Home Gedichten

Gedichten

Na het zoet het zuur..

Photobucket

Het doet pijn
Ongeloof
Onrecht
Je moeten verdedigen
Uitleggen
Dacht dat we een vrijheid bezaten?
Maar schijnbaar
wordt deze ingekort
door overheden en instanties
Banen en bedrijf
Robot van een menselijk lijf
Tijden en uren
Minuten en jaren
Dagen en weken
Regels en normen
Waarden zo men wil
De mensheid uitmelken
red je na 10 jaren niet meer
Dan keert het op den duur tegen
En komt gevangenschap ten keer
Goedschiks was de reden
Kwaadschiks een gevolg
Niet te benijden
Armoedig strijdzaam
het gevolg
Keert het tij
op den duur
Na het zoet nog steeds het zuur…

AngelWings

De zoveelste…

Photobucket

De zoveelste
Die verwoorden wil
Dat
En denkt
dat alles
en omdat
Vermoeid zuchtend
leg ik mij erbij neer
bij zoveel onwetendheid
Berust ik mij
maar in mijn lot
zonder
zg vrienden

©AngelWings

Sheeple wake up

Vertel me

Wat is nog waar
Aan waarde en waarheid
In de wereld rondom ons
Waar is nog eerlijkheid
Oprechtheid
Er is zoveel chaos
Om ons heen
Van mensen
Van steen
Kil en koud
Zonder mededogen en begrip
Het is soms beter de ogen te sluiten
Je te verstoppen
Ver weg
Voor al die domheid
Al dat leed
Allemaal leugens
En bedrog
In deze tijd?
Moet dat nog?
Ben gelukkig
Opgegroeid in een wereld
Waar waarheid nog stond
Waar leugens een straf ondervonden
Een klap voor de kinder kont nog mocht
Als het de spuitgaten uitliep
En zie hier de nieuw volwassen jeugdigen die
Alles om zeep helpen, wat heilig was

Ego’s groot groter grootst
Geilig is voor hen, zonder vrede in hun zielen
Is de waarheid verborgen voor zovelen
Die mens die men nog slapende noemt
Of sheeples
Wake up
WAKE UP
Before it is to late!

©Angelwings

Allerlei Gedichten 2

Photobucket
De zon
De blauwe lucht
Diamanten paden
De rookwolk in een zucht
Meeuwen die cirkelen
Schaatsers op het ijs
Een winter
Met de ereprijs

AngelWings

Stilte
Intense
Stilte
Vredig
Rust
Alles in slaap gekust
In jezelf
Even niets willen
Even niets moeten
Even
Heel even
Maar
Die stilte
Intense vrede
Met
Alles
En jezelf
Toch wel raar

AngelWings

Samen even Gaan
En nog zie je mij niet staan
Je laatste kans
Laat dit niet voorbij gaan
Ik ben niet een vanzelfsprekend iets
Jij moet mij zien staan

AngelWings

Een winter lente dag
Een vlaag
Van een regen bezwangerde hemel
Komt tot mij
Prikkelt mijn zinnen
Herinneringen
De
Geur ben jij
Pijn in mijn hart
Heimwee
Naar jou
Oh geur der regen
Regenwoudman
Ik ben jouw vrouw

AngelWings

Photobucket

Ik wacht
Op een teken
Ik wacht
En bereken
De tijd hoelang het was
En al had kunnen zijn

AngelWings

Met ogen dicht
Kan ik jou voelen
Het aftasten van mijn geest
Waar je ook bent
Samen denken is nog nooit
Weggeweest
Dezelfde tijd
Elkaar over afstand wenken
Ineen gekomen
Een band die verder gaat
Dan dromen

AngelWings

———————————–

Het verleden
Heeft veel geleden
Kostbaarheden uitgesneden
Vernield en soms ook genezen
Geantwoord, soms waar vragen rezen
Tussen ons heeft het verleden zijn stempel gezet
Ons hart en geest bezet
Verdord dat wat had kunnen groeien
Moesten wij ons tuin snoeien
Verloren dorre takken
Weggegooid in vuilnisbakken
Het hek gesloten
Deuren toe
Ontspringen nieuwe loten
Ook al ben je nog zo moe

