september 18, 2021

 

Narcis

Narcis
Narcis geel Lente Verdorvenheid Stormen in je ziel en hoofd Teveel beloofd Geen respect Schop je Om je heen Manipuleer je Speel je het spel En lijkt het lente Maar is het...
Read more

Opstervennadood

Opstervennadood
Opstervennadood Verlorenlost Nietwetennoghoe Liefdeisniet Bestaathet? Zoverlorengevoel Inleven Dood Wonderlijkleven Gevengeven Onderwegverloorik Jou Ergens Entoen Stierfo...
Read more

Moe…

Moe...
Moe Moe zijn we allemaal wel eens Van het leven an sich dagelijkse dingen Elke keer opnieuw doe je dingen die altijd dingen zijn en niet dingen die gewoonweg leuk zijn om...
Read more

Zoekend

Zoekend
Zoekend vragen rondom cirkel Geen weg uitweg geen antwoorden te vinden in de ogen van anderen Teveel misschien Morgen een dag opnieuw met vragen opnieuw willen vragen om...
Read more

Als…

Als...
Als… Als verdriet je hart overvalt Je ziel overspoelt Je tere snaren raakt Je gronding doet trillen Op hun grondvesten Als Als dan… Dan weet je dat je van iemand houdt An...
Read more

Nieuwe fasen

Nieuwe fasen
Nieuwe fasen Nieuwe fasen Nieuwe wegen Nieuwe tijden Anders dan voorheen Middelbare school Niet meer halen en brengen Even wennen Groter Ontdekken Wat de wereld is Inhoud...
Read more