Categorie: Gedichten

Ik vond een gedicht
Ik vond een gedicht

Ik vond een gedicht terug van mijn moeder
welke ze schreef voor mij:


Little Angel photo LittleAngel.jpg

Van de week
‘kbracht oma thuis

‘kbleef even staan
keek in je huis

het beeld dat ik daar zag
jouw silhouet zo achter ‘t glas

sereen, zo rustig, zo doordacht

wat je daar deed kon ik niet zien
‘t was ook al laat
zo rond een uur of tien

het doet er ook niet toe
over het waarom en
hoe

Dat dit beeld van jou op dat moment
voorgoed in mijn geheugen is geprent

26 mei 1998
je ma
© Bep

Mijn mama is  overgegaan in  2002
Love You Mam

Het Afscheid
Het Afscheid

 photo FlowerGirl.jpg
Het Afscheid

Denkend aan het naad’rend afscheid

Word ik door verdriet overmand

Knijpt er in mij iets tesamen

Trekt de koude naar mijn hand

 

Tijden van Geluk zijn snel voorbij

Kon ik ‘t afscheid tegenhouden

Met al mijn kracht zou ik het doen

Hem voor altijd bij mij houden

 

In gedachten zie ik het afscheid

Zijn armen om me heen, een zoen

Tranen glijden langs mijn wangen

Zacht fluistert hij:”niet doen”

 

Portieren open, en weer dicht

Geklaxoneer, een laatste blik

Dan verdwijnt hij uit mijn leven

Macht’loos huil ik; Waarom ik?

©Bep 1970

”Voor Mike”

Gedicht van mijn moeder, ooit geschreven voor haar vriend

Een Amerikaans hoogofficier Mike

Het egoïsme
Het egoïsme

Het Egoïsme

Het egoïsme
Dat hen vervuld
Van zichzelf
Alles vergetend om zich heen
Bezig met het ego zelf
Geen belangstelling in de ander
Geen liefde over voor de ander
Geen warmte voor een ander

Hoe arm zijn zij wel niet, die niet

Kunnen geven
In dit leven, zo kostbaar en bijzonder

Aan een ander zo nabij

©Angelwings

Je foto
Je foto

Je foto
 photo kaarsaw.gif

Op het beeldscherm
Mijn vingers
Strelen quasi
Over de randen
Over je ingevallen wang
Je zachte *herinner ik mij nog* wang
Gezicht
Ik zie je ogen
Zoals ze waren
Ogen vol liefde
warmte en herinnering
De dood kan niemand verslaan
De herinneringen vervagen zegt men
Op den duur
Maar jou zal ik nooit vergeten
In liefdevolle herinnering
Streel ik nu nog

Je foto
Alsof je nog bent
Zoals je aardse zijn was

© Angelwings

voor Oma

Bemoeizucht
Bemoeizucht

 photo angelswordhanimaftionaw.gifBemoeien,
waarom moet iedereen zich toch bemoeien.
Met de zuchten van een ander?

Altijd weet men het beter,
Te wijzen naar andermans fouten, eventueel
Doorzien door eigen ogen,
Maar de fouten in eigen boezem
Zien zij niet

©AngelWings

Verlaten bleef ik achter..
Verlaten bleef ik achter..

In jaren, geliefd
eeuwen, liefdevol
gegeven..
haar leven, in giften en gaven.
Handen die droegen, wasten, verzorgden,
voedsel bereiden.
Nu rustig op het dek,
Aarzelend gaan ze wat heen en weer, vragend lijkt het wel
Haar lief zacht gezicht, in een weerschijn,
van zilv’ren maneschijn.
Een aura om haar haren, zilverachtig glanzend
Ten einde, op het laatst.
Ogen die langzaam sluiten.
Een traan die werd gelaten,
Om haar mond een stille vraag, in stilte geleden,
doch niet alleen.
Omdat zij had gegeven
Een leven vol liefde
Een laatste ademtocht
Een laatste schok
Van het lijf, dat zo zoet
Gedragen
Alles Geestelijk
Danwel lichamelijk
Vol liefde
Liefdevol
Ging zij heen
Naar de andere wereld
In mijn hand
Een oude
verkilde hand
Verlaten
Bleef ik
eenzaam
in gevoel
Achter…

Voor Oma

©AngelWings

Soms als men vergeten is
Soms als men vergeten is

 photo cNSLWQa.gifSoms als men vergeten is

Soms
als men vergeten
is dat
er nog leven is
naast de deur
De oude vrouw achter geraniumpotten
zit dagenlang in eenzame sleur
Verweven in een levensweb, leven we allen door
Soms als we vergeten zijn
en de eenzaamheid in ons vreet
De echo van je stem
Het enige is aan lief en leed
Niet een die even aankomt
Niet een die er nog om geeft
Dat er een oude vrouw of man
naast hen leeft


©Angelwings

Zien
Zien

Zien

Het verdriet en de pijn,

je laat het vaak niet zien

Je wilt wel,

maar je lacht,

je vecht wel maar misschien

is er iemand die begrijpt

wat jij niet wilt laten zien

©Angelwings

Een echte vriend
Een echte vriend

Een echte vriend

Barstende sterrenstelsels
Inmens grote werelden, ons niet gekend
kenden wij niet
Immers datgeen wat al is?
Woordenloos leven wij
Zo langs elkaar heen
Denken wij elkaar te bedotten
In een nietszeggend kontakt
Vragen wij ons af
Waar al ons vertrouwen is gebleven bij
Al dit mensenleven
Delen wij toch ons energie
Met elkander
Want Jou toelaten in mijn leven
Is mij toelaten in de jouwe
Toch een samendelen
Op wat voor niveau dan ook
Troosten wij ons in onszelve
Dat we beter waren
Dan de ander
Slimmer zelfs misschien
Toch verloren wij
In al die consternatie
Misschien een echte vriend…

©Angelwings

Verleden
Verleden

 Verleden
Soms zegt men
Laat het verleden leden zijn
En niet een lijden nu
Spreken zij niet vanuit een gemak
Van niet ervaren zijn?

©Angelwings