Men staart naar het decor
Het centrale punt
Het spel duurt voort
In beeld en woord
Het einde nadert
Docht duurt veels te lang
De gezichten worden droever
En de woorden wrang
En wanneer het doek eindelijk valt
Is het spel zijn
Hoogtepunt allang voorbij
En wanneer het hoogtepunt voorbij is
Moet je stoppen met het spel
Net als wij!
AngelWings
1986

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 20/1/2008 ]
Illusie’s
Illusie’s
Een luchtballon
Ik wilde dat ik een speld had
Zodat ik ze doorprikken kon
Maar ik kan enkel blazen
Tot een aardbol bijna zo groot
Totdat het alles ontploffen zal
En ik mijn hoofd weer eens stoot
AngelWings 1990

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 20/1/2008 ]
Liefde
Liefde,
Waar is liefde?
Geduld vermaan ik mijzelf
Wordt beloond
Getrouwd,
Waar is mijn vrijheid?
Geduld, vermaan ik mijzelf
Wordt beloond
Gescheiden,
Waar is liefde?
Gelul, vermaan ik mijzelf
Je bent al beloond!
Angelwings 1990

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 20/1/2008 ]
Duizend keer
Duizend keer
Vroeg ze hem
Ze kreeg een schorre stem
Omdat hij niet luisteren kon
En hiermee telkens zijn spelletje won
Angelwings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 20/1/2008 ]
Beter
Hij had de griep
Het liep zijn neus al uit, in het geniep
Dat zag je aan de zakdoekjes
Verdwaald onder haar bed
Dat ook al natgezweten was
Wie had hem dat belet?
Wie kon hem uberhaupt wat beletten?
Toen hij de volgende dag even wat recht wilde zetten
En opeens weer alleen wilde slapen
Met een verveelde blik en veel gapen
En zij gisteren maar zorgen
Vickssnoepjes voor hem kopen
Kopje thee op bed
Dampo op zijn borst
En hij had zo’n dorst
Hij had in haar niet de vrouw gezien
Hij zag in haar zijn moeder
Die zij niet wilde zijn
Die nacht huilde ze eenzaam
Op het natgezweten bed
Beter zonder hem dan met
AngelWings 1993
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 20/1/2008 ]
Liefde?
Liefde, donder op, zei hij
Een dag later
was ze blij
Toen lag hij zich te laven aan haar borsten
Z’n behoeften te dorsten
Ze dacht dat dit liefde was
Hoe kon zij weten
Als zij zichzelf was vergeten?
AngelWings 1992

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 20/1/2008 ]
Tussen tijd en grensgebied
Ik sta voor het nachtelijke raam
Donker buiten
De maan schijnt door het raam
op mij neer
Donkere vensterogen
Zilveren glans
Mijn ziel opent
Roept
Weet
Sterrenhemel
Sprankelend door mijn geest
Herkenning passeert tijd en grensgebied
Elkaar niet kennen
Spinrag fijne zilveren draden
Door tijd en eeuwigheid
Omhelst ons
In het donker van de nacht
Tussen tijd en grensgebied
Angelwings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 20/1/2008 ]
Even weer
Even weer
geloofde ik weer
in een samen en opnieuw beginnen
Even weer in vuur
en vlam
door het beminnen
Even verdoofden al mijn zinnen
Even weer, zag ik het begin
maar het eind was al lang in zicht
Hoe kun je dan ooit nog opnieuw beginnen?
Angelwings 1987

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 20/1/2008 ]
Luidruchtige buren
Ik vond een oud gedichtje terug die ik eens maakte omdat mijn bovenburen toen enorm luidruchtig waren….

Bonkend stoot hij in haar vlees
Omhelzende eenheid, geluk en vrees
Zijn lippen tastend op zachte schaduwen der schemering
Stilte der herinnering
Bonkend omklemmen zij elkander, in
liefde voor elkaar
Zij houdt van hem, hij houdt van haar
Bonkingen der bonkingen
de bezemsteel bonkt nog harder mee
Het zijn de buren van benee
Generend schrikken zij op uit het eeuwige liefdesspel
Ze vielen vanuit de hemel in de hel..

AngelWings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 20/1/2008 ]
Ik wil niet
Ik wil niet
Dat kwaaie beest zijn
Voor een ander
De boeman of vrouw
Dat secreet
Ik wil niet die ander
Pijn doen
Daarom
Hou ik me zo in
Zeg ik niet wat ik denk
Of vind van jou
Zeg ik niets
ik glimlach
Tegen jou
Maar ondertussen
Voel ik me rot
omdat ik niet eerlijk durf te zijn
Uit angst
Jou Pijn te doen!

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 19/1/2008 ]
Twijfels
Ik wil het niet
En toch
Slik ik het weer
Wederom
Doe ik dingen tegen mijn zin
Tegen mijn wil in
Waarom doe ik zo?
Ik begrijp dat niet
Onder het mom van
Aardig zijn
Echt zijn en niet
kut voor anderen…
maar ondertussen twijfel ik zo aan mijzelf
Elke keer omdat
ik niet kies voor
mijzelf..en wel
Voor een ander..

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 19/1/2008 ]
I don’t know
I don’t know
Why
i Love You
That i need You
From deep in my soul
it is the only thing i know
The only thing i feel
I hate myself for it
That i feel this way
About You
But what can i do?
I don’t know

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 19/1/2008 ]
Waarom
Waarom is geen antwoord
op vragen die spelen
In je geest
in je ziel
je zijnswezen
in dit leven
elke dag
opnieuw
vragen
geen antwoorden
die je zelf moet verzinnen
bedenken
aanvaarden
weten
en zijn
waarom
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 19/1/2008 ]
Woorden
De woorden onderin de zinnen
Van de geest die
Ergens ontspoorden
In die woorden
Dieper lezen
Dieper zien
Dieper weten
Misschien
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 19/1/2008 ]
The feast from the beast?
The feast from the beast
it happens every year
When the clock ticks around
And the year will end
When sad christmas songs are hurting
People all around
In this world
Are crying
Cause they are lonely
And thinking
How much people are unloved
Than we must
Enjoy
The birth of a child
a Long time ago
He was loneley too
And strong
Filled with love inside of him
So when you feel loneley at christmas think
Of him
And his power
To forgive
All those people
In this whole world
Around him
And fill yourself with love
Deep inside!
That is the lesson of Christ
Christmas
Is a feast
At least
For everyone
Who can understand
What love can do in this world
Alsof when many people do not understand
What unconditional love means..

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 21/12/2007 ]
Dido
I need thee,
i want thou
I see thou
the way you are
In eternity
Forever
Unity
I mis thee
When i think of thou
Knowing
From this insanity
Wanting
Waiting
For You
Dido
My fame arise
With a big mouth
Around
But it isn;t me
But thee
Because of thou
That;s me
From love sick
Insanity

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 21/12/2007 ]
Eerlijkheid
Men wil eerlijkheid?
Als je eerlijk bent,
dan duwen ze je weg!
Dat willen zij niet, je moet liegen, bedriegen, dan ben je goed
Dat is waarom mijn hart nu bloed
boet, om redenen die ik niet ken
Kan,
Begrijpen, want eerlijkheid staat
bij mij zeer hoog in het vaandel…

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 21/12/2007 ]
Let me go
Laat me gaan aub
Luister niet naar mijn smeekbedes
Kijk niet om naar mij
Je godin
Je geliefde aller tijden
Want
Wij samen
Zouden
Brand veroorzaken
Met onze passie
En liefde
In deze wereld
En enkel elkaar bezeren
Tzt
Elkaar kapot maken misschien
Verloren laten zijn
Zoals we nu al zijn
In deze fucking world
Around us
Luister niet naar mijn smeekbedes
Verlaat mij nu het nog kan!
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 1/12/2007 ]
I never said Sorry to anyone…
I never said Sorry to anyone…

Never ever i thougt about

Saying those 5 words!
It feels strange to say them!
Now i’ve learned what it means
To be jealous and
Praud
And i never knew
I am like this!

I am Sorry
I did not understand
The meaning of
This all..
Thank you
For learning Me
Two Important rules in Life
Now i Know
What pride is
And Jealousy

Lees dit ook eens:  White Wings

I am so Sorry for this
But i didn’t know
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 28/11/2007 ]
Woorden onuitgesproken
Woorden onuitgesproken
Liggen op mijn Lippen
Gelijk gebroken Glas
Bang nog meer te Verliezen
Dan het al Was
Knijp ik ze tot bloedens Toe
Dicht
Terwijl ik Vergeet
Te Ademen
Te Voelen
Als de Stilte
In mij Toeslaat
Is alles in mij Dicht
Gesloten
Op Slot

Omdat ik niet kan Verwoorden
Hoezeer ik jou Mis
Bloeden mijn Lippen
Omdat ik woorden Verbijt
Diep in Mijzelf
Voel ik mij zo Verloren
Zonder Jou
Als je wist?
Dan..Zou je misschien Lachen
Daarom verbijt ik Woorden
Misschien heb ik mij hierin wel Vergist…
Wings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 28/11/2007 ]
Mensen
Mensen
Mensen die zeggen
Die wijzen
Die weten
Hoe
Mensen die
denken
Mensen die
Pijn doen
Die misbruik maken
Die jaloers zijn
Die gemeen zijn
Daarvan zijn er al teveel!
De kunst is om anders te zijn
Dan al die mensen
The Art of Life!
Is niet je zwakheid misbruiken
Maar je kracht te gebruiken

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 7/11/2007 ]
to old
Geheimen,
geheimzinnig
Speelt er een viool, zijn tonen
tot tranen toe geroerd
verdroten
zijn verdrietjes
Het wist niet
wat het deed!
Wat het aanrichte met woorden en daden
Of toch wel?
Hij lacht in zijn vuist
strak gespannen
vol venijn
richte hij
goed
rechtstreeks
aan op
al wat goed was!
Hij kwam overwon en nam als een winnaar
maar hoeveel hij verloor
hoeveel hij verdroot
dat zag hij niet!
Wilde hij niet zien
Heel langzaam aan
gelijk een turtle
misschien ooit
dat hij beseffen zal
wat hij deed
Of doet hij dit al?
Weet hij waarom hij wegschopt?
Omdat zij hem doorzien?
Doorzagen?
Hij weet vermoed ik meer dan hij zelf wil bekennen
zoals gewoonlijk
Zwarte woorden
gepleit voor een gezuiverde naam
zo dacht hij!
Ooit komt de afrekening, die niemand hoeft te voldoen op deez aard
want dat hij komt
is zeker!
Niemand komt weg met zoveel ellende
als hij
zomaar omdat hij zg de onschuld speelde
in het leven
want het spel
is voorbij
net als hij
to old
to say goodbye
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 27/10/2007 ]
De Boom
Een oude boom stond te zwaaien in de wind
Het was een trotse boom
want hij was oud
Dus mocht hij dit zijn vond hij
Op een dag viel er naast zijn stam een zaadje neer
Och wat leuk dacht de oude boom vermaakt
kijk aan een zaadje wat moet dat nu worden, aan mijn trotse wortels?
Smalend zag hij het zaadje langzaam opgroeien tot een aardig boompje
Ha zei de oude boom..Je bent een flinke boom mijn knul, maar zo groot als ik ben zul jij nooit worden!
Het boompje keek op tegen de grote oude boom en zei maar ja en amen!
Het Boompje groeide voorspoedig doch niet naar het zin van de grote oude boom…jij moet zus en zo..zei de oude boom
die had immers de wijsheid in pacht nietwaar?
Het kleine boompje vond het wel saai worden, nu het niets meer mocht van die ouwe
snauwende boom.
Het kleine boompje ging zich verzetten tegen de stam, het duwde en duwde uit alle macht..Auw zei de grote boom, wie denk je wel niet wie je bent? Jij groeit tussen mijn tenen in…pff gedraag je toch miniscuul zaadje dat je nog bent?
Het kleine boompje had niet zoveel zin meer om te luisteren naar die oude mopperkont…
Het besloot flink te groeien…en het liefst wat schuin zodat het niet telkens die oude boom asem in moest ademen en beluisteren..
Na enkele jaren had het kleine boompje de tijd van zijn leven..het maakte plezier met de vogels..
Het lachte tegen de wind..de oude boom zag dit alles met lede ogen aan!
Het lonkte met de zonnestralen..het danste met de bladeren in de wind!
Het boog heen en weer in de storm…en liet de blaadjes ritselen op een stille zomerdag..
En op deze dagen werd het de oude boom te moede..
Want bij de kleinere boom..kwamen verliefde paren…kussend..onder zijn bladerkroon..
De oude boom kreunde het uit..en noemde lelijke woorden..tegen de jonge boom..
Die het niets meer kon schelen..want hij was inmiddels oostindisch doof
voor dat gewauwel van die ouwe jaloers boom!
Op een dag had de oude boom wat schimmel in zijn wortels…en dat deed net zoveel pijn als reumatiek bij de mensen..dus dan weet je het wel!
Hij kreunde de hele dag dingen als wat een geluk die kleinere boom had..dat die nog kon buigen in de wind…en de zon kon verwelkomen in zijn bladerkroon..
Nog kon lachen van geluk..en plezier!
Hij mopperde maar door..en kon niet ophouden tot de pijn zo erg werd dat hij zei..dat het de schuld was van de kleinere boom..omdat deze in zijn wortels woonde!
De kleinere boom zuchte ditmaal diep…en was er zat van.
Hij fluisterde iets tegen de wind..die ditmaal langskwam voor een praatje en deze glimlachte voor hij verderging.
Die dag kwam er heel veel regen..en storm..en bliksem..
De top van de grote boom werd hard geraakt..
En brande finaal uit..
De kleinere boom stond nog tussen de wortelen in..met een stil verdriet ja toch wel.
Want dat had hij niet gewenst immers?
Toch ging hij door met leven zoals bomen dat altijd doen..
zonder gezeur en gemopper..van die ouwe van toen

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 6/10/2007 ]
Verloren vriendschap
Tranen
Dankzij jou
Ik had dit nooit verwacht
Ik was goed voor Jou
Zoals je misschien nog wel weet
Niet dat een reden is
om aardig te moeten blijven
Maar, ik huilde
Tranen
Bitterzoet
Ik noemde je een vriend
Maar een Vriend
Die mij laat Huilen
Die is het immers niet?
Telkens hoor ik weer Jouw woorden
Echoeen na in mij
Als kleine weerhaken
Steken ze mij
Neder keer op keer
Toch ging je tever
Met het Nederhalen
Van mijn goedheid
Jou bekend
Te Ver Neder D
Het was me duidelijk
Een vriend
Zou zoiets Nooit doen
Je nogmaals aankijken zal ik niet
Je groeten in het voorbijgaan
Kun je vergeten
Lucht is wat ik zie
Kracht ontleen ik wel
Uit mijn Bron
Maar ik heb Spijt
Me weer gegeven te hebben
Aan iemand het niet Waard
Egoisme rules
In deze wereld
En voor jou is het nu echt Te Laat
Voor E

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 6/10/2007 ]
Dromen
Ik had dromen
Als kind
Zoveel dromen
Vooral bemind
En tesaam
Dromen zijn bedrog zei men
Men had gelijk
Toch droom ik nog voort
Ik heb nog Hoop
Ondanks dat ik weet
Dat dromen
Bedrog zijn
Of toch niet?