Angelwings

————-

Op afstand kunnen ogen
Soms beter zien
Wat dichtbij verloren ging
Zelfs woorden kunnen
Fluisterend door de nacht
Dat de ander opving
Die afstand tussen zee en
Strand
Laat je hand niet langer knijpen
In het zand
Maar laat je het stromen
Van afstand zie je soms beter
Nog
Dan van dichtbij

AngelWings

—————-

Verwoorden wat liefde voelen doet is enkel te voelen
Door iets zachts heenwoelen
Het lichte geuren opsnuiven
Grashalmen die wuiven
In de wind
Lachen als een kind
De zon de zomer
De regen
De geuren
De kleuren
Warmte zo dichtbij
Chakra’s
Het aura om ons heen
Samen twee is één
Liefde is altijd verschillend
Tussen haat en puur geluk
Alles daartussen
Dat is liefde
Uit een stuk

Angelwings
—————

Photobucket

Woorden die striemden in de ziel
Gelijk een zweepslag over de huid
De pijn onhoudbaar
Schreeuwt het uit
Twee mensen die vechten
Een strijd beslechten
Woorden over en weer
Gaan ze tegen elkaar tekeer
Woorden die liegen over verdriet
Maar dat zeggen ze niet
Machteloos
Moedeloos
Die man
En die vrouw
Ze durven het niet
Maar zeggen eigenlijk
Ik hou zoveel van jou.

Angelwings

————
Toen jouw maan niet vol was
Gaf ik jou het mijn
Het mijne werd afnemend
Ik kreeg al jouw pijn

Toen jouw maan vol was
Van het mijn, dat ik jou gaf
Liet je mij afnemen
Dat was wel heel erg laf

In het donker zit ik nu
Mijn liefde geeft een straf
Dat alles was dank
Voor al wat ik aan jou gaf

Nu geef je licht weg aan zwijnen
Om jou heen
Je weet niet eens wat het was
Dat jou donkerte bescheen…

Angelwings

———

Photobucket

Gevonden

Gemis
donkerte
redenen
om te zien wie
je
bent
wie je was
donkerte om
jouw verlangen
jou zijn
verloren wat je had
win je iets terug
of
verloor je alles
wie je vond
de diamanten des levens?

~*~

In de Lentenacht

Vol sterrenpracht
Zo lang verwacht
eindelijk gekomen,
Open ik de buitendeur.
De regen lief’lijk druppelend

Ruik ik vol overgave
die lentegeur
diep in mij
En denk
vraag me af…
Ik zou die geur
in een doosje willen doen
En in de winternacht willen openen

~*~

Diep in mijn ziel verankerd

Vanuit de verte
staren ogen
vol liefde, warmte, zomaar…

In de nachtelijke nachten
voel ik jouw wezen,
zomaar dichterbij

Hoe wonderlijk het leven is,
dat jij zomaar
zo ver ,
zo dichtbij
kan zijn…

diep in mijn ziel verankerd

~*~

Photobucket

Met jou zou ik
aan stille schemerige stranden willen zitten
wat pingelen op een gitaar
zomaar samen daar zijn
samen even een
in het alleen zijn
Delen van ons wezen
in vriendschap
Verder niets
Een goed fles wijn
een verhaal, uit een boek desnoods
of zelf bedacht…

Maar eens hoop ik dat een vriend
zo vriend kan zijn voor

mij

De mensheid
loopt af en aan
zichzelf voorbij
Aan alles dat ik was
en vooral jij

Een lach…

Een schaterlach
klinkend gelijk een fontein
Van sprankelende druppels
spetterend rondom zich heen
Gelijk een aura
Vonkend schoon
Zuiverheid van toon
Trillend van verlangen naar meer
luchtledig
Dwarrelend gelijk een veer
Dwaasheden
In gedachten, beter nog dan alles wat
negatief is, een lach kan een dag
goedmaken die verkeerd begon
Kan een mens zelfs gelukkig maken
Gewoon zomaar op straat
Zonder schaamte
Glimlach..spetter en dans gelijk de druppels

van een fontein, verstrooi je vreugde vanuit je aura
wees een bron van vreugde voor alles
dat leven is…
Dan heb je Jezus goed begrepen toen
hij lachend zijn kruis opnam