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 6/10/2007 ]
Regen
Langs de monotone Hemel
Gleden wolkenpracht voorbij
Immer grijzend
Immers saai
Zoals al dagen
Voorheen
Eind’lijk begon het stil
Te Druppen
Langs de takken van
Een boom
Langzaam
Druppelde
De hemel
Haar tranen
Langs het Lichaam
Van de Boom
Verfrist
Richt zij haar takken op
Gelouterd
Gezuiverd
Spreide zij
Haar takken uiteen
Ontvangend
Gevend terug
aan de Aarde
Haar geest’lijk schoon
Verworven in Jaren
Aanzicht
Van s’Hemels Tranen
La crimea Christi
Doordrongen
Van de Hemelse sappen
Nam zij op
En Gaf zij weer
De regen Druppelde gelijk
Tranen uit een hemel
Bewolkt
En grijs

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 6/10/2007 ]
Ik Leerde
Ik Leerde
Te Lachen
Ook al had ik veel Verdriet
Lachen doet het
Een beetje
Teniet
Het zuiverd je tranen
Die je anders
Had gehuild
Van verdriet
En nu
Hoeft dat Niet

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 6/10/2007 ]
Woordenaar
Een tovenaar met Woorden
Spelend
Als in een Lied
Weerkaatsen
De woorden
Weergalmen zij
De Geest
Maken zij
Aan het Lachen
Van dat al Nog het Meest
Magie
Verkoren
Verloren al misschien?
Voer je mij mee
Naar een nieuwe einder
Ver weg Over Zee
Laat mij maar Dromen
Dromen groots van zijn
Maar doe mij
Alsjeblieft
geen Pijn
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 6/10/2007 ]
Vertrapt
Een vriend
Zo onder de gordel
Vertrapt
Geschoten
In mijn Wiek
Heb ik je Verlaten
Want Pijn doet
Een Vriend Immers Niet?
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 6/10/2007 ]
Mensen die wijzen
Mensen die wijzen
Zijn niet de wijzen
De wijsten
ook niet,
Mensen die wijzen
Naar anderen
Weten het schijnbaar beter
Maar echte wijzen
Wijzen niet
Naar anderen
Ze zijn de wijste nml
Die er altijd voor jou zijn
Omdat zij wijzer zijn
En weten

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 30/9/2007 ]
Je bent
Je bent een lul
zegt men,
Je bent een mormel zegt
Men
Men zegt, men lult
Maar raak
Uit eigen overweging
Waar is de liefde?
Die men zou moeten hebben
Dat ze jou zouden
moeten beschermen
Tegen
Alles dat de wereld heet
Dat men de mond vol heeft
Zoals in alle
Families
Men niet begrijpen Kan
Wie jij bent
Als persoon
An sich
Als de jou
Die jij bent
Ik hoop
Dat je
je niets
Aantrekt
Van Al dat
GeLuL
Je moet het zelf
Uitzoeken
In je leven
Je moet zelf
Sterk zijn
Je zoekt en zal niet vinden
Ik weet hoe je je voelen moet
Lach erom!
Ze zijn je niet waardig!
_________________
.

..~*~AngelWings~*~ .
~*~AngelWings~*~
AngelWings
Aantal berichten: 554
Leeftijd: 43
Hobby’s: Digitale beeldbewerking, lezen, dichten en schrijven
Humor: JAH!
Angels Punten: 205
Reputation: 0
Registration date: 11-03-08

Bericht nummer 7
Re: Gedichten 2009
van ~*~AngelWings~*~ op 11/1/2010, 19:30
I am
I am Confused
Don’t know what to Feel
To Think
About You,…
Tired
Lost
I don’t Understand
What You Mean

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 29/9/2007 ]
You think you have it all
You think you have it all
Maybe you do,
maybe you don’t
How you know for sure?
I mean every worth I said,
But maybe
I don’t
Do you know? For sure?
The who I am?
Person in your mind?
Are you sure?
I give you my love for free
But are you sure?
Really sure?
I can give you all you want..
If you want it.but maybe I won’t
Are you sure?
I smile in that mirror..
But I am not sure if it smiles back to me.

AngelWings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 22/9/2007 ]
Soms

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 2/9/2007 ]
Of toch niet
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 1/9/2007 ]
Familie
Familie
Mooie woorden
Beloften
Niets maken zij waar
Niets kun je verwachten
Enkel bemoeien
Is je troost
Zou het moeten lijken
Maar het is niets
het is alles branie
Trots
Simpelheid ten top
Verlatenheid
Overvalt je soms
Het niet begrijpen waarom
De ooievaar je hier liet vallen

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 12/8/2007 ]
Slaan
Niet snappen
Het waarom
Van jouw zijn
Je doen en laten
Doen enkel pijn
Evenzo je woorden
Komen zo hard aan
Je wilt me pijnigen
Je wilt me slaan
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 12/8/2007 ]
Call of the Mourning Dove
Niet van mij maar wel erg mooi vind ik…
Call of the Mourning Dove

At first light, the Mourning Dove
Woke me from my slumber, calling
Coo coo coo ooo, coo coo coo
Alhamdulillah! O timely bird,
Life is short and death is long
La illaha ill Allah!
Each word I heard in your song
Awake! Awake! O lazy one,
Time is flying, the sun is rising
Now the muezzin echoes your call,
Singing the faithful to prayer
The earth is a prayer rug,
Under a blue-domed mosque
La illaha ill Allah!
La illaha ill Allah!
Irving Karchmar, July 2007

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 5/8/2007 ]
Een ragfijn spinnenweb
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 2/8/2007 ]
Er is een deur gesloten
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 2/8/2007 ]
Zo bang
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 2/8/2007 ]
Vrouw

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 2/8/2007 ]
Je bent voor mij..
Je bent voor mij..
Als een goede buur…
Een broer misschien
Een vader?
Misschien zelfs een vriend
Niet meer
Dat
Wat jij zo hoopt
Te zien
In vriendelijke woorden of gebaren
Gewoon mens tot mens zijn
Meer niet
Want zo ben ik
Ik kan niet zo zijn
Als jij
Wenst
Hoopt
Of bent

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 2/8/2007 ]
Stille hoop
Een stille hoop
De lach
Die je bevrijde van
Al die zorg
Dat ene woordje
Zo nodig
Om even te ontspannen
Even te mogen relativeren
En toch
Toen je dit even voelde
Wist hij dit
Hij liet je weer
In die val lopen
In die stille hoop
Van ooit
Van een Toen
Heel lang gelee

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 2/8/2007 ]
Als je wist
Als je wist
Hoe zij omgingen met je laatste wensen
Hoe zij
Die er nooit waren
Nooit zullen zijn
Zoals jij hoopte
Zij dus
ook nooit
Voor
Mij
Iemand kunnen zijn
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 2/8/2007 ]
Ben het zat
Ineens
genoeg
Van alles
Ineens zat
Zie ik alles
om mij heen
Mensen
Zomaar mensen
Met al die wensen
Vragen en..
Ineens was ik het zat
Al die energieen, zoveel mensen bij elkaar
Mierenhoop
Bijennest
Teveel
Gehad
Gezien misschien?
Ineens was ik het gewoon even zat

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 2/8/2007 ]
Ineens
Ineens besefte ik!
Dat een Ik grenzen heeft
Niet alles moet van en om een ander
Dat ik niks moet
Alleen als ik dit zelf wil!
Verbazing vervulde mij
Diep van binnen
Zoveel rekening ik hield met anderen
Zij nimmer met mij!?
Waarom zou ik dat dan doen?
Bedacht ik mij
En opeens voelde ik me eindelijk Vrij
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 1/8/2007 ]
No Time To Waste
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 31/7/2007 ]
Wat zien zij in mij?
Wat zien zij in mij,
Als ik hun glimlach zie, meewarig, spottend
Dom ergens
Alsof zij niet weten
Wie ik feitelijk ben
Kwetsen ze mij zomaar met woorden
Zinnen, die mij de adem benemen
Mijn hart
Doet huilen van
Verdriet!
Ik snap ze gewoonweg niet.
Wat zien zij in mij, Dat zij
Denken
Dat ik net zo ben
Als zijzelf?
Zo ben ik niet, nml.
Dus snap ik niet
Wat hen bezielt.
En verschuil ik mij
Achter en onder
Mijn eigen vleugels
Omdat er geen andere vleugels meer zijn
Intens gevoelig
Verdriet het mij
Dat zij zoiets denken
En doen
En ik
niets anders doe dan zijn
Wie ik ben
Niemand pijn wil doen
Waarom zien ze mij niet
Wie ik ben
Geen moeite die zij nemen
Om te leren kennen
Te beseffen
Hoe gevoelig
ik ben
Ik begrijp dat soort mensen niet
Deed ik hen dan soms verdriet?
Wat zien zij in mij?
Of misschien moet ik wel vragen,
Wie zien zij in mij…
Alsof ik een klankbord ben
Van al hun frustraties
Ik sla mijn vleugels wel om mijzelf uit..

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 31/7/2007 ]
Het haalt je in
Iets is mij ontnomen
Door een geest
Die mij alles ontgunde
Zelfs toen, niet
in liefde delen kon
Alle aandacht wilde hebben
Al was hij mijn bron
De oorsprong
Waarmee al ons
In leven begon
En zij
Na jaren
Opnieuw
Hervond wat zij verloor
Haar hoop was zo sterk
Haar geloof zo hemels
Haar liefde opende
Eindelijk
Haar ziel
Zodat zij opvloog
Wegvloog
Maar daarbij
Gunde hij mij
Geen enkel afscheid
Als dat liefde heten moet?
Dat ik zonder afscheid van haar
Verder leven moet?
Ik mocht niet langer bij haar zijn
Dat was nadrukkelijk haar wens
Zei hij
Doch ik kende haar beter
Dan jij waarschijnlijk
Was je dat vergeten
Doch ik niet
Al haar woorden hoor ik nu nog
Woorden toen jij er niet was
Nooit was
Je hebt die vlinder nooit begrepen
Ook al wenste je dit wel
Ik weet
Wat je voelen moet nu
na alles wat je ons aandeed
Alles dat zo onnodig was
Je bent nu nog blind
Maar je ogen zullen openen op een dag
En zich eindelijk vullen met echte tranen
Om alles wat jij vergooide in je leven
Om alles wat je verguiste
Om alles wie jij was
Om alles wat je deed
Om al waarvoor jij een excuus hebt gezocht
Om al waarvan een ander de schuldige was
In jouw denkwereld
Je hebt me iets ontnomen
Iets heel waardigs
Je hebt mij
Het afscheid ontnomen
Met haar die mij zo lief was
Verschuil je maar
Achter Krissen
zusters
Van
Verschuil je maar
Het haalt je in
Tzt
Ooit
om alles wat je aanrichte!
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 31/7/2007 ]
Verlaten bleef ik achter..
In jaren, geliefd
eeuwen, liefdevol
gegeven..
haar leven, in giften en gaven.
Handen die droegen, wasten, verzorgden,
voedsel bereiden.
Nu rustig op het dek,
Aarzelend gaan ze wat heen en weer, vragend lijkt het wel
Haar lief zacht gezicht, in een weerschijn,
van zilv’ren maneschijn.
Een aura om haar haren, zilverachtig glanzend
Ten einde, op het laatst.
Ogen die langzaam sluiten.
Een traan die werd gelaten,
Om haar mond een stille vraag, in stilte geleden,
doch niet alleen.
Omdat zij had gegeven
Een leven vol liefde
Een laatste ademtocht
Een laatste schok
Van het lijf, dat zo zoet
Gedragen
Alles Geestelijk
Danwel lichamelijk
Vol liefde
Liefdevol
Ging zij heen
Naar de andere wereld
In mijn hand
Een oude
verkilde hand
Verlaten
Bleef ik
eenzaam
in gevoel
Achter…
Voor mijn Oma
AngelWings
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 31/7/2007 ]
In een chatroom
In een chatroom
Allemaal woordjes
Vliegen voorbij
Je typt je suf
De tijd voorbij
Je lacht
Hebt fun
Niemand weet
Wie die ander is
Wie die anders is
Weet ook niemand
Chatten is een geheim
Een kruiswoordraadsel
Die je mag oplossen
Of niet
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 25/7/2007 ]
Tired
I’m so tired of waiting,
Day after day
Year after Year
I don’t feel sorry for myself
It was my own choice
To make
So i did
And wait
Wait and
Wait
For such a long time
You don’t know
How long
I’ve been waiting
I’m still not rich after all
So what i’m waiting for…?
Wingzies
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 25/7/2007 ]
If
If you love me
Set me free
I told you so
But you
Crashed me
Smashed me
Inside
Out
To Hold Me
Close To You
But i only Think
About one Thing
I just run away

Wingzies
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 25/7/2007 ]
Jaren
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 25/7/2007 ]
Begrip
Begrip
Begrijpen
Begrepen
Heb jij
Werkelijk
Begrepen
Wat ik bedoelde?
Wat ik voelde?
Begrijp je wat ik zei?
Begreep jij je reactie?
Die je van jezelf nog niet begreep?
Snap je dan die actie?
Die niet naar mij was gericht!
Maar naar het onbegrip
in jouzelf!

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 15/7/2007 ]
Schaamte
Schaamte vervult mij,
Na alles wat hij deed
Het enige was dat hij kon
Mij zwart maken
Zonder pardon
Hij projecteerde naar zo bleek
Zijn eigen innerlijk
zag
Naar waar hij keek
Gelukkig geen afdruk
Als bij carbon
Gelukkig kan en mag ik mij
Schamen Voor zo een mens
En viel dit keer
Gelukkig maar,
De Appel ver weg van die boom!

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 15/7/2007 ]
You want
You want to fight
The blood of your own?
Are you mad?
You want to fight against your heart?
Your own life?
What do you think you mad old fool
Are you nuts?
Who are you any way?
Rat of rats in this world
You fuck your own children!
What are you anyway?
Selfish old foolish man!
With your stupid big fat old woman!
Feel praud of yourself
You are nothing at all!
You want to fight against her child!
bellieve me she will never accept that from someone like you
Now she know how you realy are!
She never wants you to act this way!
And you know it!
That is why you are fighting against me!
Again and again!
You foolish old man who makes the same mistake two times!
Boy of girl!
You did not care at all
You’ll never learn that lesson!

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 14/7/2007 ]
Used
You used me
You took everything i had
You like to hurt me
Cause you know
I have more inside
Than You have in
your whole life
You feel my forgivenes
You know i can do this
What you never can!
You know
You are a looser
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 14/7/2007 ]
Schaamte
Schaamte
Af te stammen van
Die boom die straalde
in een zomerwind
Die danste
Omdat maman..vrolijk haar lied
zong dag in dag uit
Ik schaam me diep voor
Zijn woorden
Gevoelloos
Hard
Ergens ziek
Vergeten is Hij
De vrouw die hem
Liet leven
opnieuw
Liet inzien dat
Het leven anders zijn kon
Dan
Het verdriet dat hem verteerde
Aan gemiste kansen
Verloren voelde het aan
Dat iemand
Hem keer op keer
Kon vergeven
In diepe liefde
Zijn wezen ontmoeten durfde
Zijn woede en onmacht
Aan zou kunnen
En hij wist
Dat de keus die hij maakte
Fout was
Dat zij dit wist
Hij wilde niet herinnert worden aan
Die liefde
Die hij kende en zolang zocht
Hij had alles vertrapt
Alles wat intelligentie was
In zijn leven
Rende weg
En nog wilde hij slaan
In zijn onmacht
Maar zij wist
Dankzij mama
Met haar lichtende lichtende lichten
In het huis
Dat mama
Zijn ziel alsnog wilde wakker kussen
Wat begreep hij nu nog
Nu hij wederom
Ingeslapen was
In verzorging die hij zo
Dacht hij zo Bitterhard
Nodig had????
Hij wist
Net als zij!
Ontken nooit hetgeen
Je ziel beroerd!
Voor mijn pa!

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 14/7/2007 ]
Te laat (kus me voor de laatste keer)
”Kus me voor de laatste keer”
De radio verwoorde wat jij bedoelde
In je verlies
In Haar waar je zo van Hield
k’Zie je nog zitten
Als een 2e Einstein met je lange haren op je schouders
Een man zoals geen ander
Een beetje anders
Maar zeker interessant
Je gaf
Maar kon niet meer geven dan dat
Je had je eigen zinnen
En al een half leven als vrijgezel achter de rug
Ik zie je nog zitten aan die tafel
In een goedmoedige lach
Verontschuldigend
Het was te laat
Al veels te laat en je wist dit
ik wist het en voelde het
Aan, in die kamer
Als ik nu nog dat lied hoor
Zie ik je nog zitten
Aan die tafel
Zo verlaten
Te laat
Voor ons allen

Voor Aaldert
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 14/7/2007 ]
zomaar wat

Een mens
ooit geboren
op school
lerend
en zijn
wezen
mooi levend wezen met je
lach
je leefde je leven
je was
nu ben je dan gestorven
alles van jou is weggegaan
met de energie die je leven gaf
je plaats in dit bestaan
Waarom gaat jouw kennis
verloren met jouw dood?
Jouw zijn..
dood met die dood?
Een klein wezentje dat ooit mocht bestaan
en zijn
is nu gestorven
met alle kennis van het zijn
in het leven dat op aarde is
De vraag blijft immer achter
waar die mens dat wezen
nu is
Het laat zoveel achter
bij hen
die liefhadden
Die wenen
om de dood van die ander
Is weg dan ook weg?
Is dood dan echt dood?
Of is er leven na dit leven?
Waarom weten wij dit niet?
Mogen wij geen vrede kennen in het weten
van een dood en een leven na dit leven?
Hoe wreed is die onzekerheid immer
Als god van ons houdt
dan zou hij toch zeker
ons dit weten willen geven?
En toch
van dit leven
krijgt niemand een program in weten
in het nu
misschien ervoor
Waarom
immer die vragen
waarom een wezen
geboren werd in een mens
een ziel
geheel
en jaren moest leren
in weten en in zijn
en dan doodgaan in pijn?
—————

Mis
Ik mis jou
Ik mis
jou
elke dag mis ik jou
omdat je doodging
Waarom moest ik jou missen?
Was het dan jouw tijd?
————-
Laat me nu toch maar
laat me nu gewoon zijn
laat me maar alleen nu
ik voel alleen maar pijn
Hou op met zeuren
Laat me even gaan
Tranen ken ik niet langer
Alleen zijn is soms fijn
————-
Nieuws
Elke dag het nieuws
aanhoren en zien
elke dag ellende
wat kan ik eraan doen?
Het doet me pijn
dit alles te zien
en als ik niets kan doen
waarom moet ik pijn hebben
om iets dat al is gebeurd?
Ik kijk geen nieuws meer
dat is beter
dan voel ik geen pijn
dat is fijn
Geen wensen
alles is verstart
geen hoop meer op
Het is alles best
zo
Prima
laat me leven
laat me zijn zoals ik ben
Ik lach nog
Schrijf nog zonder pen
Ik heb geen wensen
meer
voel me goed zoals ik ben

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 1/7/2007 ]
De film
In de film
zag ik jou weer, ik hoorde je stem, zat naast jou
ik zag jou, je stem je wezen en zijn
ik wou dat ik even weer daar was, in die tijd
naast jou
hoe kon ik weten immers
dat het niet zo lang nog zou duren..
dat die momenten waarin je was
verloren waren
ineens na enkele korte jaren
ik was onbewust al bang
je te verliezen
en ik snapte niet
waarom ik zei wat ik dacht
wat toen nergens op sloeg
maar nu achteraf
snap ik pas
wat ik ergens onbewust al wist
ben zo blij
je toch nog te kunnen zien
in aardse zin
zoals je was
ook al voel ik je
toch nog steeds zo nabij

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 16/6/2007 ]
Ik hou niet van…
Ik hou niet van… -16/04/2003 22:20 -»-(¯`v´¯)-»AnGeL_WinGs»-» ]
Ik hou niet van
een zoutzak op de bank
Ik hou niet van
Een jonge vent die moppert of ie 80 is
Ik hou niet van iemand
die alles vanzelfsprekend vind
iemand die
je behandelt
alsof je zijn moeder bent
Ik hou er niet van
belogen te worden
Bedrogen te worden
Door mensen van wie ik hou
Ik hou wel van dart’le vlinders
die willen spelen
in creative minds
Die woorden kunnen kiezen
alsof het een pianospel
is
Een muzikaal stuk
een program
Ik hou van die mensen die je doen lachen
En je blij maken diep van binnen
Maar ik hou niet
van
die zoutzak
op de bank……….

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 15/6/2007 ]
Teleurstelling

Teleurstelling,
Keer op keer,
Opnieuw,
Bezeerd, door mensen
Om mij heen
Mensen waarvan ik hoopte
Dacht
Dat zij mijn vrienden waren
Mensen die ik mijn ziel openlijk Gaf
Toch ondanks
lieve bedoelingen
Werd het onbegrepen
Heel benepen
Afgeknepen
Banaal
Vertrapt
Verguist
Alsof je er niet zoveel toe deed
En dat ego als
Gewoonlijk
Het spel vrijuit kon spelen
Tegenover wie en wat
Met welk een reden?
Een vriendschap
En vertrouwen
Werd vertrapt
Zomaar
Zoals wel vaker
Voel ik me dan heel erg
Teleurgesteld
Wings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 1/6/2007 ]
Tijd

Van alles dat leven heet en is..
Dat wat was, dat wat kan komen,
dat wat is..
Wat is er dan? Dat was net.
Even terug,
Enkele seconden voorheen, in een NU Zijn
Beleven
Niet gisteren en toch
Was gisteren nog
Net daar,
Uren en tijd
De klok vertikt het
Alles om ons heen
Toen alles nog was
Zoals het was
Allerlei nog zeker leek
Of niet
Dat kan Ook
Wat je had of
Niet had
Wat was
Niet was
De Tijd…
Is
Nu net ook
Geweest
En gaat door…
Wingzie

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 25/5/2007 ]
Jaloerzie

Jaloerzie
Is de weg der dommen
Klankborden vind je overal
Leren is een straf
Met moeite in dit aardse dal
Hoe wil jij geworden met jouw geweten?
Als de smart je ziel zo verrotten deed?
Wat van een ander is
Is niet het jouwe
Simpele redenatie
Meer is er immers niet?
Wat wil je nu verwachten?
Dat wat andersmans is
Het jouwe zijt?
Hoe kun je wensen
Niet het zelf te zijn?
Domheid is je geslagen
In je aardse nijd

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 21/4/2007 ]
Wreed

Wreedheid des harten
In levens lijdensweg
Zie ik jou komen
Met een domme lach
Om je glanzende lippen
Domheid staat je slecht
Je hart kan niet bekoren wat
Je ook spint
Aan webben
In andermans gedachten
Ziel en zijn
Je denkt je hebt nu al gewonnen
Maar dat zit in je venijn
De wet van drie zal tot jou komen
Om je wijsheid te leren
In dit leven alsnog
Vergeven kan ik goed
Wat je ook doet
Wat je ook stiekem leest
Je ogen zijn als
Naalden in mijn rug
Ik voel ze keer op keer
De wet van drie is jouw leer

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 21/4/2007 ]
Pijn

Ik zie pijn in je ogen
Ik zie pijn in je hart
Ik zie en voel wat jij voelt
Ik zou je willen ontlasten van deze opgave
Ik zou alles willen doen
In mij ontwaakt de tijger
brullend als een mega dier
Sla ik alles neder
Dat jou kan verdrieten keer op keer
Ik vecht
ik Vecht
En snikkend val ik neder
Bij de hartstocht van jouw kom
Lichtelijk gebroken
Lang niet dom
Omvattend in mijn handen
Heb ik jou zo teer lief
Niemand kan daar tussenkomen
Zelfs geen hartendief
Voor jou zal ik vuren bestrijden
Zal ik duivels doen vergaan
Zal ik vechtend ten onder gaan
Bloed mijner genen
Jou heb ik lief zoals geen ander
ooit op deez aard
Zolang ik kan
Zal ik voor jou blijven staan

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 21/4/2007 ]
Alles
Na alles
Een angst
Die opkomt
In een wereld zoals dit
Zomaar
ongevlogen woorden
Geen reden toe
Toch moegestreden
nu al
Gevochten en een niet begrepen
Zijn
Een wezentje
Zieltje
Zo jong nog
En toch ook al zo oud
Vechtend
Tegen
Hetgeen dat was
Gebeurd
Geen elastiek
Ik omarm je
in diepe liefde
En troost je tranen
Kussend
En slik in wat
jou zo dwars zit

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 21/4/2007 ]
Werkelijkheid

Werkelijkheden
Gleden in droombeelden voorbij
op die tv
Hoe het toch zou kunnen wezen
Gesprekken
Troosten
Lachen
Alles leek zo geweldig mooi
Het schokte ineens zowat in mij
Om alles wat ik had gemist in al die jaren
Zonder vergiffenis
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 17/4/2007 ]
Spiegel
Het was gelijk een spiegel
Zo Zij Zo Hij
Het was een onschuldig spel
Ooit begonnen in onschuldignaren
En weten
Woorden
Wachten
Weten en toch ook weer niet
Het stak haar
Het stak hem
Het deed precies wat was zoals het was
Beiden keken in een spiegel met diepe blikken
Weerspiegelingen
Vanuit hun ziel
Gelijken evenaarden
Hun ziel aan elkaar
Uit angst renden ze maar weer weg van elkaar
Maar zonder konden ze toch ook niet
Animus en anima

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 16/4/2007 ]
Allone
Ze deed het geweldig!
Zorgen voor de kids
all by herself
Toen hij eindelijk terugkwam
Van zijn wrede vakantie in dat buitenland
Zou hij haar toch eind’lijk eens ontlasten?
Doch hij gooide zijn lange gekweekte gevangenismanen
in zijn nek
Zijn neus in de wind
En riep uit volle borst
Dat de duivel hem in zijn oor fluisterde
En dat hij God geworden was
Nu zat ze alweer gevangen
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 16/4/2007 ]
Gewichtig
Gewichtig
Haar gewicht zat haar danig in de weg
Doch dieeten en lopen, rennen het hielp geen mallemoer
Ze droeg wel spannende dingen
Doorzichtig goed enzo
Kanten slipjes
Bustenhouders van fluweel
Ze masseerde haar welig lichaam
Met veel liefdevolle gedachten
Maar het alles mocht niet baten
Zij was een forse vrouwe
De liefde mocht ook niet zo gaan zo zij wenste
Ze koos er toen maar een
Niet dat ze zoveel van hem hield
maar beter dan alleen
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 16/4/2007 ]
Als dan..

Vechten
Vecht je vrij
Uit een dromenloze wereld
Een fantasieloos bestaan
Bevreemdend kijk je naar het leven
Ga er maar aanstaan
Dit was niet wat je had gehoopt en verwacht
Het had zo anders kunnen zijn
Maar zo ging het helemaal niet
Als we eens konden leven zonder dat Als
Die gedachte eens lieten voor wat het was
Als dan, zou ik dit niet schrijven immers

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 16/4/2007 ]
Simpel
Simpel is het spel
Gespeelt in volle jaren
Des levensweg,
Langer nog dan verwacht,
Gedachten die langs elkaar heengaan
Het vragen is meteen een Gift
Aan hoopvolle dagen
Die nimmer meer komen, zoals gezegd
Gekwetstheid zien in dromenogen
Nooit hier aanwezig geweest
Enkel vol van het eigen zelf
Groeit hij langzaam weg
In een eigen wereldje
En ik
Wacht waarop?
Jaren verlorenheid, eenzaamheid
Niet wetend waarom ik nog wacht
Dit is het niet..
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 16/4/2007 ]
Bemoeizucht
Bemoeien, waarom moet iedereen zich toch bemoeien.
Met de zuchten van een ander?
Altijd weet men het beter,
Te wijzen naar andermans fouten, eventueel
Doorzien door eigen ogen,
Maar de fouten in eigen boezem
Zien zij niet

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 16/4/2007 ]
Lost

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 17/3/2007 ]
Jij
Jij
Veracht
De goedheid in een mens
Omdat jij
Nooit zo zou durven zijn!
Angelwings 1985

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 17/3/2007 ]
Een glazen wand
Een glazen wand
Daarachter staan wij
Elk aan een kant
Onze handen tegen elkaar
Maar de warmte is niet daar
Tranen die vallen
En willen bestrijden
Terwijl onze handen
Moedeloos naar beneden glijden
Angelwings 1985

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 17/3/2007 ]
Spiegelbeeld

Ik wil iemand die net is als ik
Zegt hij en ik slik
Ik ben niet zoals hij
Dat doet wel een beetje pijn
Maar hij is hij en ik ben ik
Het is met warme gevoelens dat ik dit pik
Voor het eerst lijk ik ongecompliceerd concludeert hij verbaast
Ik doe onverschillig als hij gaat
Geen enkele kus, doch een aai over mijn bol
Is dat alles vraag ik, maar mijn hart is zo vol
Ik doe de deur maar snel dicht
Staar in de spiegel naar mijn gezicht
En denk dat is iemand net als ik
Keek hij maar eens vaker in de spiegel
Misschien dat het dan eens tussen hemzelf klikt
Angelwings 1985

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 17/3/2007 ]
Wijzen
Ze kijken maar en wijzen,
met blikken die ver’ijssen, kil en koud,
Ze lachen zelfs, doen arrogant,
Alsof ze ooit iets om je gaven, snel hun woorden klaar,
Geen gevoel, geen emotie, geen inzicht.
Oordelen ze maar raak,
Niemand die echt de moeite nam
om je te leren kennen,
oordelen ze maar.
Zal het ooit wennen?
‘wingzie’
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 8/2/2007 ]
Perron
Perron

Denderende sneltreinvaart,
Monotoon
Vallen mijn ogen toe,
Na een dag
Vol bezigheden op kantoor
Ben ik even moe
De welkome stilte
Wuift mij toe
Lichtjes razen langs
Mijn raam
Donkere bomen
Donkere avond
Slaperig hoor ik
”De stem”
Ik ben aangekomen
Op mijn bestemming

Angelwings 2007
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 22/1/2007 ]
Allemaal mensen
Allemaal mensen,
Jij en wij en ik
Samen delen wij onze wegen
op onze planeet
Vinden wij ons niet
in dezelfde pas
Altijd
Achter of voor
Nooit dichterbij
Dan naast ons zijn
Enkel diegene die is
Zoals jij
Bent
Passen er zo weinig
In die voetsporen
Die jij neerzet
Op deez aard
Zo weinig gelijken
Begrijpen
Je oorsprong
Je wensdroom
Je liefde
Je woorden
Zo weinig nog begrepen
Enteren zij
De vlag omhoog
Wit is niet de kleur
Van overgave
maar van besef
Dat elkaar begrijpen
Pas hand in hand kan gaan
Als je gelijken bent
Tussen al die mensen
Die er bestaan
AngelWings
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 4/1/2007 ]
Net als jij
Ik hou van jou…
Ik weet dat je bij mij bent
dag in dag uit
Ik hou van jou..
ik ruik je geur
Ik heb je zo lief
Ik vergeet jou niet
Zoals je kwam zo ging jij ook
Ik heb nu een ander
niet omdat ik jou vergeten ben
Maar omdat ik jou herken in haar
Je bent bij ons
Lief paard
Ik mis je
dag in dag uit
Ik heb nu haar
Zo lief
Omdat zij is
Zoals jij was
Ik mis je lieverd!