Stilte

De stilte is soms oorverdovend
Blindelings op de tast
zoekend naar antwoorden
die niet komen
enkel in raadsels
voorbeeldige beelden in raadsels
geen woorden zoals ik ken
speels raak je mijn ziel aan
alsof ik zou geloven
en jij in mij
alsof wij beiden een zijn
en toch niet
als een weerkaatsende spiegel
verwoorden wij
samen een deel
van ons zijn
in stilte die soms verwoorden zal
wat is zoals het is
alleen durfde ik niet
en jij nog minder dan
niets te zijn in iets en
iets te zijn in niets
of iets te zijn in iets
samen delen in een raadsel
dat geen woorden vermag
enkel een glimlach
als uiteinde van een lied
en zeggen denken sorry ik was het niet
Misschien is het goed
want wij
van vuur geboren
zouden elkaar misschien verschroeien
voor wij zouden beginnen
met beminnen
laten we dat nu maar niet doen

====

Photobucket

Allemaal mensen

Allemaal mensen,
Jij en wij en ik
Samen delen wij onze wegen
op onze planeet
Vinden wij ons niet
in dezelfde pas
Altijd
Achter of voor
Nooit dichterbij
Dan naast ons zijn
Enkel diegene die is
Zoals jij
Bent
Passen er zo weinig
In die voetsporen
Die jij neerzet
Op deez aard
Zo weinig gelijken
Begrijpen
Je oorsprong
Je wensdroom
Je liefde
Je woorden
Zo weinig nog begrepen
Enteren zij
De vlag omhoog
Wit is niet de kleur
Van overgave
maar van besef
Dat elkaar begrijpen
Pas hand in hand kan gaan
Als je gelijken bent
Tussen al die mensen
Die er bestaan

Een echte vriend

Barstende sterrenstelsels
Immens grote werelden, ons niet gekend
kenden wij niet
Immers dat geen wat al is?
Woorden loos leven wij
Zo langs elkaar heen
Denken wij elkaar te bedotten
In een nietszeggend contact
Vragen wij ons af
Waar al ons vertrouwen is gebleven bij
Al dit mensenleven
Delen wij toch ons energie
Met elkander
Want Jou toelaten in mijn leven
Is mij toelaten in de jouwe
Toch een samen delen
Op wat voor niveau dan ook
Troosten wij ons in onszelve
Dat we beter waren
Dan de ander
Slimmer zelfs misschien
Toch verloren wij
In al die consternatie
Misschien een echte vriend…….

Soms
als men vergeten
is dat
er nog leven is
naast de deur
De oude vrouw achter geraniumpotten
zit dagenlang in eenzame sleur
Verweven in een levensweb, leven we allen door
Soms als we vergeten zijn
en de eenzaamheid in ons vreet
De echo van je stem
Het enige is aan lief en leed
Niet een die even aankomt
Niet een die er nog om geeft
Dat er een oude vrouw of man
naast hen leeft

——

Photobucket

Bemoeizucht

Bemoeien, waarom moet iedereen
zich toch bemoeien.
Met de zuchten van een ander?

Altijd weet men het beter,
Te wijzen naar andermans fouten, eventueel
Doorzien door eigen ogen,
Maar de fouten in eigen boezem
Zien zij niet

=====================

Op hoge golven
enterde God
zijn simcity tot een eind
zo het leek in onzer ogen
Allemaal doden
onverwacht
overvallen in s’hemels pracht
kinderen nog maar pas
de lucht inademend
kinderen
geboren zonder reden?
Als god bestond
zou bestaan
Hoe kan hij dit laten
bestaan?
Golven
Golfoorlog
golven overal..