Voor Mar
http://lancasterplace.t35.com/Tina/tina2.htm

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 31/12/2006 ]
Op hoge golven
Op hoge golven
enterde God
zijn simcity tot een eind
zo het leek in onzer ogen
Allemaal doden
onverwacht
overvallen in s’hemels pracht
kinderen nog maar pas
de lucht inadement
kinderen
geboren zonder reden?
Als god bestond
zou bestaan
Hoe kan hij dit laten
bestaan?
Golven
Golfoorlog
golven overal..
*Gedicht over de Tsunami*
AngelWings

angelwings | 25 april 2005
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 19/12/2006 ]
Hoe vaak
Hoe vaak moet ik die woorden zeggen
Voor je mij gelooft?
Hoe vaak nog wil je horen
Hoe geweldig je bent
En hoe leuk
Geweldig lief en mooi?
Hoe vaak nog moet ik verwoorden
Al wat ik niet al ooit zei
In je dromen toen ik kwam
En antwoorde op al je vragen
En JA zei keer op keer
Hoe vaak nog wil je mij nog plagen
Hoe vaak nog spelen met mijn ziel?
Wordt je er nu beter van?
Enkele goedgerichte woorden?
IK HOU VAN JOU
Wat wil jij nou dan?
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 3/12/2006 ]
Fragiel
Kwetsbaar
Jij en ik
Fragiel
Als glas
Gebroken stukken
plakken
Ik weet niet wat te zeggen
Ik zeg maar niets
Ik wil wel maar
Kan niet
durf niet meer
zo kwetsbaar
Is het nu
Geworden
teder
soft
gebroken door het leven…..ergens………online
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 26/11/2006 ]
Bij het opkomen van de zon
Bij het opkomen van de zon
aan de lichtblauwe horizon
Sta ik voor het raam te dromen over jou
in mijn nachtjapon
Rillend van de ochtendkou ruik ik de zilte zomerlucht
Ik zie jouw ogen voor mij in gedachten
Denkend aan al onze nachten
Ik hoor de zee ruisen
Pluk bloesembladeren
en loop de witte marmeren trap af
op zoek naar jou
Het water raakt mijn nachtjapon
zendt me bericht
Dat je van me houdt
Ik zwem door het water op zoek naar jou

Angelwings 1983

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 21/11/2006 ]
Dag Pa
Dag Pa
Soms wil ik jou bellen,
maar dan hoor ik enkel het PTT refrein,
Ik hoop niet dat ik je in je rust stoor,
Je rust, maar nooit meer zal ik jou bereiken.
Dan sta ik onwerkelijk naar die telefoon te kijken
Soms wil ik naar je toegaan, net als toen
Maar dan huil ik weer
Ik begrijp niet wat de dood is
Dus als ik jou dan bel, hoor ik alleen het PTT refrein
Angelwings 09-05-1983

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 21/11/2006 ]
Omdat
Eenzaam
en
Verlaten
omdat jij
Me niet langer Liefhebt,
zoals ik jou nog
Liefheb
Al zolang
Angelwings 1983

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 21/11/2006 ]
De dag dat jij weg zou gaan
De dag dat jij weg zou gaan
Bleef je nog steeds hier
Je ging niet zoals bedoeld was
Je hing rond,
Gelijk de wind in wilgen
Berken, eikeboombladeren
Regendruppels
Bloesems gevallen, plakkend aan
alles op hun pad
Stormen
blazen
om ver gaand
Geen vruchtbare bodem
Groeien deed er niets
Gelijk een dorstige woestijn
Bodemloze put
Nooit genoeg
Hollebollegijs
Vertrappend alle groei
besef tot inkeer kwam niet
Godheid van de donder
Bliksem
en zonde
Beproevenis
Als een berg tegenover
de lelie in de vijver
Lieflijk zacht
tegenover Botheid en agressie
Kan een Engel vechten tegen de Duivel?
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 18/11/2006 ]
Je foto
Je foto
Op het beeldscherm
Mijn vingers
Strelen quasi
Over de randen
Over je ingevallen wang
Je zachte *herinner ik mij nog* wang
Gezicht
Ik zie je ogen
Zoals ze waren
Ogen vol liefde
warmte en herinnering
De dood kan niemand verslaan
De herinneringen vervagen zegt men
Op den duur
Maar jou zal ik nooit vergeten
In liefdevolle herinnering
Streel ik nu nog
Je foto
Alsof je nog bent
Zoals je aardse zijn was

Angelwings
voor Oma

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 4/11/2006 ]
Jarenlang
Vertoefden wij in andere sferen dan het aardse zijn
Kontakten wij elkander in slaapsferen, Dromenland
Zoals dat heet,
k”Zal nooit vergeten al die melodieen die mij omringden
Dacht zelfs vandaag opeens aan jou,
Zomaar bij die muziek die tot mij doordrong
Misschien dacht je dat moment aan mij, toen
Jij zoekende aan je radioknoppen in je auto….
ach laat ook maar
Want al die dromen zijn verloren
In een maneschijn die ene nacht
Toen je verkoos te kiezen
Niet voor mij
Nee…Niet voor mij
Ooit hoop ik dat je mijn pijn zult voelen
Zult beseffen wat je aanrichte in mijn hart
Misschien dat je dan zult geloven
Dat de waarheid in mij was
Misschien dat je dan pas
Zult inzien wat je weggooide
In ruil voor iets dat niets kon zijn
Dat kon ik je toen vertellen
Maar je was doof..zo doof voor al mijn woorden
Jarenlang en toch
Weet je…dat jarenlang altijd inhoudt?
Dat wat er ook gebeuren zal
Ik ben wie ik ben en zal zijn
Jarenlang voor jou…

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 1/11/2006 ]
Karma?
Soms wacht je op antwoord
Die niet komt…jarenlang
Vraag je je af waarom?
Wat je misdaan zou hebben misschien?
Maar er komt geen antwoord…
Geen hint in that direction!

En toch zomaar, ga je door
Zomaar…
zonder eisen of verwachtingen
En dan soms vraag je je af…
Welk een karma jou bereidt

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 1/11/2006 ]
Gedichten
Woorden die.. [ 12/10/2004 00:22 | .-·~¤AnGeLWinGs¤~·-. ]
De zon scheen
toen je aankwam
de wind waaide om je hoofd
De vogels raakten je ziel
en alles was mooi
en goed
tot die woorden kwamen
die de regen lieten
neerdalen
diep in je hart
en je ziel
En de wind je haren
in de knoop woei

woordenergie [ 12/10/2004 00:25 | .-·~¤AnGeLWinGs¤~·-. ]
Elk woordje
is een energie
Elke zin
een cavalerie
een optocht
aan instroming aan…
nieuwe dingen
weten en
leren
en soms
ook hakend
als doornen
diepten
in jouw wezen
Soms zelfs zonder te lezen
weten
soms
teveel
van wat er stond
wat er zich onder bevond
diepten
in stilte
geladen
zonder
tegenwoord
gevaren
in de geest van een ander

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 25/10/2006 ]
Living on the edge
Living on the edge [ 13/8/2004 03:33 | ~*~AnGeLWinGs~*~ ]
Rand
sta
staan
en misschien vallen, maar
het kan ook wel niet
soms
denk je dat wel eens
dat je vallen gaat
en er niemand zal zijn die je opvangen zal
want wie houdt er nu nog
echt
van elkaar
in deze
wereld?
Bestaat
er nog
echte
liefde
of niet
meer
is alles verdorven en
verrot?
Op de rand
van een bestaan
waarvan je
God nog weet
waarom
jij moest ontstaan
zomaar
ineens?
Of is er toch een reden
voor je verblijf op
deez aard?
De pijn kun je niet meer
vergeten
vergeven niet meer
de vele zonden
die men beging
vergeven gaat soms
ook wel moeilijk
als je niet meer weet hoe het ook
alweer ging
En toch
is het leven
groter
dan je vermoeden kunt
met je verstand
en je gevoel
living on the edge
Angelwings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 25/10/2006 ]
kzie je zitten
kzie je zitten [ 5/9/2004 03:09 | .-·~¤AnGeLWinGs¤~·-. ]
Aan de overzij
zie ik haar zitten
zaterdag
het weekend van hem
het weekend waarop wij zoekende zijn naar ons kroost
Zijn weekend
zie je zitten
denkend
missend
ik weet wat je voelt
Ik mis het ook
Zie de stilte om je heen zijn aureool
plakken
als zijnde een nu
en misschien al ver weg
in de morgen
als ze komen
komen
jouw leven
door jou gekomen
even geleend aan de man
die ze verwekken mocht
in jouw schoot
ik zie je gemis
en zend je een herkenbare glimlach
opdat je weet
dat ik ook weet
wat mij nu zo
missen
ons creatie van
het Goddelijke

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 25/10/2006 ]
Vanaf een foto staart mij toe
Vanaf een foto staart mij toe
een klein wezen
zonder leven
gekomen
zonder zijn
Zo af als alles dat moest zijn
maar nooit werd
Ik zie je foto aan
en je ouders die wenen
Verdrietig zijn
pijnlijk geslagen door het lot
oh ik weet wat zij moeten voelen
trek het mij zo intens aan
Vraag me af waarom
ze jouw beeltenis
plaatsen
zo zonder jouw wensen
omdat je nooit
nooit nog was
Pijn bekruipt mijn ziel
in het zien van witte mondjes
Gestorven zonder ademskreet
In kleine lieve nageltjes
Blauw omdat het bloed
het nooit leefde
vergeten was
om te zijn
het spijt me zo dit niet begrijpen
Van jouw beeltenis
Jouw ziel
heeft een mooiere reikwijdte
dan enkel een foto
van jouw dode lichaampje hier
Je koos ervoor om toch maar niet te komen
om welke redenen dan ook
Mijn zielepijn vermengd zich
met het schokkende je ouders doen
Jouw beeltenis
doen showen
opdat eenieder
zien zal welk een pijn hen overviel
begrijpen doe ik doch niet
vanuit jouw zielekant
die helaas is gestrand
omdat je niet wilde komen
bij nader inzien
te laat misschien
om nog te zeggen
sorry
nu even niet
een andere keer misschien
Intense stilte
straalt van jouw gelaat
Van jouw kleine mensenwezen
zo af en zo
niet levend..
dat de stilte aan ons voorbij gaat

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 25/10/2006 ]
5
Ik schonk je [ 13/10/2004 22:56 | .-·~¤AnGeLWinGs¤~·-. ]
Ik schonk je
al mijn paarlen
mijn diamanten
mijn edelstenen
mijn rijkdommen
deelde alles met jou
en je gooide
alles
voor de zwijnen
Alsof ik niet meer waard was
dan een dier
Toen heb ik het eens omgedraaid
en bedacht me
dat enkel een ”zwijn”
deze rijkdommen
kon vergooien
deze schoonheid kon vertrappen
want een mens
een eerlijk
mens zou zoiets nml nooit doen
_________________

Ik vind een oud gedichtje terug.. [ 24/7/2004 18:46 | ~*~AnGeLWinGs~*~ ]
Oma

Lieve oma, wat ben je lief,
als een meisje jong, je gladde huid , je witte haren.
Je handen fladderen soms, alsof je speelt met snaren.
Wat lief , jouw lachje, je oogjes , je magere schoudertjes , nog steeds,
zo onoemelijk lief…, zo zacht…
Wat ‘t lot ook bracht.
Soms zo helder van geest , en soms in het verleden.
Ik hou van jou, voor altijd, in het toen, en nu, en in het heden……….
liefs oma van Angelwings

[ Angelwings| 11/1/2001 ]
Ik zag jouw handen.. [ 25/4/2004 00:50 | ~*~AnGeL~WinGs~*~ ]
Ik zag jouw handen vandaag
zomaar
opeens
zij
stond daar
en had jouw handen
jouw gezicht ergens
in de verre verten van mijn herinnering..
en
ik voelde pijn
jou te missen
jouw handen
trilden daar
jouw aders klopten daar
in die handen
jouw witte haren
glommen daar zomaar
in de zon
in haar die vreemde vrouw
opeens
zag ik jou
weer
was je bijna vergeten na alle pijnen
en verdriet
ineens
zag ik jou
daar zomaar naast mij staan
en de pijn vlijmde door mijn hart
en
de tranen wilden gillend een weg banen zomaar
door mijn ziel heen
naar buiten de zon in
de buitenlucht in
en die oude vrouw daar
oma
ze leek zoveel
ineens op jou
dat ik maar wegliep
snel
sneller dan ik denken kon zag iemand kijken
zag ze
de herkenning
en begreep ze
of niet
oma
‘vandaag miste ik je
weer eens
zo heel erg
zag jou
zomaar in een vreemde vrouw

Het
Recht
om
vrij te zijn
in Denken
maar niet
in
Woorden
De
Woorden
die Moorden
de Woorden
die
Vermoorden
Woorden
die Stoorden
Woorden, Moorden, Denken is vrij,
maar
de
Woorden zijn
Dood

Angelwings 2004

De duif
Vliegt op
en
Verliest
zijn veren
Deze dalen
op
ons neer
Bij laffe daden
keer
op
keer
Angelwings 2004
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 25/10/2006 ]
Long time no see
Long time no see,
Ik zag je ineens met andere ogen
Er was geen vriendelijkheid in jou
Er was geen warmte of liefde,
Ineens zag ik jou
In het licht van vrijheid
Geen vraag zelfs hoe het ging
Interesse was een woord dat
Weergalmde als een koude echo in een spelonk
Van een ravijn
Geklonken voor er een wij was
Ik kon dit nooit overbruggen
Al die verloren jaren vragen waarom,
Geen antwoord alleen een NU
In weten dat je echt zo bent
Nu ik je een tijd niet zag
En ik weet
Dat ik je eigenlijk niet eens graag mag

angelwings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 23/10/2006 ]
Ik zie
Ik kijk in ogen
Ogen die niet eerlijk zijn
Ogen die denken iets te showen
Aan liefde en vriendelijkheid
Keek er dwars doorheen
Zomaar opeens
Wist ik : Dit is niet echt
Mooie beloften, gaven zij
Met zg eerlijke blikken
Ze lieten ons stikken
Reden onbekend
Als je het vraagt, is er niets
Niemand kan haar vervangen, Maar
Een beetje meer had toch wel gekund?
Familie van mijn moeder, vader, desnoods
Niets….ze lieten me vallen in een diepe put!
Hoewel zij geen besef van een put hadden
Dachten dat ik het wel redde allemaal
En ik doe het all by myself!
Maar God ik vraag me keer op keer af
Waaraan ik dit toch verdien,…
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 23/10/2006 ]
Het Egoisme
Het egoisme
Dat hen vervuld
Van zichzelf
Alles vergetend om zich heen
Bezig met het ego zelf
Geen belangstelling in de ander
Geen liefde over voor de ander
Geen warmte voor een ander
Hoe arm zijn zij wel niet, die niet
Kunnen geven
In dit leven, zo kostbaar en bijzonder
Aan een ander zo nabij
Angelwings
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 23/10/2006 ]
Verlies
Iemand verliezen
Aan het leven na de dood,
De dood na dit leven, na dit zijn, in zijn!
Men zegt dat het slijt,
Op den duur,
maar
Het slijt nooit
De pijn wordt niet minder,
Maar het is net of je Geest
Je verdoofd na vele jaren
Doof maakt voor pijn die is
Maar slijten doet het nooit
Angelwings
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 23/10/2006 ]
Als de deuren open gaan
Als de deuren open gaan
met hierin
jouw spulletjes
Als ik de hoop
kan weerstaan
Om jouw geur
Aan te kunnen
Dan
zie ik
allerlei dingen
die je met zoveel liefde kocht
proef ik jouw eenzaamheid
in al die kleine dingen
Alsof er een verlaten traan
achterbleef
op wat je zocht
en kocht
Opdat iets die liefde zou vullen
die je nooit
gevonden hebt
Verloren had
Ergens
in dit tranendal
Verplaats ik nu
uit de stoff’ge kast
Zomaar al jouw dingen
Voel ik de verlorenheid aan
die ook ik
zo mis
in dit leven

Angelwings 2005
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 21/10/2006 ]
De dood is liefde net als jij
In de nacht
huilden mijn ogen
mijn hart
zo diep om jou
die ik verloren heb
in dit leven
zo ver nu van het verstand
Mijn hart klopte nog bijna
enk’le laatste uren
tot jouw woorden mij
redden kwamen
vanuit je liefde
te ver voor het verstand
zachtjes streelde je mijn
energie
liefdevol weer glad
De rust volle deken
viel op mij neer
en dreef de pijn voorbij
Het verstand deed het niet meer
Mijn gevoel dreef langzaam voorbij
Tot de rust weer uitkwam in diepe dromen
dromen die ik vergat
waaruit ik ontwaakte
uit een soortig verkwikkend bad
van gouden energievolle stralen
geopend wederom tot leven
Met blijdschap diep tot in mijn hart
denk ik bevreemdend nog
aan die nacht’lijke uren
in angst en verdriet en dood zo nabij
kan nu alleen maar lachen
want de dood
was liefde
net als jij

AngelWings
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 21/10/2006 ]
Vertrouwen
Vertrouwen,
Tis nu kapot in mij..
Gegeven zovele jaren, in dag en ontij
wetende dat alles, misschien
waard’loos was
Niet begrepen werd
Verguist werd!
Deed het ertoe? Nee…kracht hield me overeind
Toch deden woorden pijn…
Mijn naam was niet onkwetsbaar nml.
Mijn zijn niet oneerlijk zoals zij dachten
Pijnlijk bewust van zijn
En weten..besefte ik steeds meer
Wie zij waren en ik niet…hoewel
Projecties geilden op
een zg weten…
Moedeloos knielde ik neder
Nederig voor GOD
En een stem zeide…
STA OP!
STA OP!
Alsof ik niet mocht knielen maar zij…niet ik

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 15/10/2006 ]
Don’t
Don’t separate from me, thou dearer than my eyes
Solace to my soul, calmer of my heart’s cries.
Lovers cannot reach the hem of His shirt
Their shirt of patience, with shreds dignifies.
Let not your fate and lot, mishaps for you devise
In ravishing the hearts, you win the highest prize.
O preacher of creed, you forbid me this love
I forgive your errs, you have not seen the Wise.
Why would the Beloved, Hafiz criticize
Exceeding the bound, ardently denies.