*Gedicht over de Tsunami*

Photobucket

Animus Anima
Kruiswoordraadsel
Ga maar na
Kracht en spel
Thema gewijs
Heeft liefde altijd
Een prijs
Samen verdelen
Delend
Gelijk een som
Drijvend water
In een kom
Regen na zonneschijn
Zon na de pijn
Vice versa

Photobucket

A long time ago
i learned one
important lesson
in life
That money
never can buy
love or trust
Can never replace
it
You can try
You can lie
You can fight
and bellieve
someone is stupid
but one day you
will find out
You did not win the battle you
started
You had to win
You lost
Again
and again
Causse no one
wants to play
that game
with you
you played it with us
And what now
so far
You need forgiveness?
For something you did to yourself?
Let go
That hate that fills your heart

Photobucket

Een schaterlach
klinkend gelijk een fontein
Van sprankelende druppels
spetterend rondom zich heen
Gelijk een aura
Vonkend schoon
Zuiverheid van toon
Trillend van verlangen naar meer
luchtledig
Dwarrelend gelijk een veer
Dwaasheden
In gedachten, beter nog dan alles wat
negatief is, een lach kan een dag
goedmaken die verkeerd begon
Kan een mens zelfs gelukkig maken
Gewoon zomaar op straat
Zonder schaamte
Glimlach..spetter en dans gelijk de druppels

van een fontein, verstrooi je vreugde vanuit je aura
wees een bron van vreugde voor alles
dat leven is…
Dan heb je Jezus goed begrepen toen hij lachend zijn kruis opnam

Angelwings

Gedichten 2005/6

Photobucket
Hoop

Waarom mogen wij niets weten van andere zijde.
Enkel gissen en niet weten en hopen op tegen soms
beter weten in.
Waarom de pijn van het verlies, verlorenheid en achtergelaten,
door geliefden aan de andere zij.
Diepgaande droefheid, zoeken wij, orbsen,bollen,vage schijnsels,wolken rook
Zien wij in alles een spook?
Een teken van _Niet-Leven_ is ons al genoeg, om de angst
voor het verlies niet nog groter te maken, het verdriet iets beter aan te kunnen
Hoevelen ook zeggen, dat ze er nog zijn, toch willen
we dat ene teken,
Ook al is het nog zo klein.
angelwings

[ (¯`·._AnGeLWinGs_.·´¯) | 5/1/2006 ]

Zien-Gemis-Gevonden

Zien

Het verdriet en de pijn,
je laat het vaak niet zien
Je wilt wel,
maar je lacht,
je vecht wel maar misschien
is er iemand die begrijpt
wat jij niet wilt laten zien

[ AngelWings | 13/11/2005 ]

Verlies

Verlies
Verloren
Tranen
Jou verliezen was erg
Erger nog dan al daarvoor…
Verlies zoveel
ben bang
om meer te verliezen…nog meer
en dat zal ik nooit aankunnen

[ AngelWings | 25/10/2005 ]

Gevonden

Gemis
donkerte
redenen
om te zien wie je bent
wie je was
donkerte om jouw verlangen
jou zijn…
verloren wat je had
win je iets terug of
verloor je alles wie je vond
de diamanten des levens?

[ AngelWings | 25/10/2005 ]

Moe…

Moe

Moe zijn we allemaal wel eens
Van het leven
an sich
dagelijkse dingen
Elke keer opnieuw
doe je dingen
die altijd dingen zijn
en niet dingen
die gewoonweg leuk zijn
om te doen
daarom zo moe
soms
van al die dingen
die dingen zijn
en er niet zoveel eigenlijk
toe doen
omdat je meer wilt
meer verwacht
dan die dingen
die dingen zijn
van elke dag

AngelWings

 

Lente

In de Lentenacht

Vol sterrenpracht

Zo lang verwacht
eindelijk gekomen,
Open ik de buitendeur.