Hafez

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 7/10/2006 ]
The knife
You cut the girlie from her mom.
You think you can get away, with that hate
Inside of you,
you thougt the mom was cheap,
You realy thought she was stupid, cause she left you,
You killed love, in one way, maybe 2
How you think, you will ever deserve love again in life
If you do so
The way you did?

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 1/10/2006 ]
Je ogen
Je ogen die dwingen,
Mij aan mijn voordeur,
ik had mijn hart al gesloten,
En toch sta jij daar, na lange tijd
De herinnering is er een van pijn, verlorenheid en verdriet
Ik zou je de weg moeten weigeren
Ik weet dat ik dit moet, maar je ogen dwingen mij zo
Dat mijn hart nu bloed,
Bijna weggezogen
Trek je mij weer in je val,
Net als toen, lang geleden,
Ik vecht, ik praat, ik vecht, mij vrij
Maar je ogen dwingen
MIJ…

Voor nachtvlinder

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 24/9/2006 ]
Vaarwel
Geweldig ben jij
Wat was jij stoer, na al die jaren
Vriendelijkheid
Na al die jaren trouw
Vriendschap geboden,
vertrouwen zelfs
Kwam en ging je keer op keer
Wel niet…wist jij wel wat je deed?
Je laatste tirade vervulde mij met walging
Omdat het precies zei wat men van je dacht
Je was werkelijk diegene
Waarvoor men je aanzag
En ik zag het niet
Al die jaren zag ik niet wie je werkelijk was
Maar nu…Vertrouw ik niemand meer…Tis ook
niet nodig nml
want vertrouwen moet je enkel hebben in jezelf en niet
In anderen die het kunnen misbruiken
Vaarwel

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 23/9/2006 ]
Het zg zoet na den wraak
Het zou zoet worden, als wij maar braaf zouden
Luisteren naar hun gebrabbel en gekift
Waar zij de tijd nog voor vonden onderling
Gezeten met hun derriere op het pluche
En in de ene hand een sigaar en in de andere een gouden pen
In korte jaren die langer leken dan ooit
verknalden zij een land
Dat tolerant was en vriendelijk
Tot op zekere hoogte, zeker
Maar toch er was iets voor te zeggen dat
Dit land van ons was
En van hun
Die kwamen van verre
Het ging nog wel zo redelijk langzamerhand
En toch kwam de klad erin
Want eenieder weet immers
Dat armoede geen vrede oplevert?
Dat alles wat zij namen en met gulle hand uitgaven aan
Hun projecten
Zoals zij dachten dat goed was
En velen
In armoede ten onder gingen
Beknibbelend op voedsel
Goedkopere kwantiteiten
kozen
Omdat er geen keuze was
En toch sliepen velen in
niet meer beseffend dat het ooit anders was en kon
En mocht zijn
De rijken aan de macht
De rijken met een Christelijke visie
Laat mij niet lachen….
laat mij niet lachen van verdriet
Zoals zovelen hun handen in wanhoop richten ten hemel
Verloren voelend
In een verharde maatschappij
Zonder mededogen voor de medemens
Zonder groet of glimlach
Voor een ander
Enkel nog haat en nijd to elkaar
Met welk een reden kan iemand mij nog zeggen
Dat geld niet gelukkiger maakt..
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 23/9/2006 ]
Plagen
Waarom
Plaag
ik
Mijzelf
Immer weer met die gedachten
Die de mijne zijn,
ik weet het
Gedachten die niet hoeven
Alsof ik mijzelf plaag,
Met zijn
En mogen
En weten
En ik…ben
wie ik ben, die ik ben
Maar fijn
Is het soms niet
Jezelf zo te plagen
Met gedachten
Die je pijn doen
Zoals ik mijzelf doe
Met een weten, van iets dat is zoals het is
En zal zijn
Ooit , nu en morgen of gisteren
al was

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 23/9/2006 ]
Moede(r)loos
Moedeloos
Soms denk je….
Ik probeer te creeren te zijn…te voelen wat een ander ervaart…
Maar er is geen enkel aplaus of een publiek
Ik verwacht ook niets meer in die zin
Je vecht
Als tegen de bierkaai
Toch ergens moet er een opening zijn
Tussen de mazen van
Het net
(?HETNET)
En vind die maar eens…
Vind ze maar eens

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 23/9/2006 ]
Denk je
Heb ik jou gedragen 9 maanden?
Om te zien hoe jij jezelf eronder probeert te krijgen?
Heb ik jou opgevoed? Om te zien
Hoe jij discipline laakt?
Heb ik jaren gewerkt en gezorgt voor jouw welzijn om te zien, dat je
er de draak mee steekt soms?
Denk je dat het leuk is om te zien,
Vanuit deze zijde, dat jij
Denkt je niet te kunnen redden zonder mijn aanwezigheid in levende lijve?
Je het opgeeft, als zijnde een futiliteit?
Ik weet wel hoeveel verdriet je lijdt, wat je voelt
Als zij langsgaan zonder emoties
Ik weet wel, dat het hard en zwaar is,
Ik weet ook wel dat je net als ik hoop dat het anders kan, kon, had kunnen zijn
Wat wil je ermee veranderen?
Die wereld die is zoals zij al was?
Die mensen die zijn zoals zij altijd al waren?
Hoeveel pijn moet jij doorstaan, voor je begrijpt
Na al mijn pijn tav die mensen
Die ook mij zo teleurstelden
Voordat jij begrijpt
Wat ook ik te laat begreep
Denk aan en om jezelf
Want dat ben je waard
En weet dat ik vanaf hier
Toekijk en trots op je ben
Als je de kracht in jouzelf hervind!
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 23/9/2006 ]
I know you are not my friend
I know you are not my friend,
I know you come just to hurt my feelings
I know you want to see me cry
Your love is not real
Your words are a lie
You try to show me friendship
But it is so empty inside of you
You know that i feel you
You know i care
You just hurt these feelings
Cause you think it is one of a million
To laugh about
To feel better about
But i know you are so lonely inside of you
You make me tired

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 10/9/2006 ]
Eurotiek
De atoombom
de Neutronenbom
DeNeuro
Neurotiek
Allemaal onzin en gevaarlijk
Voor ons menselijk gestel
Doden doet het in elk geval
De prijzensteiging
het goedkope eten
De neuroos
werden plotsling gek’
sloegen toen een oma dood
of iemand anders lek
Schoten in het wilde weg
De bankstellen overvallen
De kunstwerken van de muur
Dat ze die nog konden kopen werkt immers nogal zuur
Wierig teelden planten
zich uit over ons vaderland
Kronkelende massa’s
in de hersenen
werden
gedoofd met
nederewiet
Niemand verschoof immers in deze
buit
de zwarte piet
Eigen zak
Was veel belangrijker
dan oma die stierf tegen het behang
in haar vaag naar appeltaart geurende
gang
Niemand die nog kon treuren
nadat
tv verstild
verdriet getoond had
jarenlang stomgeslagen
niet gevoeld meer
Niet wetend nog
naar
de uitweg in dit gevang
_________________

Angelwings
2004
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 8/9/2006 ]
Liefde
De liefde van jou
Die je me liet ontvangen
Waar ben je?
Ik zoek
Jouw energie
Je leven dat niet meer is
Ik zoek…
en mis
Jouw wezen
Jouw energie
In het leven
Ik luister adagiato en weet
Daarin jouw ziel te hervinden
Je energie zijn
In een muzikaal argument
Nooit wil ik jou vergeten
Jij vrouwmens
Dat zoveel was
En gaf
Als moederwezen
Ben jij
Goddelijk
Ik zoek je in alle dingen
Natuur
Muziek
Wezenszijn
Verloor ik jou
Dan aan de dood?
Zo wreed zal God toch niet wezen
Zo hard zal het leven toch niet werkelijk zijn?
Dat ik dat wat ik had
Verloren mocht gaan
Uitstervend
Aan een naam dat de dood heet?
Ik wil dit niet accepteren
Ik weet dat dit niet zo is
Breng me jou energie nog
In dromenwerelden en stel
Mijn ziel gerust
Opdat ik rustig slapen
Kan gaan
Zonder alles dat eens was
En zonder jou
Is weggegaan
Want de reden
Is mij nog steeds ontgaan

Angelwings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 9/8/2006 ]
En dat doet me pijn..
Als ik kon verwoorden in
simpele woorden
Dat ik je zo nodig heb soms
In het leven
Dat ik soms in het
Alleensaamheid wil delen van een Nu
dat ik dit alles samen wil delen
Met iemand anders
Misschien ben ik verblind?
Dat ik je niet zie zoals ik zou moeten zien?
met Jou alles wil delen
In een sameneenheid
Nuzijn
Hoe kan ik woorden verzamelen als
in mij mijn hart stotterend,
hapert in het bedenken van woorden
Die emoties verwoorden willen, die
Ik niet eens kende, sedert lange jaren
Verlorenheid
wil ik het leven delen met jou
Waarvan ik denk dat wij samen
Antwoorden kunnen verzinnen
Samen weten wij evenveel als we niet
weten als zijn we alleen
Dus wil ik delen maar
Zijn er geen woorden meer enkel een weten en
Een niet zeggen
En dat doet me pijn

Angelwings
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 9/8/2006 ]
Jouw hart
Jouw hart bonst
Bij de angst te verliezen
Bij het weten
dat het los moet laten
Dat het zo intens liefheeft
Ik ken je angsten
Ik was ook daar
En nog..is er geen begrijpen
Dat doodgaan
mensen
Die je verliest
ik kan je zo weinig helpen
weet ik
Dat jouw tranen
In diepe diepten en verten
Mijn angsten nu overtreffen
Dat alles jij voelt
Nu
Het morgen is van vandaag al is
En Verlorenheid zich meester maakt
Van je geest en je gedachten
Ik kan woorden schrijven
Maar niets van dit alles
Zal dat wegnemen van een weg
In een nabije toekomst
Ik kan niet
jou beschermen tegen alle pijn
Die werelds is
Het zal je sterken en doen rijpen
Zoals het leven is
De dood is een harde waarheid
Waartegen geen mens
Bestand is
Wat is en zal zijn
Ook al wil je het niet…..
Mijn hart gaat naar je uit
In kracht en liefde
Voor jouw zijn
Ik kan kleine dingen met je delen
Maar niet de harde waarheid
Voor jou nu misschien

Kracht Liefde en veel Licht
In de strijd die nu volgt
In een ooit
zo nabij!
Liefs Angelwings!
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 9/8/2006 ]
Sometimes people like to hurt others
Sometimes people like to hurt others
They don’t know why for sure
They just want to mess around
In your life
Cause they miss a thing in life
Something you have
And they don’t
They mis it..for a long time
Ago
Hurting you seems to be the best thing
It makes them feel bigger and great
cause they lost
(a long time ago)
it all
But they forgot
They did it all to themself
You just remind them of it..
You just did …
Wingzzzzzzzzzzzz

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 9/8/2006 ]
Waar ging je heen
Waar ging je heen
De dag
Dat je ziel het tijd vond
Om heen te gaan
Naar andere verre oorden
Ik heb je ervaren
In dromen
Je aangeraakt
In dromen
Zo ver weg
Verleden
Is dood
Heden is NU
Morgen?
Waar ging je heen?
Angelwings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 9/8/2006 ]
Het interesseerd mij niet
Het interesseerd mij niet
De namen van wijzen
Die men verwoorde
De grootheden die wezen op
Het leven diens zij
Namen bekoren mij niet
Opdat zij maakten wie ik ben
Wie ik ben in een NU zijn
Ik pronk niet met wetenschappen van een ander
Ik pronk niet met wijsheden van die ander
Ik luister
Ik weet dat wat ik nodig heb
Is er…in een Nu zijn..
Namen hebben geen belang ook zij
Bedachten zinnen en woorden
Bevlogen
Sedert tijden
Van hogerhand misschien
Maar ook zij waren mens
net als jij en ik
Je neemt dat op in jouzelf
Wat je nodig hebt
Zonder naam , zonder toenaam
Zonder gift is al het geschrevene
Gratis
Van bovenaf zo
Geregeld
En heeft elke wijsheid
Geen naam nodig
Angelwings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 9/8/2006 ]
Money
Money is all left
In your simple mouth
Empty brains
Cause of drugs
Cause of drugs,
Nothing left
But a devil inside
To scream
To others around You
To hurt
To Hurt
Just hurting others
Cause of your own mistakes
You make in your life
Blaming others
You never grow
You never grow
Childisch one
With the devil inside
Run….
To ex…
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 2/8/2006 ]
Poisened man
Poison around you,
Beasty one
Poisoned air
All around Your pride
You are nothing anymore
And you know it
The only thing is left
Is your pride
And pride is nothing
To love
And i know
You know it
Spilled energy
That;s what you are
Poisened man..you are
Nothing left but pride
Pride to hurt my soul
They are watching you
Around your shoulder
I know it…
Emptiness is yours

to my ex…

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 2/8/2006 ]
Aards tenue
Speels
Verwoorden je woorden
Mijn ziel
Opdat jij weet
Wie ik ben
Je glimlacht
In diepe stilten
Nachtelijke uren
Ik weet allang
Ik glimlach mee
Weerkaatsende energieen
In alles dat was
Zo lang gelee
verloren toch niet vergeten
In een zijn
momenteel het Nu
Glimlachen wij samen
In ons aards Tenue

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 1/8/2006 ]

_________________
.

..~*~AngelWings~*~ .
~*~AngelWings~*~
AngelWings
Aantal berichten: 554
Leeftijd: 43
Hobby’s: Digitale beeldbewerking, lezen, dichten en schrijven
Humor: JAH!
Angels Punten: 205
Reputation: 0
Registration date: 11-03-08

Bericht nummer 8
Re: Gedichten 2009
van ~*~AngelWings~*~ op 11/1/2010, 19:31
Verdriet
Waar was jij vannacht
Die niet levend is
Meer in dit aardse leven
Van zijn
Ellendige pijn?
Ben je mij vergeten of
Heb ik mij al die jaren vergist?
De tranen die stroomden van onzinnige pijn
Van onzinnig verdriet
Onzinnig verzin ik dit nu niet?
Het gemis dagelijks
Alles dat ging
Van ons bestaan?
Verlorenheid
Vechtend heel verbeten
Schreeuwde mijn hart
Vannacht vol pijn
Verlorenheid zonder jouw zijn
Jankend als een klein kind
Zat ik daar op de rand van mijn bed
Starend naar mijn handen
Waar de tranen hun weg vonden
In een lavastroom zonder ophouden
En bedacht ik mij dat de wereld zonder jou
Zoveel harder leek
Dan ooit tevoren
Voel ik mij gelijk een leeuwin
Vechtend voor het geen is
In een nu zijn
Verlorenheid
Met dat waarmee jij heenging
Niemand anders nog die kan weten
Van de tranen die ik verloor
Diep in de diepdonkere nacht
verlaten
Verloren
En toch…ergens
Voelde ik jouw kracht
Diep in mij..
Was je dan toch
ergens naast mij?