De regen lief’lijk druppelend

Ruik ik vol overgave
die lentegeur
diep in mij

En denk

vraag me af…

Ik zou die geur

in een doosje willen doen
En in de winternacht willen openen

Angelwings

Geen woorden om te zeggen…

Photobucket

Geen woorden
Om te zeggen
wat ik voel
denk
weet
gebroken glas
Verloren
Blind
En de bomen ruizen
De wind waait
De regen valt neder
Teder
Blaast
de storm
Verloren woorden
verloren in de nacht
Ik wist wat verlies was
Ik trotseerde
stormen
Eeuwen
Woorden
Gedachten
gedrag
Voor jou

©AngelWings

Gedichten vanaf 2001

Bewustzijn

Ik ben niet gestorven
Ik ben nog hier
in volle aanwezigheid
In je dromen
Nachtelijke uren
zien we elkaar immers terug
Ook al ben je dat smorgens vaak weer
vergeten
Mijn dagelijks
aardse zijn

is niet langer meer
Maar in de sferen ben ik nog
net als voorheen
Daar zullen wij elkaar weer groeten
Je weet het wel
Ik ben niet weg
Je voelt het wel
Ik ben nabij
Je ziet het wel
In je dromen
Als we elkaar weer omarmen
en kunnen ontmoeten
In je slaap
In de diepe diepe slaap

(c)AngelWings

whatever it takeOne day i will be free
you know it
one day i will fight myselve free
from your regime
and this day
you know
will be soon enough
i see
you are scared
of loosing me
i know
but
nothing will change for me now?
if you stay around
and be
my prisoner
no one
may do this
to another person
what you did to me
one day
i will be free
to go where i wanted
to go
pleasse let me free
as a bird
to fly
to my destiny

aw…..9-2001

[ ~*~AnGeL-WinGs~*~ | 5/1/2004 ]

friends

they where friends…
the best ones, they said..
and smiled, with love in their eyes?
it seemed..to be?
but
were where they
when you needed them most?
When you are in trubble?
when you are in need?
they where not at home at all…
all they’re love was faked…
faked by using another person…
what friends are for?
aw 2001-9

[ ~*~AnGeL-WinGs~*~ | 5/1/2004 ]

one day
one day i wake up in the morning
and saw who i was
the last two years of my life
i didn’t live
not at all
i was dead
one second my life changed
one minute
enough
to kill
inside
all my feelling for other people
they left me
becausse of that one second…
in my..
no our life
yeah i smile
about it
becausse it’s maybe hard to understand
but friends are non friends
at all
i know
i learned my lesson
all allone i fight the battle
all by myselve
and no one ever know..
what it cost
how many pain and hurt..
no one ever..
will understand…
and really they aren’t worth it..
to know
about the pain in our souls…
my little one
we will fight against it
sure
… but..i still know now…
one day
someone..will understand
more than i think now
a real friend
a real human being
will
be our friend
for life
aw 2001 9

[ ~*~AnGeL-WinGs~*~ | 5/1/2004 ]

Mijn handen

Mijn handen tikken deze woorden,
en in mijn hart is het zo stil…
De stilte ,door woorden afgevuurd…
Vanuit jouw linie…
Ze troffen doel….diep en intens…
Raakten ze mijn zijn…
Totaal…..
Zoveel pijn…waaraan verdient?
Tranen vertroebelen mijn blik nu…
En ik voel die pijn in mijn hart gloeien..
nee,branden….
Zo diep vuurde je je woede op mij af…
onredelijke woede…
ingegeven door een ego veels te groot voor jouw zijn…
Een ego niet passend bij die bekrompen geest van jou…
Gevangen voel ik mij…als een vogel verstard van angst bij de aanblik van de kat
Die je begluurt als was je zijn prooi…
NIemand die weet…
in mij blikken kan en weet…
hoelang deze terreur nu al duurt..
Die op mijn ziel dreinst keer op keer…
Telkens weer…
god wanneer…
Verlost u mij van deze boze…?
Wanneer..God….
ben ik vrij en verlost?
Misschien als je sterven zou?
Is het leven dan niet waard geleeft te worden?
Wie oh god wie…
kan mij helpen uit deze duisternis?
K’Voel me zo alleen….
23-09-2001

[ ~*~AnGeL-WinGs~*~ | 5/1/2004 ]

*War*
Oorlog
Angst
Zwart
Dood
Mensen
Het licht
Vind je
Door
Te Leven
Zinloos Moorden
Uiteengrukte Families
Soldaten
Gooi je wapens neer
Zonder jullie
Is
De
Politiek
Niets meer
Laat ze een Potje
Schaken
Wie wint
Heeft Gewonnen
a.w

[ ~*~AnGeL-WinGs~*~ | 5/1/2004 ]

Lonely

Lonely,
So lonely
In the dark of the night
In the light of the day
In the moment of time
There’s no one
To understand
What you’ve been trough
No one who heare your heart cry
In the silence of the night…
No one
who feels what you feel
No one in this goddamn world….
Lonely
because you feel it this way

a.w

[ ~*~AnGeL-WinGs~*~ | 5/1/2004 ]

Hurt

Hurt deep inside
Causse
you want to share your moments with someone
Who isn’t there
You want to love who can’t be yours
You bellieve in what others don’t
You are what others don’t
You are hurt
causse this makes lonely
Deep,…very deep inside….
Not to share
Not to be hold
Not to feel
what’s living deep inside of you…
Just being…
and not loved
Becausse…
You are
just the way you are…
Not a fake
Just you
And sometimes people don’t understand…
That’s it is you they scared of…
Becausse you show them a way to be…
And who wants to be real?
Smile then..
Causse..life is lonely as it gets…
And let the hurt flow
Like the storm around the beach
Like that bird in the sky
Let it fly away from you
Becausse…
being yourselve is n’t wrong…
It never was…
bellieve me….
Don’t be hurt so much..

a.w

[ ~*~AnGeL-WinGs~*~ | 5/1/2004 ]

Everything i do…I’ll do it for you….

Jij….
Mijn goud
Mijn liefde
Mijn engel
Mijn bloed
Alles wat ik doe
Doe ik voor jou
Alleen voor jou
Mijn leven zal ik geven
Voor jou
Altijd en altijd
Ben ik daar
Voor jou
Mijn lief
Mijn knul
Love you
For ever
And ever…
Everything I do………
I’LL do it for you…

mama…a.w

[ ~*~Angel~Wings~*~ | 17/10/2001 ]

belofte

In de lucht
hing een gevoel
Het gevoel
van een gedachte
In die lucht
Was een geur
van belofte
Ergens ver weg
was een mind
En in die mind
bloeide een roos
Die roos was
als die geur
ergens
in een belofte
ever..en ooit

[ ~*~Angel~Wings~*~ | 30/10/2001 ]

Liefde is

Liefde komt van ver
van over zee
en oceanen
van gevoelens
en smart
Liefde is vervulling
In leven en hart
Van overdenken
en memorie
Soms heel hard
Liefde is willen
en weten
En soms niet meer
teveel van het goede
En dan wel weer
Liefde is mazzel
dat je elkaar treft op je
levenspad
Geluk dat je dat ontmoeten kon
In die mensenmassa, die ene het had?
liefde is
geven van jezelf
en die ander
2 in een
samen
en niet meer alleen
Liefde is
delen van je zorgen
delen van je lach
delen van je alles
dat jouw en die ander vermag
Liefde is
Kiezen voor een leven
saam op deez weg
Ondanks alle problemen
oplossingen vinden
ook al heb je soms pech
Liefde is ook scheiden
Omdat het echt niet meer ging
en je elkaar toch geluk gunt
in ‘t verder leven
Elkaar helpen wil zoveel je kan
Liefde is het mooiste op deez aard
Omdat het geeft en leeft en is zoals het is
en niet meer zijn kan als alles verloren is
Maar verliezen doe je nooit
In de liefde bestaat een hemel
en een God
En een gevoel van vrede
In jouw zijn
Liefde is het grootste geluk dat God ons meegaf in het leven
En soms als je denkt
dat liefde niet meer bestaat
Gloof me…….
de dag komt
dat die liefde gewoonweg weer voor je neus staat

[ ~*~Angel~Wings~*~ | 30/10/2001 ]

Alleen

Alleen in deze wereld leven wij
zitten wij
wachten wij
eten wij
drinken wij
naast elkaar
wonen wij
denken wij
werken wij
naast elkaar
Alleen denken wij?
Denk ik alleen
in mijzelf???