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 29/7/2006 ]
Een echte vriend
Barstende sterrenstelsels
Inmens grote werelden, ons niet gekend
kenden wij niet
Immers datgeen wat al is?
Woordenloos leven wij
Zo langs elkaar heen
Denken wij elkaar te bedotten
In een nietszeggend kontakt
Vragen wij ons af
Waar al ons vertrouwen is gebleven bij
Al dit mensenleven
Delen wij toch ons energie
Met elkander
Want Jou toelaten in mijn leven
Is mij toelaten in de jouwe
Toch een samendelen
Op wat voor niveau dan ook
Troosten wij ons in onszelve
Dat we beter waren
Dan de ander
Slimmer zelfs misschien
Toch verloren wij
In al die consternatie
Misschien een echte vriend…….

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 29/7/2006 ]
Verleden
Soms zegt men
Laat het verleden leden zijn
En niet een lijden nu
Spreken zij niet vanuit een gemak
Van niet ervaren zijn?
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 29/7/2006 ]
Woorden
Woorden der verloren zielen
Komen je ter ore
Ze huilen gelijk wolven!
Verloren zijn zij, in een lach
Een spot moment..van zijn!
Beter doen zij niet weten, dat er meer is dan zij nu weten!
God weet wel wie de weter mag zijn en wie niet!
Spottende honen zij…verloren zielen
Zo sad…
Vloekende zij die verloren zijn van ziel!
God weet en glimlacht
Ook zij moeten leren dat…niet alles is zo zij denken en geloven dat
er geen geloof is…
En dan glimlacht hij!
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 29/7/2006 ]
Vechten
De nacht kwam
Met donkere uren
Eenzame spelonken die je
ziel doorboren
In een weten dat
Ooit
Het leven voor jou
Teveel wordt
Van het goede
Of slechte
Tis een speling van
Het Lot
Dat speelt met
membranen
Van cellen in spelonken
Van een ooit
Een zijn in
Het wezen
van gedrag van
Deze dag
Wie ben JIJ?
In al deze cellenspelonken vol vochten die vecht
tegen de bierkaai des levens?

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 29/7/2006 ]
Dichterbij dan ooit
De muur
afstand
elijk
Ver weg…zover weg….dat een woord…de stilte niet verbreken kan!

Diepgang mist……al jaren
In stilte die niet is
En toch
Is….
Stilte diepgang in een niets zeggend iets..
Dichterbij dan ooit…

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 29/7/2006 ]
Verloren zijn in iets
Speelse woorden die
bekoren wat het ook kost
Je zin is er in zins
Dat wat je wilt en zoekt
Zal gebeuren zo je zins verwacht
Lachend duik je ten onder
in het spit je bracht voor de ander
Je ontsteekt de vuren
Je glimlacht bij het idee
Je vergist je weergaloos!
Maar deze vergissing is zoals gewoonlijk
Een verloren tijd!
Alsof online geen echte mensen leven en zijn?
Alsof alles een game is zoals jij!
Je voordoet
Je doordraaft
Voorbij grenzen van jouw dromen
Je niet krijgt wat je wilde hebben?
Een verblindend spel!
En toch is er een verliezer,..ook al denk jij van niet..
je verloor je waardigheid!
Ook al denk je van niet
Je denkt dat je ‘hoog’ en droog zat
Maar je val is harder dan zelfs ik hebben kan?
Ik sluit deuren!
Achter mij omdat verloren zijn..in een niets erger is dan verliezer zijn in iets…

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 29/7/2006 ]
Stilte
De stilte is soms oorverdovend
Blindelings op de tast
zoekend naar antwoorden
die niet komen
enkel in raadsels
voorbeeldige beelden in raadsels
geen woorden zoals ik ken
speels raak je mijn ziel aan
alsof ik zou geloven
en jij in mij
alsof wij beiden een zijn
en toch niet
als een weerkaatsende spiegel
verwoorden wij
samen een deel
van ons zijn
in stilte die soms verwoorden zal
wat is zoals het is
alleen durfde ik niet
en jij nog minder dan
niets te zijn in iets en
iets te zijn in niets
of iets te zijn in iets
samen delen in een raadsel
dat geen woorden vermag
enkel een glimlach
als uiteinde van een lied
en zeggen denken sorry ik was het niet
Misschien is het goed
want wij
van vuur geboren
zouden elkaar misschien verschroeien
voor wij zouden beginnen
met beminnen
laten we dat nu maar niet doen

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 29/7/2006 ]
Lieve oma
Lieve oma
Waar ben je nu?
Met jou gedachten?
Waar ga je heen?
Wil je gaan?
Oma, lieve oma,
Ik ben bang voor de intense leegte die je achterlaat
Jij lieve, lieve, mijn…
Jij klein lijfje, zachte witte haardos, je mag’re handen op het dek
Jij liefdevolle geefster, waar ga je nou toch naartoe?
Wil je ons nu al achterlaten, zonder jou, hoe moet dat nou?
Lieve oma toch het leven heeft jou zwaar belast,
Jij rots in de branding voor eenieder stond je klaar.
Lieve oma, nu lig je maar en zwijgt je woorden
Je gezonde voeding al die jaren laat je lijf leven, maar je denken zonder woorden, kunnen wij
Begrijpen, wat je dacht?
Lieverd 2 jaar geleden, sindsdien was het leven nooit meer als voorheen.
Dankbaarheid en schuldgevoelens, nooit kan iemand dat wat jij deed,
Immer vrolijk en opgewekt,
Jij kanjer van een vrouw,
De dag waarop jij werd geboren was de dag van veler geluk
Alles wat je achter zult laten zal jou herdenken in liefde.
lieve zachte handen rustend op het dek
Moegestreden en nog vechtend
God het doet toch zoveel pijn
Oma laat de hemel waarheid zijn
Jij lieve, lieve, mijn
2000
Angelwings voor oma,
Mijn oma is overleden 09-08-2000
7 maand later mijn moeders een na oudste zus, daarna 9 maand later mijn eigen moeder en, anderhalf jaar later mijn neefje..

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 12/7/2006 ]
Liefdevolle herinneringen
Liefdevolle herinneringen
Geuren van d’ontluikende bloem
Drijven langs geheugenstrengen
Eeuwig DNA
ALsof de tijd terug vloot naar een toen
De doden weer tot leven kwamen
Je hart de pijn uitkreet in nood
Herinneringen
Vanuit
een Leven na de Dood

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 12/7/2006 ]
Engel en antwoord
Lieve vanuit tijden voorheen
waarom denk je dat ik vleugels heb
van sinds tijden voorheen ben ik immers niet meer aards
in jouw zijn
Toch ben ik aanwezig in al jouw vragen en ontdekkingen
Een groet heb ik niet nodig want ik koos nml voor jou
Je omarming is vluchtig maar niet nodig weet je dat wel?
Doe geen moeite mij te kennen ik ben je nml iets verschuldigt een taak die ik op mij nam!
Ik ben zo ik ben ook zonder verschijnen en tekeningen van mensen die zeggen
mij te kunnen zien
in onbewuste dromen ken je mij immers al zo lang
je hoeft mij niet te kennen want ik ben nml
zoals ik ben zonder enige vorm van weten van jouw zijde
De windvlaag was ik ook niet..omdat ik niet aards meer was sinds lange tijd
ik denk dat de windvlaag echt de wind was
of een overledene die liefde bracht misschien
Ik ben er gewoon zoals jij er gewoon op aarde bent
je zijn is genoeg om mij in te zonnebaden
in de liefde jou te mogen bijstaan!
Je bent mijn opdracht dus vergeet dat niet
om gewoon te leven zo je bent
zonder enig schuldgevoel tav mij
want ik ben er voor jou
omdat het hoge koos voor een samen voor ons in het nu
angelwings
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 1/7/2006 ]
Gemis?
Gemis
Dagelijks? Nee, niet meer…
gedachten soms..
opeens…zijn ze er, als zij..wil dat,
ik er ben, opeens in diepe gedachten voor
wat zij wenste voor ons!
Jij ben alles vergeten, wensen en verwachtingen,
Je hebt het druk met zijn en leven op jouw manier…
Er was nooit plaats immers voor meer?
Wij 2 zijn net teveel voor een wederom nieuw leven
Want dat wil je niet geven…
Je hebt me voor de zoveelste keer verlaten
Zonder nadenken zonder emotie zonder gevoel..
Wat moet ik hier nog verder mee?
Als zij komt vragen vanuit een hemels zijn?
Als zij denkt dat dit voor ons goed was..?
Waar ben jij? In gedachten ver weg van ons en alles dat leven heet

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 1/7/2006 ]
Het zou toch een teken moeten zijn
Witte bloemenbladeren
Stralen in hun zijn
De pure zuiverheid
Als een verblindend ravijn
Van Schoonheid in een
Wereld vol Pijn
En levenslessen
Onbegrijpelijk soms, dat
schoonheid zo dichtbij
Het lelijke verkeren kan
Dat tranen, verzouten tot stille
verharde stenen die dragend
op het hart
zoveel pijn verdragen kunnen dat
Hardheid de zon vanuit de bloemenschonebladeren
de perfektheid
Van het leven aanduiden
Het zou toch een teken moeten zijn
Dat er na regen altijd zonneschijn komt?
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 16/6/2006 ]
Te moe
Zwijg Mij,
Stem in Mij Toe
Dit spel der speelsheid
Worden we nooit moe,
Spreek wanneer je spreken moet
Zeg me wat je wilt
maar zwijg over alles dat
ooit komen kan
Want daarvoor zijn wij al te moe

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 16/6/2006 ]
Een lach…
Een schaterlach
klinkend gelijk een fontein
Van sprankelende druppels
spetterend rondom zich heen
Gelijk een aura
Vonkend schoon
Zuiverheid van toon
Trillend van verlangen naar meer
luchtledig
Dwarrelend gelijk een veer
Dwaasheden
In gedachten, beter nog dan alles wat
negatief is, een lach kan een dag
goedmaken die verkeerd begon
Kan een mens zelfs gelukkig maken
Gewoon zomaar op straat
Zonder schaamte
Glimlach..spetter en dans gelijk de druppels
van een fontein, verstrooi je vreugde vanuit je aura
wees een bron van vreugde voor alles
dat leven is…
Dan heb je Jezus goed begrepen toen hij lachend zijn kruis opnam
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 16/6/2006 ]
De mensheid
De mensheid
loopt af en aan
zichzelf voorbij
Aan alles dat ik was
en vooral jij
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 16/6/2006 ]
Met jou zou ik…
Met jou zou ik
aan stille schemerige stranden willen zitten
wat pingelen op een gitaar
zomaar samen daar zijn
samen even een
in het alleen zijn
Delen van ons wezen
in vriendschap
Verder niets
Een goed fles wijn
een verhaal, uit een boek desnoods
of zelf bedacht…
Maar eens hoop ik dat een vriend
zo vriend kan zijn voor
mij

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 16/6/2006 ]
Diep in mijn ziel verankerd
Vanuit de verte
staren ogen
vol liefde, warmte…zomaar……….
In de nachtelijke nachten
voel ik jouw wezen,
zomaar dichterbij
Hoe wonderlijk het leven is,
dat jij zomaar
zo ver ,
zo dichtbij
kan zijn…
diep in mijn ziel verankerd

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 16/6/2006 ]
Ik zie je ogen
Ik zie je ogen zoekend op mijn gezicht
Alsof je alle antwoorden lezen kan
Ik ben geen Godheid, iemand anders evenmin,
Niemand kan je zeggen,
Wat de waarheid is,
Probeer niets te vinden
In mijn blikken of woorden
Dingen die er misschien niet eens zijn
Niet eens gevonden willen worden,
Ook al doet dat nog zo’n pijn
Probeer je nu eens zelf, op
eigen benen te staan?
Je kunt het nml best
Dat geef ik je te verstaan
Luister alleen naar deze woorden en vergeet
De rest, want
Anders heb ik het straks verpest,
Snap je wat ik zeggen wil?
Begrijp je wat ik bedoel?
Zoekend in de wereld, zijn de ogen van een ander
Niet de jouwe, dus leer
op eigen benen te staan
En niet te kijken naar de ogen van een ander
Want je kunt het best alleen,
Geloof me je kunt het best alleen wel aan!
Je hebt niemand nodig
Die misschien sterker lijkt dan jij
Je hoeft niet te horen
Woorden van een ander
Die misschien beter lijken dan die van jouzelf
Geloof jij nu eerst eens in je eigen woorden, daden en zijn
Dan scheelt dat in het leven
Een wereld van pijn

Angelwings
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 9/6/2006 ]
Regen
Je wordt boos als de zon schijnt,
je wordt boos als het regent
Je ogen staan anders
Zo raar
Ik weet dan
Dat ‘het’ je weer gevangen heeft
Je mij nooit meer met rust zal laten
Je niet begrijpen kunt of wilt
Dat ik echt
Niets meer voel
Voor de man
Die de regen en de zon uit mijn hemel stal
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 19/5/2006 ]
4 MEI
4 MEI
Nog even voor de klok van achten ga ik snel naar huis
Twee minuten stilte
Herdenking voor de buis
Het gras is zo prachtig groen
De natuur ademt zijn rust
Al het lawaai lijkt in slaap gekust
Nadenkend staar ik naar de mensen die hier geen aandacht aan schenken
Die niet aan de gestorvenen denken
Enkele auto´s rijden af en aan
Fietsers zie ik gaan
Het is misschien al lang geleden
Maar mensen wees toch tevreden
De vrijheid die wij hebben heeft veel zinloos geweld gekost
Daarom mogen wij niet vergeten
De neonazi´s staan weer op , het is niet weggesleten
50MILJOEN DODEN
We mogen niet vergeten
We mogen dit niet vergeten
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 4/5/2006 ]
War
*War*

Oorlog
Angst
Zwart
Dood
Mensen
Het licht
Vind je
Door
Te Leven
Zinloos Moorden
Uiteengrukte Families
Soldaten
Gooi je wapens neer
Zonder jullie
Is
De
Politiek
Niets meer
Laat ze een Potje
Schaken
Wie wint
Heeft Gewonnen
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 4/5/2006 ]
Familie
Familie
Liefdevol
denk je
Dat zij zich
Druk maken om
De ander
Maar alles blijkt een schone schijn
Niets waardig
Als zijnde geheten
Liefde
Want zomaar is niet meer
Desondanks
Ondanks
Je dit wel wist
Lange tijd
Denk je alsnog
Dat er ooit
Nog hoop is
Op liefde
Van dat bloed uwer bloed
Maar wat niet was
Kan toch nooit iets zijn?
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 15/4/2006 ]
Wreedheid
Spottende wreedheid
braakt zij uit
Vanuit innerlijke pijnen
Ik begrijp het ergens wel
Maar toch dat zij ieder
Ziet als boosdoener van
Het lot dat Het leven Is
Dat Had ik gewoon even Niet Verwacht

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 15/4/2006 ]
Fiets
In nachtelijke uren
Licht van een fiets– iemand, in jouw tuin van ooit
Even dacht ik, even maar
Stel dat, je nog was, dat zij jou was
Op dat uur, fietsend naar huis
Maar
Jij bent niet meer
En zij woont nu
In jouw huis
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 15/4/2006 ]
Engel
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 11/4/2006 ]
In nachtelijke witte zachte dijen…
In de nachtelijke dromen ontwaard hij in een draaiing, van de eigenaresse,Geurige bloesemranken, lentegeuren!
Wordt hij in zijn hondendromen omver geduwd, bovenop haar
witte nachtelijke zachte dij!

Bovenop torende hij miniscuul, gelijk een Goliat en zijn David
Nog half bedwelmt door roezige dromen, over Chihuahuateven
Droomt hij nog even voort!

Repelend over haar bovenbeen
Onder haar opgerolde nachthemd
ontbloot schoon
Voor hondenogen dicht onder het dekenbed
Zag hij niets anders dan zijn dromenschoon
Hij greep het bovenbeen vast
uit alle macht
En nam zijn kans toen waar
Met een rotgang knalde hij hierna
Met een golvende beweging van haar machtig been
Zomaar pardoes op de grond
Wakker geschud uit schone hondendromen
Mompelde zij in de nachtelijke uren
Rot toch op!!!

AngelWings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 10/4/2006 ]
Lente

In de Lentenacht
Vol sterrenpracht
Zo lang verwacht
eindelijk gekomen,
Open ik de buitendeur.
De regen lief’lijk druppelend
Ruik ik vol overgave
die lentegeur
diep in mij
En denk
vraag me af…
Ik zou die geur
in een doosje willen doen
En in de winternacht willen openen
Angelwings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 28/3/2006 ]
De dood is meer dan 1 verlies
De dood is niet enkel een verlies
van de mens die jij zo liefhad
Het is tevens het verlies
van het delen van herinneringen
Van alles wat je kon delen met die ene persoon
Dingen die alleen jullie samen begrijpen konden
Niemand snapt de lading nog
Van de herinnering aan
hetgeen jullie samen meemaakten
in die plaats,
op die plek
Verloren verlies in alles
Niemand die nog een foto begrijpen zal
met jouw lading energie erin
Jouw vreugde en liefdevolle herinnering
Die je enkel samen delen kon met alleen die ene persoon
Die heenging
De dood is niet enkel een verlies
alsof dat al niet erg genoeg is
Mag je blij zijn nog dat je die herinneringen hebt

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 24/2/2006 ]
Een folder in de bus
Een folder in de bus
Hoe konden zij immers weten
Dat de pijn nog lang
niet
is weggesleten?
Een folder in de bus
Ik keek er met hartzeer naar
Een folder over dood
Met foto’s en een altaar
Ik keek naar die ene kamer
zomaar in die..

Folder in de bus
Hoe konden zij immers weten?
Dat zij daar in die kamer ooit lag
Hoe konden zij immers weten
Dat ik alles opnieuw weer voor me zag
Dankzij die folder in de bus
Herleefde een stukje verleden
Gewoon maar een folder in de bus
Dank uitvaartcentrum,…:w
Angelwings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 10/2/2006 ]
Soms als men vergeten
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 10/2/2006 ]
Gedicht over Moeder~~ uit de krant!
Gedachte aan mijn moeder,

Ik was in jou
zoals jij bent
in mij

Jij droeg mij
door de dagen
en de nachten
zoals ik jou nu draag
in mijn gedachten

je was
je ging

Maar altijd zul je blijven

je leeft in mij
zoals ik eens
in jou
[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 9/1/2006 ]
Elke keer
Elke keer als ik je zie
zie ik woede
boosheid
negativiteit
Ik vraag me af al zolang
wanneer hou je eens op met je spelletjes van de geest?
Wanneer accepteer je nu eens dat wij
echt niet voor elkaar bestemd zijn
dat je niet die man bent uit mijn dromen dat je niet bent
zoals je in beginne zou en had kunnen zijn?
Je maakte immers keuzes?
Is het niet jou eigen verantwoording te zijn wie je nu bent?
Waarom schop je mij altijd weer naar beneden
omdat je mij niet uit kunt staan misschien?
Omdat ik niet doe wat jij denkt dat ik zou moeten willen?
Ondertussen maak je mij kapot en ons kind kapot
met welk een reden?
Ben je nu zo verblind?

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 9/1/2006 ]
Onbereikbaar
Onbereikbaar
Zo veraf, en
toch
Zo dichtbij
In gedachten kus ik je lippen,
Streel ik je gezicht
Ik zou je willen vragen,
Hoor jij bij mij?

Kerst 21/12/2005 17:24
Twee dagen van Feesten en Gezellig Samenzijn,
overal lichtjes twinkelend
Rondom jou Heen

Starend in de Verte
Een beetje Verloren wel,
Ergens van Binnen heel Alleen.

Gemis is Intens,
Verloren dat Wat Eens was,
en beter was Naar het Scheen.

Kerst een Feest van Delen,
Die ook Moeizaam kan zijn voor Velen,
Zij die met Kerst enkel de Herinneringen hebben
aan
Voorheen!
Hoop
Waarom mogen wij niets weten van andere zijde.
Enkel gissen en niet weten en hopen op tegen soms
beter weten in.
Waarom de pijn van het verlies, verlorenheid en achtergelaten,
door geliefden aan de andere zij.
Diepgaande droefheid, zoeken wij, orbsen,bollen,vage schijnsels,wolken rook
Zien wij in alles een spook?
Een teken van _Niet-Leven_ is ons al genoeg, om de angst
voor het verlies niet nog groter te maken, het verdriet iets beter aan te kunnen
Hoevelen ook zeggen, dat ze er nog zijn, toch willen
we dat ene teken,
Ook al is het nog zo klein.
angelwings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 5/1/2006 ]
Zien-Gemis-Gevonden
Zien
Het verdriet en de pijn,
je laat het vaak niet zien
Je wilt wel,
maar je lacht,
je vecht wel maar misschien
is er iemand die begrijpt
wat jij niet wilt laten zien

[ AngelWings | 13/11/2005 ]
Verlies
Verlies
Verloren
Tranen
Jou verliezen was erg
Erger nog dan al daarvoor…
Verlies zoveel
ben bang
om meer te verliezen…nog meer
en dat zal ik nooit aankunnen

[ AngelWings | 25/10/2005 ]
Gevonden
Gemis
donkerte
redenen
om te zien wie je bent
wie je was
donkerte om jouw verlangen
jou zijn…
verloren wat je had
win je iets terug of
verloor je alles wie je vond
de diamanten des levens?
[ AngelWings | 25/10/2005 ]

Een gedachte leeft
In de mens
heid
Een hand die streelt
Langs het kleedje
op een tafel
Bezit
Warmte
verloren
heid
Gemis
Verdriet
Staren de ogen
Naar het verleden
En in het niet
Bestaan wij dan zomaar?
In een zijn
Van NU
En misschien morgen
Groei je op
Als kind
Volwassene
oudere
Verlaten Dagen
Ouden van Dagen
Verslagen
Waren zij nooit
Zij overleefden
Het leven in jarenaantal
Voorbij gingen zij al velen
Die evenzo leerden
Dagelijks de dingen deden
Beleden
Waren
In Het Zijn
En op een dag
Zijn wij allen verloren
In de dood
Van een Morgen die ooit komt
Angelwings
Spiritueel?
Het spiritueel zijn
is een woord
Waarbij men
Zichzelf een beetje uitmoord
Gevoelens onderdrukt
of opent
op momenten die
Je liever niet geopend zag
Waarbij je op muziek je geest
Dweilend langs
De geestenpaden
Laat verdwalen in de geest
Het moet je opluchten
Maar van alles nog het meest
Doe je iets
Waarbij je ergens wel weet
Dat het absurd is
Bizar is
Omdat je nu eenmaal niets beters had te doen
Mooie termen
Mooie zinnen
Verzonnen op een bepaald moment
begon je erin te geloven
Totdat het wendt
En je niets anders meer beter weet dan
Hetgeen je voor de waarheid versleet
Spiritualiteit is zoveel meer
Dan leren van uit de boeken
Zoveel meer dan zeggen het te zijn!
De echte spirituelen ontkennen
het en vinden dat fijn!
Het is een manier van leven
Of denken
het te zijn!
Alles is uniek in het nu
werkelijk van waarde zijn
Angelwings

In stilte lach je…
In lichtbanen
Verspreiden zich
De gedachten
Via cyberspacen
In spelonken donker en krachtig
Gemeten
Strelend
Aan gemis
Diepgaander dan ooit
Energieen banen zich wegen
Nooit gekend
In dromen
Om die vent
Jaren, maanden, dagen lang
Je ziel in het gevang
Je wacht
Denkt te weten
Wat hij voor het gemak maar is vergeten
Smachtend lonk je
Naar enkele signalen
Waarbij je weet
bij alles te kunnen falen
Zonder beeld
Weet je
Wat er heelt
Kust en
Streelt
Misschien in dromenland
Weet hij
van je smachterijen
Droomt hij over je handelingen
Ver van hem vandaan!
En in stilte lach je
En laat je elkaar misschien wel gaan..

Angelwings
;o) v. o.a esmeralda

No hand..to touch
There is a Bridge
We can cross over
But there is no Hand
To Touch
To Hold on to
So we walk
Alone
on earth
Without knowing
There is someone
Somewhere
With a hand
We can touch
And Hold
To be Loved
And to Love…

Angelwings

Why
Why do you Worry,
Why do you Fear
Me
I am all that you Ever
Wanted
Needed
Ask for
Why
Can’t You be
Honest
With Yourself
So tell me
The Story
of Who
You really Are….
In Love there is
no Fear
No anxiety
Just deeply
Transparently
being
You
And
Me….

AngelWings

Zwemmen
Een herinnering
Gesloten
omhoog
Gestoten
verbonden en toch ook niet
Verloren
Wat niets kon zijn
Jarenlang een strijd
Koste tijd
En veel pijn
Ik zat daar
En jij deed iets
Dat mijn ziel
aanraakte
Opeens
ik verloor mijzelf
in jou
Wie ik dacht
Dat jij was
verloren
Lost
En nu denk ik
Terug aan dat moment
Waarop jij even
Mij
mijzelf liet zijn
Mijzelf liet mogen zijn
Ik nam een sprong
In het diepe
En verdronk bijna
Maar ik zwem nog,
nog wel..
AngelWings

Twijfels
Ik wil het niet
En toch
Slik ik het weer
Wederom
Doe ik dingen tegen mijn zin
Tegen mijn wil in
Waarom doe ik zo?
Ik begrijp dat niet
Onder het mom van
Aardig zijn
Echt zijn en niet
kut voor anderen…
maar ondertussen twijfel ik zo aan mijzelf
Elke keer omdat
ik niet kies voor
mijzelf..en wel
Voor een ander..
Angelwings
Waarom
Waarom is geen antwoord
op vragen die spelen
In je geest
in je ziel
je zijnswezen
in dit leven
elke dag
opnieuw
vragen
geen antwoorden
die je zelf moet verzinnen
bedenken
aanvaarden
weten
en zijn
waarom
Angelwings
_________________
.
Woorden
De woorden onderin de zinnen
Van de geest die
Ergens ontspoorden
In die woorden
Dieper lezen
Dieper zien
Dieper weten
Misschien

Angelwings
_________________
.

..~*~AngelWings~*~ .
~*~AngelWings~*~
AngelWings
The feast from the beast
it happens every year
When the clock ticks around
And the year will end
When sad christmas songs are hurting
People all around
In this world
Are crying
Cause they are lonely
And thinking
How much people are unloved
Than we must
Enjoy
The birth of a child
a Long time ago
He was loneley too
And strong
Filled with love inside of him
So when you feel loneley at christmas think
Of him
And his power
To forgive
All those people
In this whole world
Around him
And fill yourself with love
Deep inside!
That is the lesson of Christ
Christmas
Is a feast
At least
For everyone
Who can understand
What love can do in this world
Also when many people do not understand
What unconditional love means..
Angelwings

Kerstmis dus…

_________________
.

van ~*~AngelWings~*~ op 18/3/2008, 01:43
Woorden onuitgesproken
Liggen op mijn Lippen
Gelijk gebroken Glas
Bang nog meer te Verliezen
Dan het al Was
Knijp ik ze tot bloedens Toe
Dicht
Terwijl ik Vergeet
Te Ademen
Te Voelen
Als de Stilte
In mij Toeslaat
Is alles in mij Dicht
Gesloten
Op Slot

Omdat ik niet kan Verwoorden
Hoezeer ik jou Mis
Bloeden mijn Lippen
Omdat ik woorden Verbijt
Diep in Mijzelf
Voel ik mij zo Verloren
Zonder Jou
Als je wist?
Dan..Zou je misschien Lachen
Daarom verbijt ik Woorden
Misschien heb ik mij hierin wel Vergist…

Angelwings
_________________
.

an ~*~AngelWings~*~ op 18/3/2008, 01:44
Mensen
Mensen die zeggen
Die wijzen
Die weten
Hoe
Mensen die
denken
Mensen die
Pijn doen
Die misbruik maken
Die jaloers zijn
Die gemeen zijn
Daarvan zijn er al teveel!
De kunst is om anders te zijn
Dan al die mensen
The Art of Life!
Is niet je zwakheid misbruiken
Maar je kracht te gebruiken
Angelwings
Verloren vriendschap
Tranen
Dankzij jou
Ik had dit nooit verwacht
Ik was goed voor Jou
Zoals je misschien nog wel weet
Niet dat een reden is
om aardig te moeten blijven
Maar, ik huilde
Tranen
Bitterzoet
Ik noemde je een vriend
Maar een Vriend
Die mij laat Huilen
Die is het immers niet?
Telkens hoor ik weer Jouw woorden
Echoeen na in mij
Als kleine weerhaken
Steken ze mij
Neder keer op keer
Toch ging je tever
Met het Nederhalen
Van mijn goedheid
Jou bekend
Te Ver Neder D
Het was me duidelijk
Een vriend
Zou zoiets Nooit doen
Je nogmaals aankijken zal ik niet
Je groeten in het voorbijgaan
Kun je vergeten
Lucht is wat ik zie
Kracht ontleen ik wel
Uit mijn Bron
Maar ik heb Spijt
Me weer gegeven te hebben
Aan iemand het niet Waard
Egoisme rules
In deze wereld
En voor jou is het nu echt Te Laat
Voor E

AngelWings
_________________
.
Regen
Langs de monotone Hemel
Gleden wolkenpracht voorbij
Immer grijzend
Immers saai
Zoals al dagen
Voorheen
Eind’lijk begon het stil
Te Druppen
Langs de takken van
Een boom
Langzaam
Druppelde
De hemel
Haar tranen
Langs het Lichaam
Van de Boom
Verfrist
Richt zij haar takken op
Gelouterd
Gezuiverd
Spreide zij
Haar takken uiteen
Ontvangend
Gevend terug
aan de Aarde
Haar geest’lijk schoon
Verworven in Jaren
Aanzicht
Van s’Hemels Tranen
La crimea Christi
Doordrongen
Van de Hemelse sappen
Nam zij op
En Gaf zij weer
De regen Druppelde gelijk
Tranen uit een hemel
Bewolkt
En grijs

AngelWings
Ik hou van de regen, als de hemel grijs is wil ik dat het gaat regenen, dan doet het nog wat!
Dit gedicht slaat op de vrouw die aanvoelt en weet en opent gelijk een bloem en kan weergeven
wat zij ervaren heeft en gezien, eigenlijk slaat dit wel iets op mijzelf.
Als je veel meemaakt leer je anders kijken
naar alles om je heen, ervaar je misschien meer dan doorsnee, alsof je een wild dier
bent die luisterd gespannen naar de tonen en klanken in het bos en je hoort alles, als je heel stil bent…