[ ~*~Angel~Wings~*~ | 1/11/2001 ]

It must be you!

One Day I read words
Words with a sound
The sound of you
The song of youre energy
It touched my soul
As no one did before
It must be you………..
And all the words I read
All the names I saw
I knew it had to be you
Causse deep inside………
These sounds are the song of your’e soul
And your’e song
Is same to mine
I know it must be you!
Angelwings

[ ~*~Angel~Wings~*~ | 6/11/2001 ]

Somewhere over the rainbow

Somewhere over the rainbow
There is a land
The land of hope
The land of love
The land that will make us forget all our sorrows and pain
The land after this life
Far away over the rainbow
There where is our home……
angelwings

[ »-(¯`v´¯)-»AnGeL_WinGs»-» | 16/5/2003 ]

Je leeft..

je leeft
je ademt
de adem van het leven
en ooit weet je
dat je gaat
naar dat andere land
laat het een troost zijn
dat je hen weder ontmoet
hen die jou voorgingen
ooit
lang gelee of dichterbij
zij waren het die de moed hadden om te sterven
zonder keus lijkt het wel
maar zij kozen onbewust om heen te gaan
reden?
wij weten het niet
maar ooit
gaan wij net als zij
daarheen
weg van hier
dit stukje aarde
ver weg
nooit meer terug
ver weg
geen onzin
maar we leven voort
leven
is het leeft
nu
en niet morgen
of overmorgen
.. ooit zien wij ze terug!!!

[ »-(¯`v´¯)-»AnGeL_WinGs»-» | 16/5/2003 ]

op een dag

Op een dag werd ik geboren in een wereld koud en grijs
Op een dag was ik verloren
van mijn hemelswijs
Ik groeide op tussen gras en beton
en moest allerlei verduren
van scholing
presteren en muren
gaanderweg
opende ik mijn eigen denken en dacht
wie ben ik nou?
het mocht helaas niet lang duren
want te goeder trouw
moest ik alles wezen
wat men van mij verwachte
en wel zo dat men me erom verachte
Niets meer dan een dweil
die men uit kon knijpen
aanschouwde ik
die wereld
grijs
en raakte ik geheel van mijn wijs
De beelden die men al verzond
op
tv en krant
men al verslond
en ik moest weten
dat al wat was
stervende lag in een bloederig plas
stervende aan oorlogsvenijn
rijke heren vierden het fijn
een mensenleven is zo broos
zo men verkoos
want
rijken beheersen deez
wereld
en niet wij
vecht daarom jezelve vrij
opdat jouw wezen zichzelf kan zijn
zonder de ergernis en de pijn
van al waarmee men jou wil opzadelen
in dit aardse venijn

[ AnGeL-WinGs | 17/12/2003 ]

geluk

Ik voelde zo’n groot geluk
Ik was bang want geluk gaat stuk
En de zon straalde al minder, het boek dat ik las werd triester
De muziek driester
En ik voelde wat ik al vreesde
Ik ben het geluk niet meester

[ ~*~AnGeL-WinGs~*~ | 5/1/2004 ]

Overdenking

Ik zit te overdenken wat er fout is?
Maar ik weet niet waar te zoeken, of heb ik me vergist?
Ik had vertrouwen in iemand die het allemaal wel beter wist
Het was slechts een spel, een menselijke list
Het doet me verdriet dat iemand zo gemeen is
Ik heb het goed bedoeld, wie heeft zich in feite dan vergist?
wings
[ ~*~AnGeL-WinGs~*~ | 5/1/2004 ]

neonazi’s

Neonazi’s stel dat, je na de dood weerkomt hier op deez aard?
Het karma heeft dan vast een verrassing voor jou bewaard.
Vluchtend uit jouw vaderland, geen familie, heel alleen……….
Vind je in een ander land enkel haat om jou heen.
Denk je dat eens in?!
In een ander leven….’Maybe you will have a black skin’?
Wings

[ ~*~AnGeL-WinGs~*~ | 5/1/2004 ]

De roofvogel

De roofvogel aast op een prooi,
z’n klauwen uitgestrekt.
Schreeuwend
de kreet
van de overwinning
Een witte duif is dood
Zinloos
geen honger
enkel schreeuwen om
sensatie
De prooi is het doelwit
Van schaamteloze egotripperij
Geen weet van leven
Geen weet van dood
Enkel een schreeuw
en grote zwarte klauwen
De zonden der voorvaderen…..de prooi
is hetzelfde……….
Wings

[ ~*~AnGeL-WinGs~*~ | 5/1/2004 ]

Waar ben je?
Waar ben je als ik jou roep?
Er is geen antwoord.
Niemand op de stoep.
Waar ben je?
Als ik jou vertel.
van de warmte in mijn hart.
Die is niet in tel.
Waar ben je?
Als ik huil.
Van eenzaamheid in de nacht.
jij met je hoofd genoegelijk op jouw kussen in een kuil.
Waarom ben je dan hier?
Als je hier bent?
In mijn armen?
Terwijl je van mij wegrent?
Was je altijd maar hier?
Maar ik mag niets vragen?
Enkel aanvaarden .
En dapper dragen………………..
Wings

[ ~*~AnGeL-WinGs~*~ | 5/1/2004 ]

ik leef in mijn eigen gesponnen web
Ik leef in mijn eigen gesponnen web….
Ik doe vaak niet mee
aan verwachte normen, ik weet dat ik fatsoen in mij heb…..
Woorden van mensen zijn vaak
zo onecht.
Omdat ik niet meedoe
met het toneelspel van een ander, voel ik me heus niet slecht!
Wings

[ ~*~AnGeL-WinGs~*~ | 5/1/2004 ]

Mijn lief
Mijn lief
Ik wil niet dat je denkt
dat je speciaal voor mij bent
Als ik de zoveelste glimlach naar jou zendt
Ik wil jou zeggen ten enen maal
‘Ik’ maak jou voor mij heel speciaal……
wings
[ ~*~AnGeL-WinGs~*~ | 5/1/2004 ]

Een deur
Een deur geef toegang
Het maakt je bang
de tocht door een kier
Aanwakkerend tot een storm ,
een wild dier…………
[ ~*~AnGeL-WinGs~*~ | 5/1/2004 ]

vergeet mij niet
Vergeet mij niet, wil ik jou vragen….
Vergeef me al die dagen…..
Ik kan het niet helpen te willen rennen
naar jouw hart.
Jij voor mij 1 apart.
jouw handen door mijn haar.
gewoon samen voor elkaar.
Je loslaten doet me pijn.
ik zou willen dat je er altijd voor mij zult zijn….

Wings

[ ~*~AnGeL-WinGs~*~ | 5/1/2004 ]

Leg je hand op mij met genegenheid
Leg je hand op mij met genegenheid
Zodat ik de warmte kan voelen van jouw ‘zijn’
Leg je hart bij het mijne ,zodat ik weten kan wie jij bent
Leg je handen in de mijne zodat ik weet dat je bij me bent ten alle tijd
Leg je problemen maar neer bij de mijne zodat we samen kunnen kiezen voor een oplossing
Want alleen is maar alleen en samen kunnen we veel meer dan apart
leg het ons ,bij ons neer ,zodat we er samen naar kunnen kijken
Leg je hand op mij met genegenheid, want daarin ligt de verlossing
Copyrights AngelWings

To be your friend

Photobucket