Ik Leerde
Ik Leerde
Te Lachen
Ook al had ik veel Verdriet
Lachen doet het
Een beetje
Teniet
Het zuiverd je tranen
Die je anders
Had gehuild
Van verdriet
En nu
Hoeft dat Niet
AngelWings

Familie
Mooie woorden
Beloften
Niets maken zij waar
Niets kun je verwachten
Enkel bemoeien
Is je troost
Zou het moeten lijken
Maar het is niets
het is alles branie
Trots
Simpelheid ten top
Verlatenheid
Overvalt je soms
Het niet begrijpen waarom
De ooievaar je hier liet vallen

AngelWings

_________________
.

~Afscheid~

Hand in hand
Je ogen, blind en gesloten
Boog ik mijn hoofd
Voor jouw bed
Biddend dat je niet zolang
Hoefde te lijden
Kil en koud
Was nu jouw hand
De dood omhoog
Gekropen
Langzaam
Doofden
Al jouw lichten uit
De laatste ademtocht
Blies jouw ziel
Van ons heen
Ik voelde mij
Opeens zo intens alleen
Opgeborgen
Reed men jou weg
Langs de bomenlaan
Ver weg van ons
Voortaan

~Afscheid~
Angelwings
Voor Oma
Weet je
wat je aanrichte
met woorden
als pijlen
vanuit een ongerichte boog?
Weet je wat ik voelde
toen je op mij schoot
zonder dat ik erom vroeg?
Toen je raakschoot?
En mij diep raakte in mijn hart?
Weet je wel
dat jouw woorden
zo ongericht
onredelijk
me toch zo diep konden raken?
Wist je dit wel?
Dat ik je nu niet meer vertrouwen kan?
Dat ik het niet meer wil zelfs?
Dat ik je die kans niet eens meer gunnen wil?
Dat ik je niet meer vergeven kan?
Ook al zou ik willen?
Weet je wel
wat je deed
toen je richte
op mij?
Ik denk niet dat je besefte
hoe diep je mij raken kon
Ik noem dat echte vriendschap
maar
die is nu
voorgoed voorbij!
AngelWings

_________________
.
Ik zag jouw handen vandaag
zomaar
opeens
zij
stond daar
en had jouw handen
jouw gezicht ergens
in de verre verten van mijn herinnering..
en
ik voelde pijn
jou te missen
jouw handen
trilden daar
jouw aders klopten daar
in die handen
jouw witte haren
glommen daar zomaar
in de zon
in haar die vreemde vrouw
opeens
zag ik jou
weer
was je bijna vergeten na alle pijnen
en verdriet
ineens
zag ik jou
daar zomaar naast mij staan
en de pijn vlijmde door mijn hart
en
de tranen wilden gillend een weg banen zomaar
door mijn ziel heen
naar buiten de zon in
de buitenlucht in
en die oude vrouw daar
oma
ze leek zoveel
ineens op jou
dat ik maar wegliep
snel
sneller dan ik denken kon zag iemand kijken
zag ze
de herkenning
en begreep ze
of niet
oma
‘vandaag miste ik je
weer eens
zo heel erg
zag jou
zomaar in een vreemde vrouw

AngelWings
_________________
.
Ik schonk je
al mijn paarlen
mijn diamanten
mijn edelstenen
mijn rijkdommen
deelde alles met jou
en je gooide
alles
voor de zwijnen
Alsof ik niet meer waard was
dan een dier
Toen heb ik het eens omgedraaid
en bedacht me
dat enkel een ”zwijn”
deze rijkdommen
kon vergooien
deze schoonheid kon vertrappen
want een mens
een eerlijk
mens zou zoiets nml nooit doen

AngelWings
_________________
.

Het
Recht
om
vrij te zijn
in Denken
maar niet
in
Woorden
De
Woorden
die Moorden
de Woorden
die
Vermoorden
Woorden
die Stoorden
Woorden, Moorden, Denken is vrij,
maar
de
Woorden zijn
Dood

Angelwings 2004

De duif
Vliegt op
en
Verliest
zijn veren
Deze dalen
op
ons neer
Bij laffe daden
keer
op
keer
Angelwings 2004

___
Haten is zinloos

Haat verdoet je tijd
In woede boosheid en nijd
Haat is ongezond
Kost energie
Is zinloos
Want de ander
Voelt nooit wat jij voelt
Dus los die haat op
En ga door
met je eigen leven

AngelWings
_________________
.
Tot ziens..mijn lief

Als een bloesemtak
Ontbloesemde zich
Een liefde
Diep innig samen
We wilden nog zoveel
Samen bereiken
En delen
Doch het mocht niet zo zijn
Hard is het leven
Om dat wat goed is
Zo te doen stranden
Was het te laat
Voor ons?
Mochten wij dan niet
Samen een leven delen?
Waarom
Moest alles dan zo gaan?
De bloesem werd gebroken
De takken zegen neer
Geen woorden meer
Bij machte
Om te zeggen
wat ik zeggen wil
Tegen jou
Die zo snel
verder ging
Met leven
De tijd is kort
Voor onze leeftijd
Ik weet dit alles wel
Hoe kon dit alles zo besloten zijn
In enkele maanden
Van tijd?
Beschoren verlorenheid
Verloren ligt niet in de dood
Doch ook niet in de moederschoot
Onthou wat ik ooit zei
Want vergeten doet een mens zo snel
Ook jij!
Er was geen tijd meer
Voor ons samen
Om te delen
In dit leven!
Tot ziens..mijn lief
AngelWings
_________________
.

..~*~AngelWings~*~ .
~*~AngelWings~*~
AngelWings

Zielenpijn
Opeens een woord
Dat je ziel doet ontwaken
Vanuit lethargie
Wakker geworden
Voel je pijnen
Omhoogspattend
vanuit je ziel
Je sluit je ogen
Je sluit je ziel
Je sluit je hart
En gaat verder slapen
Want het leven
Gaat niet alleen
Om smart
En zielenpijn!
AngelWings
_________________
.
Je hart huilt het uit
Kou
Verslaat
De regen
Op je ziel
Verdrinken
In hetgeen
Dat leven heet
Het karmische wiel
Sta je daar
Eenzaamheid
omvat je
Omarmt je in kilheid
Verloren
Verlaten
Omarm je terug
In accepterende zekerheid
In de hoop
op een glimpje liefde
Die de regen
doet verdampen op je huid
In je kledij
Je zielspakket
En je hart
Huilt het uit

AngelWings
_________________
.
Vechten
Als iets is zoals het is
Waarom vechten tegen
Dat wat is?
Je weet het
Je voelt het
Het is zoals het is
Vechten is zo zinloos soms…
Zo vermoeiend
Dus vecht niet maar heb gewoon
lief

AngelWings
_________________
.

Dat ego van jou
Het ego speelt op
In je hart van steen
Je verspeelt koppig je
kaarten
In dit spel
Je loopt weg
Je denkt niet na
Je voelt zg zoveel
in jouzelf
Ik wacht
Met gerust hart
dat wel open kan staan
Ondanks alles wat jij deed
Kan ik jou wel vergeven!
Kan ik nog wel houden
Van jou
Ook al verdien jij dit niet!
En doe je mij verdriet
Ik sta boven dat ego van jou
Ik zie erop neer
Je kunt beter dan dit
Je kunt beter en veel meer

AngelWings
_________________
.

Ik zag
Hoe de mensheid zich keerde
Tegen alles dat liefde heet
Zichzelf verheerlijkte
Met het ego van zijn
Een domper
op de schepping
Vereerde het venijn
Verlorenheid
Creeerde het
Simpelheid
Domheid
Van het Vlees
Verloor het
van alles nog het meest
het zelf
In de leugen van
Een ik bewustzijn
En niet een samen
Delen gaat niet
Als men
Enkel denkt
Aan eigen genot

Angelwings
_________________
.

Atoom?
Dankzij alle ongeuite woede
Van goede mensen
Is de atoombom
Ontstaan
Uit weggeworpen
Ongebruikte energie

Angelwings
16 jaar
_________________
.
Moegestreden
Leg je je hoofd neer
Op het groene gras
In herinnering
Weet je nog hoe alles was
De hoop die je had
op liefde
in het leven
dat niet meer kon geven
dan dat
wat was
Geloof
Hoop
& liefde
van dat laatste toch het meest
Gaf Liefde
hoop op leven
Stilte in je geest

AngelWings
Laat mij
Je ziel
kussen,
Strelen,
misschien
Geef mij je hand
Zodat we samen
kunnen lopen
Laat mij in jouw ogen kijken
En je tranen wissen
met zachte hand
Strelend langs je wang
Laat mij
ook dragen
Wat jou bezielt
Zodat we naast elkaar
Lopen
In dit aardse
Battlefield

Angelwings
_________________
.

Men leeft het leven
Naast elkaar
Langs
Elkaar heen
Werken, sporten, vakanties,
kopen, huizen, auto’s, relaties,
En in feite zijn velen
Toch nog zo
Intens alleen

AngelWings
_________________
.

Schouders
moeten sterk zijn
Als je groot bent
En je doet wel je best
Om alles te dragen
Gelijk Atlas
Alles alleen aan te kunnen
Te vechten voor een bestaan
Maar alles dragen is onmogelijk
Daarom vond God de liefde uit
Om samen te kunnen delen
In het leven
Omdat schouders er ook zijn
Om op uit te huilen
Om bij te schuilen
En niet alleen om te dragen
Die intens grote last

Angelwings
_________________
.
Teer
Teer als glas
Gebroken dagen
Het verleden dat je inhaalt
Op een dag

Verloren uren
Gemiste kansen
Misschien
Angst
Niet nog een keer
Die mallemolen
Die liefde heet
Scherm je, je af
Durf je niet meer lief te hebben
Te voelen
Of te zijn
Verloren kansen
Geven Pijn
AngelWings
_________________
.

De mensheid
Verkilt
Onderling
Haat en nijd
Afgunst
Dat niets baat
Op een eiland
Vertoevend
Delen ze niets meer
Dan zichzelf
Aan de ander
Alsof alles
Fungeert als een prullenbak
Geen feedback
T’is teveel
Niet meer rieel
Te verwachten
Dat,
De ander
stilstaat
Bij jou…

Angelwings
_________________
.

De bril !
Geuren uit vervlogen tijden
Doken op uit
De koffer der vergetelheid
Rommelend tussen
Spullen
Goed
Raakten mijn vingers
Jouw bril
Jaren keken
Jouw ogen
door dit kleinood
Wat zag je
Allemaal
Welke gedachten
Bereikten
jouw denken?
In mijn handen
De glazen
Het Montuur
Tranen
Rollen Over mijn wangen
Mijn neus
Ruikt nog
jouw geur
Droefheid vervult mijn hart
Ik Huil
Je bent niet meer hier
Ik ben je zo kwijt
De tranen die komen
Lossen niets op
Want de dood
Is iets
Dat voorbij is
Ik sluit de koffer
Weer van de herinnering
Voorbij
Maar de pijn
Gaat nooit meer weg
Of voorbij

Angelwings
_________________
.
Megawijf
Hij denkt-zegt dat ik van hem hou
Mijn hart is voor hem koud
Hij zegt dat hij van mij houdt
Hij is nooit met mij getrouwd
Niet dat ik dat zou willen
Omdat ik van hem gil
Hij zegt ook dat ik slecht ben
Alsof ik mijzelf niet ken
Hij denkt te weten
Heel verbeten
Ik vraag me keer op keer af
Liefde doet dat dan pijn?
Liefde laat dat sloven?
In je sop gaar koken?
Laat dat vernederen toe?
Of scheldpartijen?
Waarom hij telkens maar weer bij me blijft?
Hij heeft het veels te gemakkelijk met zo’n megawijf!
Angelwings 1995

_________________
.Toneelspel
Een toneelspel
Op zijn hoogtepunt
Men staart naar het decor
Het centrale punt
Het spel duurt voort
In beeld en woord
Het einde nadert
Docht duurt veels te lang
De gezichten worden droever
En de woorden wrang
En wanneer het doek eindelijk valt
Is het spel zijn
Hoogtepunt allang voorbij
En wanneer het hoogtepunt voorbij is
Moet je stoppen met het spel
Net als wij!
AngelWings
1986
_________________
.
Illusie’s
Een luchtballon
Ik wilde dat ik een speld had
Zodat ik ze doorprikken kon
Maar ik kan enkel blazen
Tot een aardbol bijna zo groot
Totdat het alles ontploffen zal
En ik mijn hoofd weer eens stoot
AngelWings 1990

_________________
.
Duizend keer

Duizend keer
Vroeg ze hem
Ze kreeg een schorre stem
Omdat hij niet luisteren kon
En hiermee telkens zijn spelletje won
Angelwings

_________________
.

Beter
Hij had de griep
Het liep zijn neus al uit, in het geniep
Dat zag je aan de zakdoekjes
Verdwaald onder haar bed
Dat ook al natgezweten was
Wie had hem dat belet?
Wie kon hem uberhaupt wat beletten?
Toen hij de volgende dag even wat recht wilde zetten
En opeens weer alleen wilde slapen
Met een verveelde blik en veel gapen
En zij gisteren maar zorgen
Vickssnoepjes voor hem kopen
Kopje thee op bed
Dampo op zijn borst
En hij had zo’n dorst
Hij had in haar niet de vrouw gezien
Hij zag in haar zijn moeder
Die zij niet wilde zijn
Die nacht huilde ze eenzaam
Op het natgezweten bed
Beter zonder hem dan met
AngelWings 1993
_________________
.
Liefde, donder op, zei hij
Een dag later
was ze blij
Toen lag hij zich te laven aan haar borsten
Z’n behoeften te dorsten
Ze dacht dat dit liefde was
Hoe kon zij weten
Als zij zichzelf was vergeten?
AngelWings 1992
_________________
.
Tussen tijd en grensgebied
Ik sta voor het nachtelijke raam
Donker buiten
De maan schijnt door het raam
op mij neer
Donkere vensterogen
Zilveren glans
Mijn ziel opent
Roept
Weet
Sterrenhemel
Sprankelend door mijn geest
Herkenning passeert tijd en grensgebied
Elkaar niet kennen
Spinrag fijne zilveren draden
Door tijd en eeuwigheid
Omhelst ons
In het donker van de nacht
Tussen tijd en grensgebied
Angelwings
_________________
.

Even weer
geloofde ik weer
in een samen en opnieuw beginnen
Even weer in vuur
en vlam
door het beminnen
Even verdoofden al mijn zinnen
Even weer, zag ik het begin
maar het eind was al lang in zicht
Hoe kun je dan ooit nog opnieuw beginnen?
Angelwings 1987
_________________
.
Ik vond een oud gedichtje terug die ik eens maakte omdat mijn bovenburen toen enorm luidruchtig waren….

Bonkend stoot hij in haar vlees
Omhelzende eenheid, geluk en vrees
Zijn lippen tastend op zachte schaduwen der schemering
Stilte der herinnering
Bonkend omklemmen zij elkander, in
liefde voor elkaar
Zij houdt van hem, hij houdt van haar
Bonkingen der bonkingen
de bezemsteel bonkt nog harder mee
Het zijn de buren van benee
Generend schrikken zij op uit het eeuwige liefdesspel
Ze vielen vanuit de hemel in de hel..

AngelWings
1990
_________________
.
Ik wil niet
Dat kwaaie beest zijn
Voor een ander
De boeman of vrouw
Dat secreet
Ik wil niet die ander
Pijn doen
Daarom
Hou ik me zo in
Zeg ik niet wat ik denk
Of vind van jou
Zeg ik niets
ik glimlach
Tegen jou
Maar ondertussen
Voel ik me rot
omdat ik niet eerlijk durf te zijn
Uit angst
Jou Pijn te doen
_________________
Copyright Angel-Wings.nl

Laat meer zien

Gerelateerde verhalen

Bekijk ook
Close
Back to top button